Preview Subtitle for Tarzan


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,794 --> 00:00:07,799
УВЕРТЮРА

2
00:03:54,860 --> 00:03:59,990
ГРЕЙСТОУК: ЛЕГЕНДАТА ЗА ТАРЗАН
(1983)

3
00:04:00,616 --> 00:04:02,743
Дий.

4
00:04:06,371 --> 00:04:10,667
Хайде. Хайде
- Давайте!

5
00:04:10,834 --> 00:04:12,753
Хайде, давайте.

6
00:04:12,920 --> 00:04:15,005
Хайде.

7
00:04:19,593 --> 00:04:21,887
Дий, давайте.

8
00:04:29,520 --> 00:04:31,104
Дий, давайте.

9
00:04:31,271 --> 00:04:34,107
Хайде, Тоби. Това е.

10
00:04:49,873 --> 00:04:52,835
Не изглежда твърде зле, а?

11
00:04:54,127 --> 00:04:56,255
Татко, реших да отида.

12
00:04:56,421 --> 00:04:58,382
Опасявах се от това.

13
00:04:58,590 --> 00:05:01,510
А Алис?
- Решила е да дойде.

14
00:05:01,677 --> 00:05:04,429
Там не е за нея.

15
00:05:37,504 --> 00:05:39,423
Благодаря, Ангъс.

16
00:05:43,177 --> 00:05:45,345
Готово.

17
00:05:47,806 --> 00:05:51,602
Проклето момче.
- Изгуби състезанието.

18
00:06:02,404 --> 00:06:06,200
Не се тревожи, достатъчно е силна
да издържи година в тропиците.

19
00:06:06,366 --> 00:06:09,244
О, да. О, да.

20
00:06:11,747 --> 00:06:15,751
Прости ми, ако не дойда
да ви изпратя.

21
00:06:17,878 --> 00:06:21,215
Ще се направя на глупак там.

22
00:06:21,965 --> 00:06:26,053
Е, написах няколко писма.

23
00:06:26,220 --> 00:06:30,015
Може да ти помогнат по пътя.

24
00:06:30,182 --> 00:06:33,977
Има едно за чичо Бил.

25
00:06:44,696 --> 00:06:46,990
Виж какво, татко,

26
00:06:47,157 --> 00:06:50,077
ще се оправим, обещавам.

27
00:06:50,244 --> 00:06:52,454
Дай ми ръката си.

28
00:06:53,705 --> 00:06:55,916
Разбира се, че ще се оправите.

29
00:06:56,917 --> 00:06:59,419
Разбира се.

30
00:07:11,431 --> 00:07:13,600
Здравей, Джейн.

31
00:07:14,434 --> 00:07:16,770
В Лондон намерих нещо за теб.

32
00:07:16,937 --> 00:07:19,898
Пръстенче със скарабей.
- Благодаря.

33
00:07:23,652 --> 00:07:26,071
Скъпи, закъсняваме.
- Да.

34
00:07:26,238 --> 00:07:30,701
Значи ли това, че ще се оженим?
- Не. Вече съм женен.

35
00:07:30,868 --> 00:07:34,663
Но няма просто да те дадем на някой
си Том, Дик или Хари от Балтимор.

36
00:07:34,830 --> 00:07:38,125
Ще ти намерим някой подходящ,
за предпочитане англичанин.

37
00:07:40,127 --> 00:07:42,129
Заповядай.

38
00:07:42,796 --> 00:07:45,966
Благодаря. Довиждане.

39
00:07:53,515 --> 00:07:54,808
Грижи се за него.

40
00:07:55,726 --> 00:07:57,227
Безопасно пътуване.
- Благодаря.

41
00:07:57,394 --> 00:07:59,855
Довиждане.
- Благодаря.

42
00:08:00,022 --> 00:08:01,481
Довиждане.

43
00:08:02,524 --> 00:08:05,360
Довиждане.
- Довиждане, милорд.

44
00:09:25,816 --> 00:09:27,109
Джак?

45
00:09:28,068 --> 00:09:29,903
Джак?

46
00:09:32,990 --> 00:09:34,700
Джак?

47
00:09:36,994 --> 00:09:39,037
Джак!

48
00:09:43,417 --> 00:09:45,419
Къде е Джак?

49
00:09:47,254 --> 00:09:49,798
Къде е Джак?

50
00:09:53,719 --> 00:09:55,762
Къде е Джак?

51
00:09:55,929 --> 00:09:58,599
Снощи беше жив.
Къде е?

52
00:09:58,765 --> 00:10:00,934
Вината не е моя.

53
00:10:01,101 --> 00:10:03,145
Вината не е моя.

54
00:10:03,312 --> 00:10:06,857
Къде е лорд Клейтън?

55
00:10:07,024 --> 00:10:08,817
Вината не е моя.

56
00:10:09,443 --> 00:10:13,488
Ще обвинят мен,
но не съм виновен аз.


[...]
Everything OK? Download subtitles