Preview Subtitle for Deep Blue Sea


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,271 --> 00:00:53,206
BIỂN XANH SÂU THẨM

2
00:00:57,474 --> 00:00:59,475


3
00:00:59,643 --> 00:01:02,895


4
00:01:15,784 --> 00:01:18,995


5
00:01:21,999 --> 00:01:23,541
Em đẹp quá.
Thôi mà

6
00:01:23,709 --> 00:01:25,042


7
00:01:26,503 --> 00:01:27,879
Cái gì thế?

8
00:01:28,172 --> 00:01:30,840
Anh có nghe thấy gì không?
Có, anh có nghe thấy.

9
00:01:31,008 --> 00:01:32,508
Suỵt. Này, này

10
00:01:34,553 --> 00:01:36,679
Này, trở Iại đây với anh!

11
00:01:39,433 --> 00:01:40,767
Vặn nhạc to lên!

12
00:01:41,018 --> 00:01:42,643


13
00:01:45,355 --> 00:01:47,315
Bọn này đang có tiệc đây, anh bạn!

14
00:01:47,941 --> 00:01:51,110
Ừ phải, tiệc vui quá.
Quý vị làm tàu nghiêng đấy.

15
00:01:51,278 --> 00:01:53,196


16
00:01:54,782 --> 00:01:57,200
Suỵt, suỵt
Suỵt

17
00:01:57,367 --> 00:01:58,451
Thôi mà!

18
00:01:58,660 --> 00:02:00,369
Anh thật bệnh quá!
Nghe này!

19
00:02:04,208 --> 00:02:05,666


20
00:02:06,418 --> 00:02:08,044
Vâng. Được rồi

21
00:02:08,212 --> 00:02:09,337
Các bạn có nghe tiếng đó không?

22
00:02:11,507 --> 00:02:12,924
Nghe này, nghe này!

23
00:02:24,228 --> 00:02:25,728
Nghe không?
Cái gì thế?

24
00:02:34,363 --> 00:02:36,322
Khoan, suỵt. Suỵt

25
00:02:38,200 --> 00:02:39,575
Cứ đứng trên đó.

26
00:02:50,712 --> 00:02:52,088
Cái gì thế?

27
00:02:53,966 --> 00:02:56,092


28
00:03:18,740 --> 00:03:19,782


29
00:03:30,961 --> 00:03:32,295


30
00:04:20,469 --> 00:04:23,846
Vâng, chúng tôi có gặp
một số vấn đề ở Trung tâm.

31
00:04:24,514 --> 00:04:27,350
Điều chúng ta muốn đạt
chưa hề được thử nghiệm trước đây!

32
00:04:27,851 --> 00:04:31,604
Chúng tôi chỉ còn tí nữa là có thể,
hồi sinh hoạt động của tế bào não!

33
00:04:32,189 --> 00:04:37,151
Số tiền hai trăm triệu đôla đã tài trợ cho công ty này phần lớn
là cho công trình nghiên cứu của cô.

34
00:04:37,569 --> 00:04:39,362
Nhưng khi thị trường chứng khoán
mở ra vào thứ hai,

35
00:04:39,571 --> 00:04:42,281
Dù tiếng tăm tôi thế nào tôi cũng
không thích những độ cao,

36
00:04:42,574 --> 00:04:44,575
nhất là khi tôi phải từ đó rơi xuống.

37
00:04:45,702 --> 00:04:47,536
Tôi thật sự rất tiếc.

38
00:04:59,049 --> 00:05:03,052
Hãy nói tôi biết, ông Franklin,
ông đã gặp người bệnh Alzheimer nào chưa?

39
00:05:04,596 --> 00:05:06,847
À, chưa.

40
00:05:08,225 --> 00:05:12,436
Đến lúc cuối cùng, bố tôi cũng chỉ có thể
hỏi vì sao mẹ tôi không có nhà.

41
00:05:12,896 --> 00:05:16,983
Mỗi lần tôi bảo ông ấy mẹ đã chết,
tôi phải nhìn ông ấy nhận sự mất mát đó như một chiếc xe bị cán.

42
00:05:17,609 --> 00:05:20,486
200 ngàn đàn ông và phụ nữ bị,
bệnh Alzheimer hàng năm.

43
00:05:22,572 --> 00:05:25,866
Nếu ông có thể chấm dứt những
đau khổ đó chỉ với một viên thuốc?

44
00:05:29,079 --> 00:05:31,330
Ông hãy cho tôi đến thứ hai.
Thêm 48 giờ nữa.

45
00:05:31,581 -
[...]
Everything OK? Download subtitles