Preview Subtitle for Twins 1cd 1988 Czech Srt Subtitles3764939


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,526 --> 00:00:28,028
Na njegov 35 rojstni dan

2
00:00:28,111 --> 00:00:31,198
sem se odloil,
da povem Juliusu Benedictu

3
00:00:31,281 --> 00:00:34,076
resnico o njem.

4
00:00:37,955 --> 00:00:40,541
Julius je 엁 vedel,
da je rezultat

5
00:00:40,624 --> 00:00:42,960
znanstvenega poizkusa,

6
00:00:43,043 --> 00:00:45,212
ki ga je izvedla
Ameri쉓a vlada.

7
00:00:47,506 --> 00:00:51,176
Strogo zaupen poizkus zasnovan,
da proizvede fizino,

8
00:00:51,260 --> 00:00:54,930
umsko in duhovno
naprednej쉋ga loveka.

9
00:00:58,725 --> 00:01:01,353
Vedel je,
da za razliko od ostalih otrok

10
00:01:01,436 --> 00:01:05,065
on ni imel enega,
pa pa 쉋st oetov.

11
00:01:05,148 --> 00:01:07,401
Vsi zelo slavni,

12
00:01:07,484 --> 00:01:10,279
posebno izbrani zaradi
njihovih genetskih posebnosti.

13
00:01:12,406 --> 00:01:14,241
In seveda,

14
00:01:14,324 --> 00:01:17,327
vedel je za Mary Ann Benedict.

15
00:01:19,705 --> 00:01:21,915
izredno mlado 엁nsko,

16
00:01:21,999 --> 00:01:24,710
ki so jo izbrali,
da bo postala njegova mati.

17
00:01:41,143 --> 00:01:44,688
Na 얷lost pa je dolgo 엍vel
v vedenju,

18
00:01:44,771 --> 00:01:49,359
da njegova mati umrla,
ko ga je rojeval.

19
00:01:53,113 --> 00:01:55,782
Julius pa ni vedel,

20
00:01:55,866 --> 00:01:58,660
ne do tega trenutka,

21
00:01:58,744 --> 00:02:02,831
da je pribli엖o
minuto za njim

22
00:02:02,915 --> 00:02:07,461
njegova mati rodila
쉋 enega fantka.

23
00:02:53,465 --> 00:02:55,884
Imam brata?

24
00:02:56,009 --> 00:02:58,095
Ja.

25
00:02:58,178 --> 00:03:00,639
Poslan je bil v siroti쉗ico
v Los Angeles,

26
00:03:00,764 --> 00:03:03,892
istoasno pa sem te jaz
pripeljal sem na ta otok.

27
00:03:05,769 --> 00:03:09,398
Julius je pre엍vel vse
svoje 엍vljenje na tem otoku

28
00:03:09,481 --> 00:03:12,818
in mi pomagal
pri mojih raziskavah.

29
00:03:12,901 --> 00:03:16,154
Vedno sem mislil, da je sreen,
da nima 엁lje po odhodu.

30
00:03:16,238 --> 00:03:18,240
Kako zelo sem se motil.

31
00:03:18,323 --> 00:03:21,285
Moram ga najti.

32
00:03:23,787 --> 00:03:26,540
Julius, Julius!
Poakaj, poakaj.

33
00:03:28,458 --> 00:03:32,212
Nisem mogel verjeti,
da odhaja.

34
00:03:32,296 --> 00:03:35,966
Ni bil pripravljen
na zunanji svet.

35
00:03:37,217 --> 00:03:40,387
vse njegovo znanje
je bilo iz knjig.

36
00:03:41,555 --> 00:03:44,266
Julius je govoril
dvanajst jezikov.

37
00:03:44,349 --> 00:03:46,685
Odlikoval se je v
zgodovini, naravoslovju,

38
00:03:46,810 --> 00:03:49,271
matematiki, knji엁vnosti.

39
00:03:49,354 --> 00:03:52,065
Bil je istega duha.

40
00:03:53,275 --> 00:03:56,111
Toda prvi se je zgodilo,

41
00:03:56,195 --> 00:03:58,322
da me Julius ni poslu쉆l.

42
00:03:58,405 --> 00:04:01,742
Verjetno
je ravno tako kot jaz.

43
00:04:10,209 --> 00:04:14,880
Najbli엏i otok z letali싪em
je bil oddaljen 40 km.

44
00:04:17,549 --> 00:04:20,719
To Juliusa
to ni oviralo.

45
00:04:20,802 --> 00:04:23,263
Postal je
obseden z idejo,

46
00:04:23,347 --> 00:04:26,725
da je njegov brat Vincent,
v nekak쉗ih te얷vah

47
00:04:26,808 --> 00:04:29,937
in da obupno
potrebuje njegovo pomo.

48
00:04:33,690 --> 00:04:35,734
Draga, doma sem!

49
00:04:35,817 --
[...]
Everything OK? Download subtitles