Preview Subtitle for Dial M For Murder


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:42,060 --> 00:01:43,500
"QUEEN MARY" SOSEŞTE AZI

2
00:01:43,540 --> 00:01:44,940
Printre pasagerii îmbarcaţi
la bordul vasului...

3
00:01:44,980 --> 00:01:46,620
ce soseşte în Southampton
azi, se află şi americanul...

4
00:01:46,660 --> 00:01:47,820
scriitorul Mark Halliday.
Alte personalităţi...

5
00:02:16,420 --> 00:02:18,340
Să-ţi mai aduc o băutură...

6
00:02:19,860 --> 00:02:24,180
Mark, înainte să sosească Tony,
vreau să lămuresc ceva.

7
00:02:24,460 --> 00:02:25,820
Da, aşteptam asta.

8
00:02:26,860 --> 00:02:28,740
Nu i-am spus nimic despre noi.

9
00:02:29,380 --> 00:02:31,020
Asta nu e de mirare.
E ceva greu de făcut.

10
00:02:31,180 --> 00:02:34,780
Când ai telefonat în dimineaţa asta, i-am
spus doar că ai scris romane poliţiste

11
00:02:34,820 --> 00:02:37,220
şi că te-am întâlnit
odată când erai pe aici.

12
00:02:37,940 --> 00:02:41,260
Sună destul de vinovat textul ăsta. Nu
l-aş folosi în vreunul din romanele mele.

13
00:02:41,660 --> 00:02:43,140
Mark, ştiu că sună prostesc, dar...

14
00:02:43,900 --> 00:02:46,220
când îl vei cunoaşte pe Tony,
vei înţelege de ce am spus asta.

15
00:02:46,380 --> 00:02:49,260
Dragă, înţeleg, acum, dar asta
n-o să mă împiedice să te iubesc.

16
00:02:50,700 --> 00:02:51,980
Nu e chiar atât de simplu.

17
00:02:57,780 --> 00:03:00,220
- Tony s-a schimbat.
- Mulţumesc.

18
00:03:00,860 --> 00:03:03,620
E o persoană complet diferită de omul
despre care obişnuiam să-ţi vorbesc.

19
00:03:03,980 --> 00:03:05,620
Într-adevăr? Când s-au
întâmplat toate astea?

20
00:03:05,860 --> 00:03:07,700
În noaptea în care am
venit să-mi iau rămas bun.

21
00:03:08,020 --> 00:03:09,980
După ce-am părăsit apartamentul
tău, am revenit aici.

22
00:03:11,060 --> 00:03:13,100
M-am aşezat pe sofa
şi-am plâns îndelung.

23
00:03:13,540 --> 00:03:14,900
Apoi am adormit...

24
00:03:15,300 --> 00:03:19,780
Când m-am trezit, era acolo, stând în hol,
cu toate bagajele şi rachetele de tenis.

25
00:03:19,860 --> 00:03:22,780
Tocmai se hotărâse să renunţe
la tenis şi să-şi caute o slujbă.

26
00:03:23,500 --> 00:03:24,860
- Aşa, dintr-o dată!
- Aşa, dintr-o dată.

27
00:03:25,180 --> 00:03:28,100
Bineînţeles,
nu l-am crezut la început,

28
00:03:28,140 --> 00:03:31,060
dar vorbea serios, şi
de-atunci a fost minunat.

29
00:03:31,460 --> 00:03:33,140
Presupun că de-atunci ai
încetat să-mi mai scrii, nu?

30
00:03:34,180 --> 00:03:35,620
Margot, aşa e?

31
00:03:37,140 --> 00:03:38,620
Îţi aminteşti scrisorile
pe care mi le-ai scris?

32
00:03:39,180 --> 00:03:40,340
Da, mi le amintesc.

33
00:03:40,900 --> 00:03:43,540
După ce le citeam, le ardeam,
crezând că aşa-i mai bine.

34
00:03:44,540 --> 00:03:46,020
Pe toate, cu excepţia uneia.

35
00:03:46,660 --> 00:03:48,100
Probabil că ştii la care mă refer.

36
00:03:48,660 --> 00:03:49,700
Da, cred că ştiu.

37
00:03:50,580 --> 00:03:51,620
Ce-i cu ea?

38
00:03:52,940 --> 00:03:54,260
A fost furată.

39
00:03:57,580 --> 00:03:59,540
Într-o zi, eu şi cu Tony am plecat să
petrecem sfârşitul de săptămână

40
00:03:59,580 --> 00:04:01,060
la ţară, cu nişte prieteni.

41
00:04:01,380 --> 00:04:05,740
În timp ce aşteptam pe peron, am remarcat
lipsa poşetei. Scrisoarea era înăuntru.

42
00:04:05,780 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles