Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,005 --> 00:00:10,677
DA, PREMIJERU

2
00:00:12,009 --> 00:00:17,077
PREVEO KING ERIC

3
00:00:35,910 --> 00:00:40,472
NACIONALNA OBRAZOVNA SLUBA

4
00:00:41,911 --> 00:00:43,987

ef Kluba zastupnika i
predsjednik stranke su ovdje.

5
00:00:44,022 --> 00:00:46,034
Gospodo, sjednite. Do«i «u odmah.

6
00:00:46,493 --> 00:00:50,269
Bernarde, sjedni. elim
da nazo*i ovom sastanku.

7
00:00:50,304 --> 00:00:54,056
Zar nije ovo strana*ka stvar?
-Takoَer je i vladina stvar.

8
00:00:54,091 --> 00:00:58,011
Radi se o obrazovnoj politici.
-Vladinoj ili strana*koj?

9
00:00:58,046 --> 00:01:01,492
To je ista stvar. -S
potovanjem, to nisu iste stvari.

10
00:01:01,527 --> 00:01:04,939
Zato elimo sastanak.
-چini se da je strana*ka stvar...

11
00:01:04,974 --> 00:01:08,086
Bernarde, sjedni!

12
00:01:10,910 --> 00:01:13,154
Ostani!

13
00:01:14,785 --> 00:01:16,806
U *emu je problem?

14
00:01:16,841 --> 00:01:19,246
Obrazovanje. -
to ja
mogu napraviti oko toga?

15
00:01:19,518 --> 00:01:25,319
Vi ste premijer. -Da, znam. Nemam
izravne kontrole nad obrazovanjem.

16
00:01:25,354 --> 00:01:28,037
Ne kontroliram nastavni
program ili ispite.

17
00:01:28,072 --> 00:01:30,686
Ne kontroliram izbor
ravnatelja. Nita.

18
00:01:30,721 --> 00:01:34,642
Ali glasa*i vas dre odgovornim za
sve to se dogaَa. Ipak imate utjecaj.

19
00:01:34,677 --> 00:01:38,563
Dosta mi je toga! Kad sam postao
premijer mislio sam da «u imati mo«.

20
00:01:38,957 --> 00:01:41,049
A to imam? Utjecaj. To je sve.

21
00:01:41,084 --> 00:01:44,912
Nemam mo«i nad policijom,
porezima, direktivama EEZ-a,

22
00:01:44,947 --> 00:01:48,741
europskim sudovima, naim
sudovima, sucima, NATO-u.

23
00:01:49,317 --> 00:01:53,114
Za to imam mo«? -Imate mo«
da nam izgubite idu«e izbore.

24
00:01:53,149 --> 00:01:56,298

to i ho«ete ako ne napravite
neto s obrazovanjem.

25
00:01:56,333 --> 00:01:59,304
Glasa*i ele da se neto u*ini u
vezi niskih akademskih postignu«a.

26
00:01:59,604 --> 00:02:02,084
Nekonkuretnog programa.
Seksualnog obrazovanja!

27
00:02:02,119 --> 00:02:04,131
Nisam protiv
seksualnog obrazovanja!

28
00:02:04,166 --> 00:02:08,091
Nisam protiv toga da se djecu u*i
ivotnim *injenicama u u*ionicama,

29
00:02:08,126 --> 00:02:12,116
ali ne homoseksualnim tehnikama! Ili
heteroseksualnim, kad smo kod toga.

30
00:02:12,981 --> 00:02:18,803
Gdje bi onda trebala u*iti? -Iza
upe, kao to smo mi u*ili! -Jesi?

31
00:02:20,333 --> 00:02:22,569
Pustite seksualnu tehniku.

32
00:02:22,604 --> 00:02:25,977
Neke od naih kola u*e
vie indijski nego engleski.

33
00:02:26,012 --> 00:02:29,107
Znam da je engleski vaniji,
ali ne usudim se to javno re«i

34
00:02:29,142 --> 00:02:31,193
jer «e me optuiti
za rasizam. -Da...

35
00:02:31,228 --> 00:02:33,562
Proli tjedan kad sam se sastao s
Vije«em za etni*ku svijesnost,

36
00:02:33,597 --> 00:02:36,288
pogledao sam na sat dok je
crna delegatkinja govorila

37
00:02:36,323 --> 00:02:41,818
i odmah bio optuen za rasisti*ki
govor tijela. -I seksisti*ki.

38
00:02:42,435 --> 00:02:46,060
Shva«am.
to elite da napravim?
-Uhvatite se u kotac s obrazovanjem.

39
00:02:46,081 --> 00:02:49,286
Recite Henryju da napravi neto
u vezi Ministarstva obrazovanja.

40
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles