Preview Subtitle for Buta


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:22,034 --> 00:00:25,807
Tio i filmo estas rakonto pri porko, konita

2
00:00:26,831 --> 00:00:31,283
kiel Porko Rua, kiu luktas
kontra iela piratoj por la fiero,

3
00:00:33,240 --> 00:00:36,650
la virino kaj la mono, okazante e la maro

4
00:00:38,787 --> 00:00:42,198
Mediteranea dum la epoko de la flugboatoj.

5
00:00:49,480 --> 00:00:57,180
SKARLATKOLORA PORKO

6
00:01:49,860 --> 00:01:50,611
Jes?

7
00:01:50,652 --> 00:01:52,738
Porko Rua, rapide!

8
00:01:52,779 --> 00:01:54,031
Mamajuto ekagis.

9
00:01:54,156 --> 00:01:55,991
u Mamajuto?

10
00:01:56,033 --> 00:01:57,868
Mi ne enas min je malmultekostaoj.

11
00:01:58,243 --> 00:02:00,495
Veneca ipo estas atakata.

12
00:02:00,537 --> 00:02:02,247
Ili portas la tutan salajron de iu minejo.

13
00:02:02,289 --> 00:02:03,415
u tio estas io?

14
00:02:03,457 --> 00:02:05,792
Anka...

15
00:02:05,834 --> 00:02:09,129
Knabinoj el lernejo ferias en la ipo.

16
00:02:09,463 --> 00:02:11,089
i pli kostoj al vi.

17
00:02:11,131 --> 00:02:13,300
Mi aplikos la kontraktan klazon 3.

18
00:02:13,342 --> 00:02:15,219
Ne forgesu la 4.

19
00:02:17,971 --> 00:02:19,473
Haltu!

20
00:02:19,598 --> 00:02:21,433
Haltu a ni sinkigos vin!

21
00:02:21,475 --> 00:02:22,726
Haltu!

22
00:02:22,768 --> 00:02:24,436
Ni estos forkaptataj!
Ili estas mar~piratoj!

23
00:02:24,478 --> 00:02:27,022
Ne marpiratoj!
Aerpiratoj!

24
00:02:53,924 --> 00:02:56,385
Mi jam riparendas.

25
00:03:28,417 --> 00:03:29,710
u vi estas malbonuloj?

26
00:03:29,751 --> 00:03:30,878
Jes.

27
00:03:30,919 --> 00:03:32,713
u ni estas forkaptitaj?

28
00:03:32,963 --> 00:03:33,881
Jes.

29
00:03:33,922 --> 00:03:35,174
Vi estas aerpiratoj, u ne?

30
00:03:35,215 --> 00:03:36,800
Vi tro scias.

31
00:03:36,842 --> 00:03:37,968
Estas kranio.

32
00:03:38,010 --> 00:03:39,219
Kaj bonfarita!

33
00:03:39,261 --> 00:03:40,679
Rapidiu, knabinoj!

34
00:03:40,929 --> 00:03:42,973
Mi tempomankas.

35
00:03:43,140 --> 00:03:45,809
u vi volas kunporti iujn 15?

36
00:03:45,934 --> 00:03:49,605
Certe jes.
Ni ne volas apartigi amikinojn.

37
00:04:07,539 --> 00:04:09,041
Mi alvenis tre malfrue.

38
00:04:09,082 --> 00:04:11,793
La knabinoj kaj oro estis forrabitaj!

39
00:04:11,835 --> 00:04:14,129
Kunportu ilin revenonte!

40
00:04:14,379 --> 00:04:16,965
Ili iris tien!

41
00:04:24,806 --> 00:04:28,143
Ne, tien!

42
00:04:28,852 --> 00:04:31,897
Mi ne misvojiis,
mi scias kion ili planas.

43
00:04:32,022 --> 00:04:35,192
Ili flugos is oni ne vidas ilin
kaj anos sian direkton.

44
00:04:35,234 --> 00:04:39,696
Tiom avaraj kaj malriaj ke ili flugos al la
plej proksima insulo por pari benzinon.

45
00:04:42,658 --> 00:04:44,243
A!

46
00:04:51,834 --> 00:04:53,502
Aao!

47
00:05:07,140 --> 00:05:09,643
Mi preska ne havas tempon.

48
00:05:14,106 --> 00:05:16,567
Kiel mi pensis.

49
00:05:29,496 --> 00:05:30,789
Kio estas tio?

50
00:05:30,914 --> 00:05:33,083
Nur turistaviadilo
proksime de la insulo.

51
00:05:33,917 --> 00:05:36,128
Jen!
Estas porko.

52
00:05:36,253 --> 00:05:38,714
Belega porko.

53
00:05:38,755 --> 00:05:43,343
Via tuta grupo povus esti forkaptita
se vi flugas irka tie i.

54
00:06:01,695 -
[...]
Everything OK? Download subtitles