Preview Subtitle for Hellsing Ultimate Ova Series


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:14,010 --> 00:00:17,660
Kde, ach kde jenom m鶠ete b齮?

2
00:00:18,060 --> 00:00:23,270
Drah, mal nete鴌... M drah, mal nete鴌...

3
00:00:23,970 --> 00:00:26,970
M roztomil Fr鋟lein.

4
00:00:27,390 --> 00:00:31,610
D靌i鑛o 蒯du kr醠ovsk齝h protestanstk齝h ryt眸, Agentury Hellsing...

5
00:00:31,610 --> 00:00:33,540
Posledn a jedin dcero z toho rodu...

6
00:00:33,540 --> 00:00:37,500
Integro Fairbrook Wingates Hellsing.

7
00:00:38,250 --> 00:00:41,470
Vy to prost nech醦ete, Integro.

8
00:00:42,450 --> 00:00:48,600
J jsem 鑕kal, 鑕kal na smrt m閔o bratra, va歟ho otce, 鑕kal jsem dvacet let.

9
00:00:48,600 --> 00:00:53,000
Ov歟m v釟 mrtv otec se rozhodl p鴈dat veden rodiny v醡...

10
00:00:53,000 --> 00:00:55,940
A m ve sv z醰靦i ustanovil va氻m spr醰cem...

11
00:00:56,130 --> 00:00:57,500
Ale to by ne歭o.

12
00:00:58,050 --> 00:01:00,860
Tohle mu rozhodn nem鶠u odpustit.

13
00:01:00,830 --> 00:01:04,150
Hellsing pat mn!

14
00:01:04,840 --> 00:01:06,330
Integro...

15
00:01:07,410 --> 00:01:11,500
Kdyby se n靕dy stalo... 瀍 se ocitne v krizi...

16
00:01:12,440 --> 00:01:16,540
Kdyby t zahnal do kouta n靔ak neporaziteln neptel...

17
00:01:16,920 --> 00:01:19,960
B鞛 do zapomenut閔o podzemn韍o sklepen!

18
00:01:20,290 --> 00:01:25,510
Tam le烅 jedno z ovoc pr醕e rodiny Hellsing.

19
00:01:25,630 --> 00:01:28,380
N靋o, co t ochr醤...

20
00:01:43,690 --> 00:01:47,540
Tohle 瀍 m ochr醤?

21
00:01:51,580 --> 00:01:53,970
Na歟l jsem v醩, Fr鋟lein.

22
00:02:05,570 --> 00:02:06,450
Strku!

23
00:02:06,450 --> 00:02:09,890
Tak tak, Fr鋟lein.

24
00:02:11,310 --> 00:02:15,450
Ty opravdu tak moc chce b齮 v 鑕le rodiny?

25
00:02:16,170 --> 00:02:18,940
Op靦 m醫e pravdu, Fr鋟lein.

26
00:02:54,030 --> 00:02:56,770
Ta mrtvola... Ona...

27
00:04:26,860 --> 00:04:27,830
A do prdele!

28
00:04:39,820 --> 00:04:43,230
Co瀍? Co jste to te 鴈kla?

29
00:04:51,180 --> 00:04:56,800
Mohla byste to je歵 jednou zopakovat, 鴈ditelko Hellsing...

30
00:04:56,800 --> 00:04:59,950
Sire Integro Fairbrook Wingates Hellsing.

31
00:05:00,940 --> 00:05:03,320
Pak to tedy je歵 jednou zopakuji.

32
00:05:04,500 --> 00:05:08,050
Jsou to gh鷏ov. Ta vesnice je jich pln.

33
00:05:10,060 --> 00:05:15,010
Gh鷏 je to, co dostanete, kdy up韗ova ob鞚 nen panensk.

34
00:05:15,550 --> 00:05:19,810
Dalo by se ct, 瀍 jsou to n靋o jako zombie, pouze pod kontrolou 鴈鑕n閔o up韗a.

35
00:05:21,860 --> 00:05:25,060
M鶠eme se tedy bezpe鑞 domn韛at, 瀍 ve vesnici je ptomen up韗.

36
00:05:26,010 --> 00:05:29,450
Gh鷏ov? A up韗, k醫e?

37
00:05:29,780 --> 00:05:30,650
To jsou nesmysly.

38
00:05:30,700 --> 00:05:33,630
Vy opravdu 鑕k醫e, 瀍 uv禅韒 takov齧 okultn韒 kec鵰?

39
00:05:34,770 --> 00:05:38,430
Oby鑕jn p鞖醟 jako vy pravd靝odobn nem k t靘to informac韒 pstup...

40
00:05:38,760 --> 00:05:40,200
Ne 瀍 byste ho pot鴈boval.

41
00:05:40,810 --> 00:05:44,750
My, Kr醠ov歵 protestan歵 ryt眸i, zn醡 t闉 jako Organizace Hellsing...

42
00:05:44,880 --> 00:05:48,280
...jsme s t靘ihle monstry bojovali u od prad醰na.

43
00:05:49,200 --> 00:05:55,790
My jsme tajn slu瀊a zalo瀍n, aby ni鑙la tyhle antikrist zr鵧y...

44
00:05:55,790 --> 00:06:00,170
...co by se opova瀘val
[...]
Everything OK? Download subtitles