Preview Subtitle for Star Wars Episode I The Phantom Menace Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:15,411 --> 00:00:18,291
Скайуокър е избутан на сервизното трасето!

2
00:00:38,053 --> 00:00:39,654
Скайуокър повежда!

3
00:00:41,654 --> 00:00:45,334
Една перфектна маневра
и той отново е на трасето!

4
00:00:46,214 --> 00:00:47,775
Катастрофира ли?

5
00:01:28,058 --> 00:01:30,939
Скайуокър има проблеми, Себулба
излиза на първа позиция!

6
00:02:21,424 --> 00:02:23,504
Той настига Себулба!

7
00:02:24,264 --> 00:02:26,744
Внимавай, Ани, внимавай!

8
00:02:55,547 --> 00:02:57,987
Малкият човек се е побъркал!

9
00:02:58,907 --> 00:03:00,747
Движат се един до друг!

10
00:03:33,510 --> 00:03:35,310
Не мога да повярвам.

11
00:03:35,430 --> 00:03:37,470
Тълпата полудява!

12
00:03:49,312 --> 00:03:51,072
Мамо, успях!

13
00:04:01,873 --> 00:04:03,713
Браво, Ани!

14
00:04:07,673 --> 00:04:10,113
Дължим ти всичко, Ани.

15
00:04:12,354 --> 00:04:16,395
Толкова е чудесно, Ани. Даде надежда,
на тези, които имаха нужда от нея!

16
00:04:17,235 --> 00:04:18,995
Гордея се с теб.

17
00:04:29,556 --> 00:04:30,876
Ти!

18
00:04:31,316 --> 00:04:35,836
Измами ме! Знаел си, че
момчето ще спечели!

19
00:04:37,357 --> 00:04:39,076
Аз изгубих всичко.

20
00:04:39,437 --> 00:04:41,997
Който играе, понякога губи.

21
00:04:42,517 --> 00:04:44,597
Донеси частите в хангара.

22
00:04:45,117 --> 00:04:47,798
Ще мина по-късно
да взема момчето.

23
00:04:49,357 --> 00:04:53,558
Не можеш да го вземеш!
Облогът не беше честен!

24
00:04:53,998 --> 00:04:56,678
Ще го обсъдим ли с Хътяните?

25
00:04:57,478 --> 00:04:59,798
Те ще решат проблема.

26
00:05:01,558 --> 00:05:03,198
Вземи го.

27
00:05:12,520 --> 00:05:16,040
Вече имаме частите. Връщам
се, имам още малко работа.

28
00:05:17,841 --> 00:05:21,441
Защо имам чувството, че ще
вземем още някое странно същество?

29
00:05:21,521 --> 00:05:24,761
Ще вземем момчето, което ни спаси.

30
00:05:24,921 --> 00:05:29,922
Инсталирайте хипердрайва.
- Добре, учителю.

31
00:05:36,082 --> 00:05:38,362
Това е за теб.

32
00:05:42,083 --> 00:05:45,163
Мамо, продадохме шейната!

33
00:05:45,243 --> 00:05:47,123
Това е чудесно, Ани!

34
00:05:47,483 --> 00:05:49,163
Той е свободен.
Вече не си роб.

35
00:05:49,404 --> 00:05:51,763
Какво? Не съм роб..

36
00:05:54,243 --> 00:05:56,204
Чу ли това?

37
00:05:56,484 --> 00:05:59,204
Сега мечтите ти могат да се сбъднат.

38
00:05:59,685 --> 00:06:01,205
Ти си свободен.

39
00:06:05,045 --> 00:06:07,885
Ще го вземете ли с вас?
Ще стане ли джедай?

40
00:06:08,125 --> 00:06:09,085
Да.

41
00:06:09,325 --> 00:06:12,925
Срещата ни не беше случайна.
За всяко нещо си има причина.

42
00:06:13,406 --> 00:06:16,725
Ще отпътувам с теб?
На твоя кораб?

43
00:06:20,086 --> 00:06:24,966
Обучението за джедай е трудно. И дори да
го преминеш, животът ти ще е труден.

44
00:06:26,087 --> 00:06:29,447
Но аз винаги съм мечтал за това!

45
00:06:30,527 --> 00:06:31,967
Може ли да отида, мамо?

46
00:06:32,847 --> 00:06:38,968
Животът ти предоставя една възможност.
Но избора ще го направиш сам.

47
00:06:43,768 --> 00:06:45,369
Искам да го направя.

48
00:06:47,169 --> 00:06:49,689
Тогава си събери нещата.
Нямаме много време.

49
00:06:56,409 --> 00:06:57,889
Ами мама?

50
00:07:00,930 --> 00:07:02,570
И тя
[...]
Everything OK? Download subtitles