Preview Subtitle for The Big Bang Theory S01e17 The Tangerine Factor


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,177 --> 00:00:03,762
Zna, razmiljao sam o
putovanju kroz vrijeme opet.

2
00:00:03,974 --> 00:00:06,521
Zato? Jesi li udario
u zid sa nevidljivo*u?

3
00:00:08,016 --> 00:00:09,976
Stavi to na backburner.
(Ponavlja se kao plo*a koja preska*e)

4
00:00:10,389 --> 00:00:11,740
Kako bilo.
Palo mi je na pamet,

5
00:00:11,933 --> 00:00:13,649
ako ikada budem imao
savreni vremeplov,

6
00:00:13,842 --> 00:00:15,810
jednostavno «u oti«i u prolost
i dati si ga.

7
00:00:16,080 --> 00:00:19,379
To eliminira potrebu
da ga uop*e izumim.

8
00:00:20,201 --> 00:00:21,223
Interesantno.

9
00:00:21,414 --> 00:00:23,633
Da, to stvarno otklanja pritisak.

10
00:00:24,596 --> 00:00:25,880
Zvu*i kao napredak.

11
00:00:26,053 --> 00:00:28,388
Trebam li nazvati Science Magazin
i re*i im da rezerviraju naslovnicu?

12
00:00:28,859 --> 00:00:30,824
To je putovanje kroz vrijeme,
ve« «u to napraviti.

13
00:00:32,988 --> 00:00:34,745
Onda mislim da su *estitke u redu.

14
00:00:35,292 --> 00:00:37,877
Ne, *estitke «e biti u redu.

15
00:00:39,222 --> 00:00:41,205
Zna, ne«u uivati na toj zabavi.

16
00:00:41,360 --> 00:00:43,170
Znam, upoznat sam s tobom.

17
00:00:43,705 --> 00:00:46,438
Na zadnjoj zabavi, profesor
Finkleday me je stjerao u kut

18
00:00:46,592 --> 00:00:48,869
i pri*ao o
speleologiji 45 minuta.

19
00:00:49,065 --> 00:00:50,128
Da, bio sam tamo.

20
00:00:50,283 --> 00:00:52,150
Zna to je zanimljivo
u vezi spilja?

21
00:00:52,310 --> 00:00:53,693
-
to?
- Nita.

22
00:00:55,787 --> 00:00:58,130
Onda *emo ga izbjegavati,
upoznati *emo novog efa odjela,

23
00:00:58,265 --> 00:00:59,957
*estitati mu,
rukovati se i oti«i.

24
00:01:00,116 --> 00:01:02,804

to kae na ovo?
"Drago mi je, Dr. Gablehauser".

25
00:01:03,076 --> 00:01:04,889
"Kako sretno za vas
to vas je sveu*ilite"

26
00:01:05,026 --> 00:01:06,623
"odlu*ilo zaposliti,
unato* *injenici"

27
00:01:06,758 --> 00:01:08,986
"da niste napravili orginalno
istraivanje 25 godina,"

28
00:01:09,121 --> 00:01:11,168
"i umjesto toga napisali
hrpu popularnih knjiga"

29
00:01:11,304 --> 00:01:13,040
"koje reduciraju velike
znanstvene koncepte"

30
00:01:13,177 --> 00:01:14,428
"na nekoliko anegdota,"

31
00:01:14,602 --> 00:01:16,815
"svaka jo skra*ena
kako bi se uskladila sa duinom"

32
00:01:17,008 --> 00:01:18,896
"prosje*nog crijevnog pokreta."

33
00:01:20,133 --> 00:01:21,833
"Mahalo."(sa potovanjem)

34
00:01:25,095 --> 00:01:27,089
"Mahalo" je zgodan detalj.

35
00:01:28,208 --> 00:01:30,523
Zna da u Havajskom jeziku
ima samo osam suglasnika?

36
00:01:30,658 --> 00:01:32,761
Interesantno.
Trebao bi po*eti s tim.

37
00:01:35,343 --> 00:01:37,302
Oh, Boe, vidi ovaj vedski stol.

38
00:01:38,064 --> 00:01:39,316
Volim Ameriku.

39
00:01:39,811 --> 00:01:41,241
Nemate vedski stol u Indiji?

40
00:01:41,438 --> 00:01:43,713
Naravno da imamo,
ali samo sa Indijskom hranom.

41
00:01:44,605 --> 00:01:47,132
Ne moe na*i emi*ku
u Mumbaiu ni za ivu glavu.

42
00:01:47,473 --> 00:01:48,473
Natovari me.

43
00:01:50,893 --> 00:01:53,652
- Evo ineresantnog preokreta.
-
to?

44
00:01:56,134 --> 00:01:57,330
Howard je doveo pratilju?

45
00:01:57,458 --> 00:01:58,995
Vjerojatnije objanjenj
[...]
Everything OK? Download subtitles