Preview Subtitle for Billy The Exterminator


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:02,631 --> 00:01:06,631
«ј–ј«я¬јЌ≈

2
00:04:02,632 --> 00:04:04,160
јло?

3
00:04:04,244 --> 00:04:06,273
«наех си! ѕак закъсн¤ваш, нали?

4
00:04:06,354 --> 00:04:08,918
“атко? Ќе, в асансьора съм.
ћоже да загуб¤ обхват.

5
00:04:09,001 --> 00:04:12,067
«ащо номера ти излиза като "скрит"?
- «ащото го блокирах.

6
00:04:12,147 --> 00:04:16,479
Ќамерих ти работа, което не беше лесно
имайки предвид дупката в резюмето ти.

7
00:04:16,559 --> 00:04:19,242
Ќ¤ма дупка.
–аботих в ћексико, татко.

8
00:04:19,321 --> 00:04:21,458
Ѕарманството не се брои.

9
00:04:21,545 --> 00:04:25,375
ќпетн¤ваш моето име.
- Ќищо не е опетнено.

10
00:04:25,458 --> 00:04:28,449
–адвам се, че горката ти майка
не е жива да чуе това.

11
00:04:28,528 --> 00:04:32,052
ћина само месец! Ќ¤маш право да
¤ споменаваш в караниците ни.

12
00:04:32,134 --> 00:04:35,353
“атко, чуваш ли ме? јло?

13
00:04:35,433 --> 00:04:37,005
Ѕоже √осподи!

14
00:04:38,004 --> 00:04:39,956
ћного мило, че дойде.
- ƒа.

15
00:04:40,037 --> 00:04:42,251
ћисл¤, че току-що срещнах
бъдещата си жена.

16
00:04:42,338 --> 00:04:44,401
ƒа, бе.

17
00:04:44,486 --> 00:04:46,943
«драсти, “ом.
- «драсти.

18
00:04:47,019 --> 00:04:49,048
“ова не се брои.

19
00:04:51,775 --> 00:04:54,765
 линично изследван.
- ћорийн иска да те види.

20
00:04:54,844 --> 00:04:58,325
ѕриемаме вс¤какви кредитни карти.
- Ќе залъгваш никой.

21
00:04:59,640 --> 00:05:02,401
ћорийн те търси.
-  аза ли защо?

22
00:05:02,479 --> 00:05:07,391
Ќе, но предполагам, че добрата
й вол¤ се е изчерпала.

23
00:05:08,617 --> 00:05:10,340
≈й, ≈д.
-  акво?

24
00:05:10,420 --> 00:05:13,137
—пипах те!
- «наеш ли какво мисл¤ за тази игра?

25
00:05:14,294 --> 00:05:16,477
“ъпа е.
- ѕрав си.

26
00:05:17,939 --> 00:05:20,045
ѕочакай, сериозно, относно вчера.

27
00:05:38,464 --> 00:05:40,264
Ўефа се нуждае от тези.
- ƒобре.

28
00:05:40,343 --> 00:05:42,066
ƒобре.

29
00:05:42,146 --> 00:05:44,055
≈й,  упър.

30
00:05:45,023 --> 00:05:47,893
ћамка му. ќще една точка.

31
00:05:47,977 --> 00:05:51,883
ƒай ми само пет минути.
- ћорийн, класифицирам, зает съм.

32
00:05:51,967 --> 00:05:54,878
ўе говорим в понеделник.
- ¬лизай.

33
00:05:54,958 --> 00:05:57,293
—коро ще сл¤за, скъпа.
- ўе чакам.

34
00:05:57,376 --> 00:05:58,641
—¤дай.

35
00:06:03,399 --> 00:06:05,887
ќт контрол на качествата
ми пратиха този емайл.

36
00:06:05,969 --> 00:06:08,457
ўе взема нужното, но искам
парите да бъдат върнати.


37
00:06:08,540 --> 00:06:11,408
Ќе съм оторизиран да...
- Ќа умник ли ми се правиш?


38
00:06:11,493 --> 00:06:15,597
јко се правех, щ¤х да ви се присме¤,
защото купувате билкова виагра.


39
00:06:15,676 --> 00:06:19,003
»скам да говор¤ с управител¤.
- –азбира се, мол¤ почакайте.


40
00:06:19,090 --> 00:06:23,115
“ук управител¤, как мога да помогна?
- ¬се още сте вие!


41
00:06:23,999 --> 00:06:27,327
ћисл¤, че тр¤бва да напусна.
- “ъкмо мислех да те уволн¤.

42
00:06:27,414 --> 00:06:30,894
¬се пак ще ви дам двете седмици.
- Ѕлагодар¤, но не ги искам.

43
00:06:32,018 --> 00:06:33,927
»мам среща.

44
00:06:38,770 --> 00:06:41,409
«астъпих се за теб,

45
00:06:41,492 --> 00:06:44,405
защото знаех, че с баща ти минавате
п
[...]
Everything OK? Download subtitles