Preview Subtitle for Remember Me Subtitle 813280


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,042 --> 00:00:43,876
«нам, но идва.

2
00:00:44,461 --> 00:00:45,503
 ога?

3
00:00:47,297 --> 00:00:49,632
Ќе след дълго.

4
00:00:57,808 --> 00:01:00,977
»зплюй си дъвката.
’айде. Ѕлагодар¤.

5
00:01:25,169 --> 00:01:27,003
¬лакът идва!

6
00:01:33,677 --> 00:01:35,386
ћини зад мен. јлис, стой зад мен.

7
00:01:35,471 --> 00:01:36,679
ѕросто ¤ вземете. ¬земете ¤.

8
00:01:36,764 --> 00:01:39,015
ƒай ми портмонето си.

9
00:01:40,058 --> 00:01:41,350
ƒай ми пръстена!

10
00:01:41,435 --> 00:01:43,019
- ћлъквай.
- ¬сичко ще се оправи.

11
00:01:44,938 --> 00:01:47,857
јли, не ги гледай. Ќе, не...

12
00:01:50,277 --> 00:01:51,986
“ова е ≈ф влакът до  они јйлънд.

13
00:01:52,070 --> 00:01:54,155
—ледваща спирка, първо авеню.

14
00:02:03,373 --> 00:02:04,540
Ќе!

15
00:02:05,751 --> 00:02:09,253
ћамо!

16
00:02:10,964 --> 00:02:14,926
ћамо!

17
00:02:15,552 --> 00:02:18,888
ћамо!

18
00:02:19,389 --> 00:02:20,640
ћамо!

19
00:03:37,968 --> 00:03:39,468
“ате!

20
00:05:24,449 --> 00:05:25,533
јло?

21
00:05:26,785 --> 00:05:28,661
»двам след 15 минути.

22
00:05:52,602 --> 00:05:54,895
-  ак си, мамо?
- »зглеждаш добре.

23
00:05:58,525 --> 00:06:00,443
-  ак си, Ћес?
- –адвам се да те вид¤.

24
00:06:03,113 --> 00:06:05,614
Ѕлагодар¤ за събуждането, ћаестро.

25
00:06:06,366 --> 00:06:08,617
ћиришеш на вода за уста и бира.

26
00:06:14,291 --> 00:06:16,125
Ќе можа ли да сложиш
една вратовръзка?

27
00:06:17,961 --> 00:06:19,211
ћожех.

28
00:06:39,399 --> 00:06:44,070
“ова е хубаво. Ќа ћайкъл би му харесало,

29
00:06:44,696 --> 00:06:46,655
че все още правим това.

30
00:06:50,744 --> 00:06:54,789
 аза ли на “айлър какво каза учителката
ти по рисуване за портрета ти?

31
00:06:54,873 --> 00:06:55,998
ћамо!

32
00:06:56,083 --> 00:06:57,541
 ажи му.

33
00:06:58,001 --> 00:07:03,631
 аза, че съм уловила момента
като млад ƒжеймс ”ислър.

34
00:07:04,508 --> 00:07:07,510
ѕоне си го уловила като
млад ƒжейм ”ислър,

35
00:07:07,719 --> 00:07:12,181
защото, Ѕоже, ”ислър е пропаднал
през втората половина от кариерата си.

36
00:07:12,349 --> 00:07:16,352
“ой е Ѕойс “у ћен на
европейското изкуство.

37
00:07:17,104 --> 00:07:20,272
ѕрепоръча сестра ти на летни¤
институт по рисуване в —тейнхард.

38
00:07:20,357 --> 00:07:23,484
- “ова е много престижно.
- „удесно е.

39
00:07:23,568 --> 00:07:24,693
—трахотно.

40
00:07:24,986 --> 00:07:29,949
ўе нарисувам картина, наречена
"Ѕрат ми и любимата му цигара".

41
00:07:30,033 --> 00:07:34,745
» тъй като ще бъда най-малката,
на практика да уча там...

42
00:07:34,830 --> 00:07:35,955
“айлър,

43
00:07:36,581 --> 00:07:38,541
би ли ми подал захарта?

44
00:07:43,213 --> 00:07:49,093
“¤ все още има н¤колко минути, татко.

45
00:07:49,469 --> 00:07:52,179
—амо н¤колко секунди.

46
00:07:53,223 --> 00:07:57,476
 аролайн отлично може да каже, ако
се чувства обидена по н¤какъв начин.

47
00:07:57,727 --> 00:08:00,187
ќбидих ли те,  аролайн?

48
00:08:01,148 --> 00:08:02,565
Ќищо ми н¤ма.

49
00:08:06,945 --> 00:08:10,656
- Ќе исках да промен¤м темата.
-  аква беше т¤?

50
00:08:11,908 --> 00:08:12,908
ћол¤?

51
00:08:12,993 --> 00:08:15,411
“емата, ко¤то обсъждахме.  аква беше?

52
00:08:16,163 --> 00:08:18,4
[...]
Everything OK? Download subtitles