Preview Subtitle for Max


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:24,600 --> 00:01:26,200
Mijn leven vervaagt...

2
00:01:27,500 --> 00:01:29,200
het zicht vertroebelt.

3
00:01:30,000 --> 00:01:32,200
Mij resten nog slechts herinneringen.

4
00:01:34,000 --> 00:01:36,300
Ik herinner me... een tijd van chaos...

5
00:01:38,800 --> 00:01:41,100
vergane dromen... verwoest land.

6
00:01:43,300 --> 00:01:46,300
Maar 't best herinner ik mij
de Vrijbuiter van de Weg...

7
00:01:48,400 --> 00:01:50,400
de man, die we Max noemden.

8
00:01:51,600 --> 00:01:55,400
Om te begrijpen wie hij was,
moet men teruggaan in 'n andere tijd...

9
00:01:56,400 --> 00:01:59,300
toen de wereld door olie
werd aangedreven...

10
00:01:59,700 --> 00:02:03,400
en in de woestijnen steden
van staal en pijpleidingen ontsproten.

11
00:02:06,500 --> 00:02:08,300
Nu verdwenen... weggevaagd!

12
00:02:09,800 --> 00:02:13,800
Om reeds lang vergeten redenen,
trokken twee machtige stammen...

13
00:02:14,800 --> 00:02:18,000
ten strijde en ontketenden
een alles verzwelgende vuurzee.

14
00:02:18,800 --> 00:02:22,600
Zonder brandstof waren ze niets.
Alles stortte als een kaartenhuis in.

15
00:02:23,400 --> 00:02:26,400
De denderende machines
sputterden en stopten.

16
00:02:29,500 --> 00:02:32,700
Hun leiders praatten...
en praatten... en praatten...

17
00:02:37,200 --> 00:02:39,800
maar niets kon de lawine tegenhouden.

18
00:02:41,500 --> 00:02:44,300
Hun wereld verbrokkelde...
de steden explodeerden.

19
00:02:46,900 --> 00:02:48,900
'n Wervelwind van plundering...

20
00:02:49,700 --> 00:02:51,500
'n vuurzee van angst.

21
00:02:52,900 --> 00:02:54,900
Men stond elkaar naar het leven.

22
00:02:57,400 --> 00:03:00,300
Op de weg heerste
de "witte streep nachtmerrie".

23
00:03:01,500 --> 00:03:04,000
Alleen zij, mobiel genoeg om te schooien...

24
00:03:04,500 --> 00:03:07,300
hard genoeg om te plunderen,
zouden overleven.

25
00:03:08,100 --> 00:03:10,600
De benden beheersten de autowegen...

26
00:03:11,300 --> 00:03:14,100
bereid oorlog te voeren om 'n tank benzine.

27
00:03:16,100 --> 00:03:18,500
En in deze maalstroom van verval...

28
00:03:19,500 --> 00:03:21,900
werden gewone mensen verpletterd.

29
00:03:22,800 --> 00:03:24,300
Mannen als Max...

30
00:03:25,100 --> 00:03:26,800
de vrijbuiter Max.

31
00:03:29,800 --> 00:03:32,900
Bij 't gebrul van 'n motor verloor hij alles...

32
00:03:38,400 --> 00:03:40,700
en werd een omhulsel van 'n mens...

33
00:03:41,000 --> 00:03:43,300
een opgebrande, wanhopige man...

34
00:03:44,300 --> 00:03:47,100
opgejaagd door de demonen
uit zijn verleden.

35
00:03:49,400 --> 00:03:51,800
'n Man, die de woestenij in trok.

36
00:03:54,600 --> 00:03:57,500
En hier was het...
op deze vermaledijde plek...

37
00:04:01,400 --> 00:04:03,600
dat hij weer leerde te leven.

38
00:10:27,300 --> 00:10:29,700
Doe die slang geen kwaad! Leg 'm neer...

39
00:10:30,600 --> 00:10:32,600
zachtjes... voorzichtig...

40
00:10:34,000 --> 00:10:35,500
Nu die staaf.

41
00:10:38,600 --> 00:10:39,900
Je buks.

42
00:10:41,100 --> 00:10:43,000
Leg neer. Draai je om.

43
00:10:57,000 --> 00:11:00,000
't Schijnt dat ik wat benzine
te pakken heb, h.

44
00:11:00,800 --> 00:11:01,900
V-8?

45
00:11:02,800 --> 00:11:05,600
Geboobytrapped.
Kom aan die
[...]
Everything OK? Download subtitles