Preview Subtitle for First Night


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{3}{32}/Poprzednio w Kings...
{41}{80}Zostałeś przeniesiony do Shiloh.
{84}{131}Uratowałeś mi życie.
[...]
Everything OK? Download subtitles