Preview Subtitle for Beloved


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:18,333 --> 00:01:22,295
Ludvig van Betoven, *ovek
koji je podstakao i uve«ao...

2
00:01:22,587 --> 00:01:26,216
... besmrtnu slavu Handla i Baha...

3
00:01:26,466 --> 00:01:28,343
... Hajdna i Mocarta...

4
00:01:28,551 --> 00:01:30,387
... vie ne postoji.

5
00:01:46,069 --> 00:01:50,407
Bio je umetnik.
A ko «e ga podrati?

6
00:01:51,616 --> 00:01:53,326
Bio je umetnik.

7
00:01:53,868 --> 00:01:57,997
I to je ono to je bio,
sve to je bio prelamalo se kroz muziku.

8
00:01:59,082 --> 00:02:02,293
Trnje ivota ga je
duboko povredilo.

9
00:02:02,752 --> 00:02:05,213
Pa se o*ajni*ki prigrabio
svoje umetnosti...

10
00:02:05,714 --> 00:02:09,175
...*ak i kada su vrata kroz
koja je uao ostala zatvorena.

11
00:02:10,051 --> 00:02:12,762
Muzika je govorila kroz gluvo«u uiju...

12
00:02:13,013 --> 00:02:15,682
... iako je on nije vie mogao da *uje.

13
00:02:16,433 --> 00:02:19,602
Nosio je muziku u svom srcu.

14
00:03:29,297 --> 00:03:33,426
Zbog toga to se isklju*io iz sveta,
zvali su ga taocem.

15
00:03:34,094 --> 00:03:37,722
Rekli su da je bezosecajan i okrutan.

16
00:03:39,432 --> 00:03:42,185
Ali on nije bio tvrdog srca.

17
00:03:44,771 --> 00:03:49,359
Najfinija se*iva su ta
koja se najlakse...

18
00:03:50,568 --> 00:03:52,612
...iskrive ili polome.

19
00:04:04,416 --> 00:04:09,379
Bio je odba*en od strane svog najboljeg prijatelja,
posle to mu je sve poklonio...

20
00:04:09,963 --> 00:04:12,424
...a da nije traio nita zauzvrat.

21
00:04:13,174 --> 00:04:17,846
iveo je sam jer vie nije mogao
sebe da pronadje.

22
00:04:18,304 --> 00:04:22,017
Takav je bio. Takav je umro.

23
00:04:22,308 --> 00:04:25,562
Takav «e zauvek iveti.

24
00:05:54,526 --> 00:05:57,946
Ko je od vas dvojice lopov?!

25
00:06:00,907 --> 00:06:05,453
Daj pare,
ili «e da bude uhapen!

26
00:06:06,121 --> 00:06:07,831
Pa onda me uhapsi!

27
00:06:08,289 --> 00:06:12,210
Uzeo sam ga kada niko drugi nije
mogao da ga podnese.

28
00:06:12,460 --> 00:06:14,337
A sada elite da se plati...

29
00:06:16,297 --> 00:06:18,591
- Banka eli.
- Dajte mi to!

30
00:06:19,259 --> 00:06:21,928
To je moj novac!

31
00:06:23,805 --> 00:06:26,099
On je ovde svojom voljom.

32
00:06:27,267 --> 00:06:30,520
"Tvrdim da moja braca, Kaspar i Johann...

33
00:06:30,770 --> 00:06:34,274
...takode pretenduju na moje bogatstvo,
ako se to moe tako da nazove."

34
00:06:34,482 --> 00:06:38,945
Kako je Kaspar ve« odavno mrtav,
zna*i da preostajem ja. Samo ja!

35
00:06:39,237 --> 00:06:41,740
Pa, dajte mi moj novac!

36
00:06:42,032 --> 00:06:43,658
Odgovorite mi!

37
00:06:45,493 --> 00:06:48,413
Ovo je njegov poslednji testament.

38
00:06:51,833 --> 00:06:56,338
"Sva moja muzika i sva moja imovina...

39
00:06:56,588 --> 00:07:00,967
...moraju pripasti isklju*ivo njoj,
mojoj zauvek voljenoj."

40
00:07:01,217 --> 00:07:03,678
Potpis, Ludvig van Betoven.

41
00:07:03,887 --> 00:07:05,930
Pismo se tako zavrsava.

42
00:07:08,058 --> 00:07:09,059
To je...

43
00:07:09,934 --> 00:07:12,604
Ne drzite me u neizvesnosti!
Ko je to?

44
00:07:13,063 --> 00:07:14,689
- Niko.
- Nemogu«e!

45
00:07:15,148 --> 00:07:16,983
Testament ne pominje nikakvo ime.

46
00:07:17,233 --> 00:07:18,860
"Mojoj zauve
[...]
Everything OK? Download subtitles