Preview Subtitle for Men In Black Ii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,000 --> 00:00:29,065
Skrivnosti preteklosti,
s Petrom Gravesom.

2
00:00:29,100 --> 00:00:32,650
றeprav nihழூe ni mogel
dokazati njihovega obstoja,

3
00:00:32,685 --> 00:00:36,200
skrivna vladna agencija,
imenovana Mo௱je v ழூrnem,

4
00:00:36,300 --> 00:00:39,600
domnevno izvaja operacije
tukaj na Zemlji,

5
00:00:39,635 --> 00:00:43,665
da bi nas obvarovala
pred nezemljani.

6
00:00:43,700 --> 00:00:47,200
Videli boste zgodbo, ki se po
njihovem "nikoli ni zgodila",

7
00:00:47,235 --> 00:00:51,400
zapisano v njihovih dosjejih,
ki menda ne obstajajo.

8
00:00:51,800 --> 00:00:56,000
Leto 1978. Vladarji planeta Zartha
so zapustili njihov planet,

9
00:00:56,035 --> 00:01:01,200
da bi pobegnili
zlobni Serleeni.

10
00:01:01,500 --> 00:01:05,400
S seboj so prinesli
njihov najveழூji zaklad:

11
00:01:05,600 --> 00:01:09,565
Luழூ Zarthe,
izredno kozmiழூno moழூ,

12
00:01:09,600 --> 00:01:14,100
ki v napaழூnih rokah lahko
vodi k uniழூenju planeta Zartha.

13
00:01:14,400 --> 00:01:17,800
Zarthanska princesa Lauranna
je rotila Mo௱e v ழூrnem,

14
00:01:17,900 --> 00:01:20,200
naj skrijejo
Luழூ pred Serleeno.

15
00:01:20,600 --> 00:01:22,600
Toda tega
niso mogli storiti.

16
00:01:22,700 --> 00:01:26,200
Vmeஞுavanje bi lahko pomenilo
konec planeta Zemlja.

17
00:01:27,300 --> 00:01:30,950
Mo௱je v றrnem so
zaustavili Serleeno

18
00:01:30,985 --> 00:01:34,600
in s tem omogoழூili
Zarthancem pobeg,

19
00:01:34,700 --> 00:01:38,400
da bodo lahko
skrili Luழூ drugje.

20
00:01:39,300 --> 00:01:44,000
Serleena, ki se je osvobodila,
je prisegla, da bo dobila Luழூ

21
00:01:44,035 --> 00:01:48,900
in uniழூila vsak planet,
ki bi ji stal napoti.

22
00:01:49,800 --> 00:01:52,500
In tako so bili

23
00:01:52,600 --> 00:01:57,800
prebivalci Zemlje ponovno
reஞுeni s pomoழூjo agencije,

24
00:01:57,835 --> 00:02:00,800
imenovane Mo௱je v ழூrnem.

25
00:03:35,800 --> 00:03:37,700
Harvey!

26
00:03:38,700 --> 00:03:41,200
Harvey, pridi sem!

27
00:03:41,500 --> 00:03:43,700
Harvey. K nogi, k nogi!

28
00:03:43,800 --> 00:03:46,100
Na luno lajaஞு.

29
00:03:46,200 --> 00:03:47,900
Harvey. Harvey!

30
00:05:44,100 --> 00:05:45,900
Ej, gospodiழூna.

31
00:05:46,800 --> 00:05:48,500
றudovita si.

32
00:05:52,500 --> 00:05:53,700
Kaj za vra...

33
00:05:58,500 --> 00:06:00,900
Ti tudi.

34
00:06:47,900 --> 00:06:50,300
Niழூ po svoje, brez herojstva.
Upoஞுtevaj pravila.

35
00:06:50,400 --> 00:06:51,900
Razumem.

36
00:06:52,900 --> 00:06:55,200
Jeff. Kaj se
dogaja, kolega?

37
00:06:55,300 --> 00:06:59,300
Zanima naju, zakaj si tu.
-Tebi govori.

38
00:06:59,400 --> 00:07:03,500
Saj poznaஞு dogovor.
Ostani v podzemni E, F in G

39
00:07:03,535 --> 00:07:05,900
in boஞு dobil,
kar boஞு hotel.

40
00:07:06,000 --> 00:07:08,800
Kaj hudiழூa pa poழூneஞு
tukaj, ழூrviழூek?

41
00:07:08,835 --> 00:07:09,800
T.

42
00:07:10,300 --> 00:07:11,700
Jeff.

43
00:07:11,800 --> 00:07:14,000
Oprosti mojemu partnerju.
Nov je ஞுe in tudi

44
00:07:15,000 --> 00:07:20,000
malo butast.

45
00:07:27,200 --> 00:07:30,200
Res si se zredil, Jeff.
Kaj hudiழூa pa jeஞு?

46
00:07:34,000 --> 00:07:35,800
Rad se ஞுaliஞு, kajne?

47
00:07:38,200 --> 00:07:39,800
Jeffrey!

48
00:07:46,600 --> 00:07:47,800
Prav.

49
00:07:49,200 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles