Preview Subtitle for Splice Polski Napisy Subtitle 815261


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{58}{99}Musimy to stąd zabrać.
{100}{126}I gdzie ją zabierzemy?
{127}{215}Barlow przejmuje wszystko.
[...]
Everything OK? Download subtitles