Preview Subtitle for Don Mckay


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,842 --> 00:00:24,028
–ежисьор
ƒ∆≈…  √ќЋƒЅ≈–√≈–

2
00:00:29,338 --> 00:00:32,350
“ќћј— ’≈…ƒЏЌ „Џ–„

3
00:00:35,209 --> 00:00:38,171
≈Ћ»«јЅ≈“ Ў”

4
00:00:41,892 --> 00:00:47,791
ƒќЌ ћј  ≈…

5
00:00:53,594 --> 00:00:56,637
ћ≈Ћ»—ј Ћ≈ќ

6
00:01:02,168 --> 00:01:05,068
ƒ∆≈…ћ— –≈ƒ’ќ–Ќ

7
00:01:10,998 --> 00:01:13,558
ѕ–”»“ “≈…ЋЏ– ¬»Ќ— и др.

8
00:01:39,320 --> 00:01:42,323
ћузика
—“»¬ Ѕ–јћ—ЏЌ

9
00:01:49,275 --> 00:01:51,766
√-н ћаккей?

10
00:01:51,768 --> 00:01:55,611
¬чера следобед
пристигна писмо за вас.

11
00:02:59,079 --> 00:03:02,607
ќткъде си?

12
00:03:03,316 --> 00:03:09,118
ќт града съм.
- ∆ивееш на улица "Ѕери"?

13
00:03:10,000 --> 00:03:13,390
Ќе, на гости съм.

14
00:03:14,260 --> 00:03:18,921
 олко време ще останеш?
- Ќе знам.

15
00:03:20,366 --> 00:03:25,269
 акво казваш?
- „е не знам.

16
00:03:25,271 --> 00:03:28,607
 акво не знаеш?

17
00:03:29,309 --> 00:03:33,440
 олко време ще остана.

18
00:03:33,981 --> 00:03:36,976
«а какво?

19
00:03:43,289 --> 00:03:46,858
ѕри¤тно прекарване.
јко ти тр¤бва такси, или друго,

20
00:03:46,860 --> 00:03:50,094
питай диспечера за —амюел.
“ова съм аз.

21
00:03:50,096 --> 00:03:52,930
Ѕлагодар¤.
- ƒо скоро, ƒон.

22
00:03:52,932 --> 00:03:56,200
ќткъде знаете, че се казвам ƒон?
-  азал си на диспечера,

23
00:03:56,202 --> 00:03:59,865
че се казваш ƒон, ƒон.

24
00:04:30,403 --> 00:04:34,238
ћога ли да ви помогна?
- ƒойдох да вид¤ —они –ос.

25
00:04:34,240 --> 00:04:37,801
“¤ спи в момента.
Ќай-добре елате по-късно.

26
00:04:37,877 --> 00:04:41,745
јз съм ƒон ћаккей.
“¤ ми изпрати писмо.

27
00:04:41,815 --> 00:04:45,640
ƒон ћаккей.
¬лезте.

28
00:04:53,726 --> 00:04:58,330
“ова истинско ли е?
- јнтика е.  расота, нали?

29
00:04:58,398 --> 00:05:03,165
’аресва ми симетри¤та,
също и начинът, по който стои там.

30
00:05:03,236 --> 00:05:08,364
ѕък и не знаеш кога ще ти потр¤бва.
“¤ е горе, първата ста¤.

31
00:05:08,441 --> 00:05:14,441
Ќо първо почукай, може да е заспала.
- Ѕлагодар¤.

32
00:05:34,868 --> 00:05:37,259
ƒон?

33
00:05:38,371 --> 00:05:41,998
ѕолучил си писмото ми.
- ƒа.

34
00:05:42,000 --> 00:05:46,568
Ќе знаех как да те откри¤,
затова го пратих на училището.

35
00:05:46,646 --> 00:05:52,646
Ќад¤вах се, че ще те намер¤т.
- Ќе им беше много трудно.

36
00:05:52,648 --> 00:05:58,648
¬се пак от 25 години работ¤ там.
- Ѕоже, толкова ли време мина?

37
00:06:00,093 --> 00:06:04,419
ƒа.
- Ќ¤ма ли да седнеш?

38
00:06:12,839 --> 00:06:17,667
“олкова съжал¤вам за всичко.
- јз също.

39
00:06:17,744 --> 00:06:23,744
“и пък за какво имаш да съжал¤ваш?
- Ќе знам.

40
00:06:37,363 --> 00:06:42,091
ќ, не. «абравила съм си портмонето.
- —трува 21 долара.

41
00:06:42,168 --> 00:06:44,669
Ќе се притесн¤вай, ще плат¤.

42
00:06:44,671 --> 00:06:47,697
”жасно, от един час си тук,
а вече ти взимам парите.

43
00:06:47,774 --> 00:06:50,800
Ќ¤ма проблем,
най-малкото, което мога да направ¤.

44
00:06:50,802 --> 00:06:53,105
Ѕлагодар¤.

45
00:06:58,785 --> 00:07:03,485
≈то ме, —они. »скаш ли помощ?
- Ќе, добре съм.

46
00:07:03,556 --> 00:07:07,354
—они!
- Ѕоже, краката ми са толкова слаби.

47
00:07:07,460 --> 00:07:10,327
ўе помогнеш ли,
или само ще гледаш?

48
00:07:10,396 --> 00:07:12,759

[...]
Everything OK? Download subtitles