Preview Subtitle for 64


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:31,000 --> 00:01:35,713
Invidi su pokorili Zemlju i pretvorili je
u divovsku farmu za protokulturu.

2
00:01:35,714 --> 00:01:41,385
Sada su se Invidi skoncentrisali da unite male
grupice boraca iz otpora koji se jo uvek...

3
00:01:41,386 --> 00:01:44,096
... bore da oslobode svoju planetu od
vanzemaljske dominacije.

4
00:01:44,097 --> 00:01:50,520
Jednu od tih grupa vodi Skot Bernard, jedini
preiveli poraene Robotek ekspedicije.

5
00:01:50,521 --> 00:01:52,104
Podelio je svoje probleme.

6
00:01:52,105 --> 00:01:59,403
U proloj epizodi, Skotu, Rendu i Eni pridruuju se
3 nova borca za slobodu: Ruk Barkli, Lang i Lenser.

7
00:01:59,404 --> 00:02:05,076
Lenser je misteriozni mladi« koji je koristio
paravan rock zvezde, da nastavi

8
00:02:05,077 --> 00:02:06,410
svoju borbu za slobodu,

9
00:02:06,411 --> 00:02:08,829
neotkriven od strane Invida i njihovih pijuna.

10
00:02:09,121 --> 00:02:15,169
Skotova se sre«a promenila, otkrio je potpuno
naoruanog i funkcionalnog Veritek Alfa lovca.

11
00:02:15,170 --> 00:02:19,131
Iskoristio ga je da se transformie u Betloida,
kako bi unitio patrolu Invida.

12
00:02:19,132 --> 00:02:25,888
Sada su on i njegovi pratioci spremni da nastave
svoju misiju da pronaَu i unite Reflex Point...

13
00:02:25,889 --> 00:02:27,765
... glavni tab Invida.

14
00:02:27,766 --> 00:02:30,726
Obrada i Prevod: Ultras
www.anime-overdose.com
Decembar 2006.

15
00:02:30,726 --> 00:02:32,770
PREIVLJAVANJE

16
00:02:53,666 --> 00:02:55,585
13:35 kasne!

17
00:02:58,171 --> 00:02:59,338
Previe kasne!

18
00:03:00,756 --> 00:03:02,967
Pitam se, jel im se neto dogodilo?

19
00:03:05,595 --> 00:03:06,929
Hajde, pouri!

20
00:03:06,930 --> 00:03:08,097
Dobro, idemo!

21
00:03:08,098 --> 00:03:09,182
Dri se, Eni!

22
00:03:15,813 --> 00:03:18,065
Evo ih i pribliavaju se brzo!

23
00:03:22,403 --> 00:03:24,947
Nemamo nikakve anse ukoliko se
ne vratimo do Alfa lovca!

24
00:03:24,948 --> 00:03:25,948
Rend, preuzmi voَstvo!

25
00:03:25,949 --> 00:03:26,949
Dobro.

26
00:03:27,867 --> 00:03:29,827
Oo, ne! Rend, vidi ispred!

27
00:03:30,369 --> 00:03:31,954
Ti babuni su nas opkolili!

28
00:03:31,955 --> 00:03:33,414
Dri se, okrenu«u se za 180!

29
00:03:33,873 --> 00:03:34,957
Zato si stao?

30
00:03:34,958 --> 00:03:36,584
Skot, bolje je da prese*emo preko poljana!

31
00:03:36,585 --> 00:03:39,962
Ne! Ne moemo priutiti da pravimo zaobilazak!
Alfa je par kilometara niz put!

32
00:03:39,963 --> 00:03:41,172
Moramo se probiti!

33
00:03:41,173 --> 00:03:44,133
Sluaj, Skot, moda ti eli po*initi
samoubistvo, ali ne i ja!

34
00:03:44,134 --> 00:03:45,092
Ja idem prema brdu!

35
00:03:45,093 --> 00:03:46,885
Ne, sa*ekaj!

36
00:03:51,182 --> 00:03:52,683
U redu, pogreio sam!

37
00:03:57,813 --> 00:03:58,856
Spor si!

38
00:04:01,192 --> 00:04:03,778
Zar ne moe bre i«i?
Premlada sam da umrem!

39
00:04:05,696 --> 00:04:06,697
Pouri, pouri!

40
00:04:06,698 --> 00:04:08,032
Eni, ide mi na ivce!

41
00:04:15,831 --> 00:04:17,208
Dri dole glavu!

42
00:04:18,835 --> 00:04:20,211
Rekla sam ti dole!

43
00:04:22,463 --> 00:04:23,965
Stani, Lang je ispao!

44
00:04:30,054 --> 00:04:32,473
Jesi li poludeo, ostavi to!
Kre«i!

45
00:04:3
[...]
Everything OK? Download subtitles