Preview Subtitle for Amigo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,160 --> 00:00:11,320
Jedan za sve
i svi za jednog

2
00:00:11,360 --> 00:00:15,080
Tri hrabra amigosa smo mi

3
00:00:15,160 --> 00:00:18,440
Brat bratu
i svima

4
00:00:18,520 --> 00:00:21,121
Hrabri amigosi

5
00:00:21,200 --> 00:00:24,840
Gde god smo potrebni
naa sudbina «e nas dovesti

6
00:00:24,920 --> 00:00:27,920
Amigosi, su uvek zajedno

7
00:00:30,680 --> 00:00:34,281
Gde god da idemo
mi smo tri hrabra amigosa

8
00:00:34,360 --> 00:00:39,080
I bi«emo amigosi za uvek

9
00:00:39,160 --> 00:00:42,961
Mi smo tri Amigosa

10
00:01:04,761 --> 00:01:07,560
Amigosi zauvek

11
00:01:07,640 --> 00:01:11,881
Mi «emo biti

12
00:03:12,920 --> 00:03:14,320
Rodrigo.

13
00:03:48,040 --> 00:03:51,280
Rodrigo, ljude koje trebamo
«emo na«i ovde.

14
00:04:13,360 --> 00:04:15,200
Mi smo iz sela
Santa Poco.

15
00:04:19,201 --> 00:04:20,920
Doli smo ovamo da traimo vau pomo«.

16
00:04:28,640 --> 00:04:31,800
Desila se velika nepravda.

17
00:04:31,840 --> 00:04:35,160
چovek po imenu EI Guapo
preti naim ivotima.

18
00:04:35,200 --> 00:04:39,320
I mi traimo ljude koji su
dovoljno hrabri da mu se suprotstave.

19
00:04:42,001 --> 00:04:43,280
Senjorita.

20
00:04:44,041 --> 00:04:46,240
Moda ja mogu biti od neke pomo«i.

21
00:05:00,080 --> 00:05:01,120
Ja «u vam pomo«i.

22
00:05:04,400 --> 00:05:06,680
Ali prvo ti mora pomo«i meni
duo.

23
00:05:09,081 --> 00:05:11,800
- Ostavi ga na miru!
- Idite odavde!

24
00:05:17,600 --> 00:05:21,040
Nisu nita bolji nego EI Guapo.
Oni nam ne«e pomo«i.

25
00:05:21,120 --> 00:05:23,361
- Niko nam ne«e pomo«i.
- Rodrigo, mora imati veru.

26
00:05:23,440 --> 00:05:26,800
Sveta Bogorodica «e nam pomo«i.

27
00:08:19,201 --> 00:08:23,000
Uz tri ovakva *oveka, EI Guapo
ne«e smeti da udje u nae selo.

28
00:08:45,040 --> 00:08:46,760
Goldsmit Pik*ers.

29
00:08:46,840 --> 00:08:49,121
Holivud, Kalifornija.

30
00:08:51,960 --> 00:08:53,360
Tri Amigosa.

31
00:08:54,360 --> 00:08:58,000
Goldsmit Pik*ers.
Holivud, Kalifornija.

32
00:08:58,041 --> 00:08:59,440
Tri...

33
00:09:01,079 --> 00:09:02,801
Amigosa.

34
00:09:02,841 --> 00:09:05,520
Videli smo vaa dela
I mislimo da ste super.

35
00:09:07,320 --> 00:09:10,600
Moemo vam platiti 100.000 pezosa.

36
00:09:10,680 --> 00:09:12,080
100.000 pezosa?

37
00:09:12,960 --> 00:09:15,240
Ali mi nemamo 100.000 pezosa.

38
00:09:15,320 --> 00:09:17,600
Ne brini, Rodrigo.
Oni «e to odbiti.

39
00:09:17,680 --> 00:09:19,800
Ali bila bi uvreda kada
im ne bi nita ponudili.

40
00:09:21,320 --> 00:09:24,560
100.000...

41
00:09:24,600 --> 00:09:25,680
pezosa.

42
00:09:25,760 --> 00:09:29,199
100.000 pezosa
ukoliko dodjete u Santa Poko...

43
00:09:29,240 --> 00:09:32,881
I napravite prezentaciju vae snage
i zaustavite--

44
00:09:32,920 --> 00:09:34,680
odvratnog--

45
00:09:34,720 --> 00:09:36,240
zlog, ubila*kog.

46
00:09:36,319 --> 00:09:38,881
zlikova*kog *udovita, EI Guapa...

47
00:09:38,960 --> 00:09:42,920
tako da ponovo moemo biti
mirno selo.

48
00:09:52,721 --> 00:09:53,960
23 pezosa.

49
00:09:56,440 --> 00:09:58,000
Imamo samo 10.

50
00:10:01,401 --> 00:10:04,280
Ok. Da«u vam
verziju od 10 pezosa.

51
00:10:05,960 --> 00:10:07,800
Vi ste di
[...]
Everything OK? Download subtitles