Preview Subtitle for Dial M For Murder


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:37,490 --> 00:01:39,031
"QUEEN MARY" SOSEŞTE AZI

2
00:01:39,033 --> 00:01:40,533
Printre pasagerii îmbarcaţi
la bordul vasului

3
00:01:40,535 --> 00:01:44,919
ce soseşte în Southampton azi se află
şi scriitorul american Mark Halliday.

4
00:02:13,318 --> 00:02:15,837
Să-ţi mai aduc o băutură.

5
00:02:16,680 --> 00:02:21,355
Mark, înainte să sosească Tony,
vreau să lămuresc ceva.

6
00:02:21,357 --> 00:02:23,316
Da, aşteptam asta.

7
00:02:23,758 --> 00:02:26,275
Nu i-am spus nimic despre noi.

8
00:02:26,277 --> 00:02:28,075
Asta nu e de mirare.
E ceva greu de făcut.

9
00:02:28,077 --> 00:02:32,026
Când ai telefonat în dimineaţa asta,
i-am spus doar că scrii romane poliţiste

10
00:02:32,146 --> 00:02:34,716
şi că te-am întâlnit odată
când ai trecut pe aici.

11
00:02:34,837 --> 00:02:38,437
Sună destul de vinovat textul ăsta.
Nu l-aş folosi în vreun roman de-al meu.

12
00:02:38,438 --> 00:02:40,636
Mark, ştiu că sună prostesc, dar...

13
00:02:40,637 --> 00:02:43,274
când îl vei cunoaşte pe Tony,
vei înţelege de ce am spus asta.

14
00:02:43,276 --> 00:02:46,755
Dragă, înţeleg, acum, dar asta
n-o să mă împiedice să te iubesc.

15
00:02:47,333 --> 00:02:49,475
Nu e chiar atât de simplu.

16
00:02:54,449 --> 00:02:57,481
- Tony s-a schimbat.
- Mulţumesc.

17
00:02:57,482 --> 00:03:00,756
E o persoană complet diferită de omul
despre care obişnuiam să-ţi vorbesc.

18
00:03:00,757 --> 00:03:02,635
Serios ?
Când s-au întâmplat toate astea ?

19
00:03:02,636 --> 00:03:04,796
În noaptea în care am venit
să-mi iau rămas bun.

20
00:03:04,837 --> 00:03:07,474
După ce-am părăsit apartamentul tău,
am revenit aici.

21
00:03:07,889 --> 00:03:10,433
M-am aşezat pe sofa
şi-am plâns îndelung.

22
00:03:10,435 --> 00:03:12,075
Apoi am adormit...

23
00:03:12,076 --> 00:03:16,635
Când m-am trezit, era acolo, stând în hol,
cu toate bagajele şi rachetele de tenis.

24
00:03:16,674 --> 00:03:20,273
Tocmai se hotărâse să renunţe
la tenis şi să-şi caute o slujbă.

25
00:03:20,274 --> 00:03:22,072
- Aşa, dintr-o dată !
- Aşa, dintr-o dată.

26
00:03:22,074 --> 00:03:24,283
Bineînţeles,
nu l-am crezut la început,

27
00:03:24,284 --> 00:03:28,132
dar vorbea serios
şi de-atunci a fost minunat.

28
00:03:28,252 --> 00:03:30,633
Presupun că de-atunci ai încetat
să-mi mai scrii, nu ?

29
00:03:31,005 --> 00:03:33,113
Margot, aşa e ?

30
00:03:33,897 --> 00:03:35,954
Îţi aminteşti scrisorile
pe care mi le-ai scris ?

31
00:03:35,991 --> 00:03:37,568
Da, mi le amintesc.

32
00:03:37,569 --> 00:03:41,032
După ce le citeam, le ardeam,
crezând că aşa-i mai bine.

33
00:03:41,281 --> 00:03:43,512
Pe toate, cu excepţia uneia.

34
00:03:43,554 --> 00:03:45,552
Probabil că ştii la care mă refer.

35
00:03:45,554 --> 00:03:47,192
Da, cred că ştiu.

36
00:03:47,396 --> 00:03:49,112
Ce-i cu ea ?

37
00:03:49,697 --> 00:03:51,752
A fost furată.

38
00:03:54,411 --> 00:03:56,354
Într-o zi, eu şi cu Tony ne-am dus
să petrecem sfârşitul de săptămână

39
00:03:56,355 --> 00:03:58,271
la ţară, cu nişte prieteni.

40
00:03:58,273 --> 00:04:02,406
În timp ce aşteptam pe peron, am remarcat
lipsa poşetei. Scrisoarea era înăuntru.

41
00:04:02,526 --> 00:04:04,857
- Unde s-a întâmplat asta ?
- Staţia Victoria.


[...]
Everything OK? Download subtitles