Preview Subtitle for Children Of The Corn 2009 Tv


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:15,432 --> 00:00:20,395
COPIII PORUMBULUI

2
00:00:38,248 --> 00:00:41,809
Acum aveţi secetă aici.

3
00:00:42,819 --> 00:00:44,480
Aveţi secetă

4
00:00:44,520 --> 00:00:46,886
chiar aici în Gatlin, Nebraska.

5
00:00:46,923 --> 00:00:50,154
Şi nu va fi recoltă
în acest an,

6
00:00:50,193 --> 00:00:54,289
nici în acest an al Domnului,
1963, nu va fi.

7
00:00:54,330 --> 00:00:56,798
- Spuneţi de ce?
- Păcatul.

8
00:00:56,833 --> 00:00:58,494
Spuneţi mai tare.

9
00:00:58,534 --> 00:01:00,593
Păcatul!

10
00:01:00,637 --> 00:01:02,502
Ne afundăm în păcat aici

11
00:01:02,538 --> 00:01:05,268
şi nu e ploaie pentru porumbul nostru.

12
00:01:05,308 --> 00:01:07,742
Şi de ce se întâmplă asta?

13
00:01:07,777 --> 00:01:11,042
Din cauza tuturor adulţilor
din lumea asta.

14
00:01:11,080 --> 00:01:14,811
Dumnezeu mi-a vorbit în vis.

15
00:01:14,851 --> 00:01:16,478
Şi în acel vis,

16
00:01:16,519 --> 00:01:20,114
mi-a spus că toţi adulţii
sunt păcătoşi.

17
00:01:20,156 --> 00:01:23,489
A spus că nu-i un suflet
aici în Gatlin

18
00:01:23,526 --> 00:01:25,494
peste 19 ani,

19
00:01:25,528 --> 00:01:29,430
care să nu se bălăcească în păcat,
să-l iubească, chiar dacă se afundă

20
00:01:29,465 --> 00:01:31,933
ca porcii în mocirlă.

21
00:01:31,968 --> 00:01:34,163
Spune în Cartea Bună,

22
00:01:34,203 --> 00:01:37,172
"Lăsaţi copiii să vină la mine."

23
00:01:37,206 --> 00:01:39,936
Şi dacă acest oraş are vreo speranţă,

24
00:01:39,976 --> 00:01:43,503
aceea e în voi, tinerii.

25
00:01:43,546 --> 00:01:45,411
Aşa că vreau s-o strigaţi!

26
00:01:45,448 --> 00:01:48,178
Păcatul!

27
00:01:51,954 --> 00:01:54,286
Da, fraţi şi surori,

28
00:01:54,324 --> 00:01:57,816
ştim vechile căi ale lui Dumnezeu,
nu-i aşa?

29
00:01:57,860 --> 00:02:00,420
Ştim că e un Dumnezeu
în Vechiului Testament,

30
00:02:00,463 --> 00:02:02,124
ca şi în cel Nou,

31
00:02:02,165 --> 00:02:06,033
Dumnezeul sacrificiului,

32
00:02:06,069 --> 00:02:09,766
Dumnezeul care a mers
pe suprafaţa pământului,

33
00:02:09,806 --> 00:02:12,900
Cel Ce Merge În Spatele Rândurilor.

34
00:02:12,942 --> 00:02:15,843
Cel Ce Merge În Spatele Rândurilor.

35
00:02:15,878 --> 00:02:18,870
Cel Ce Merge În Spatele Rândurilor.

36
00:02:18,915 --> 00:02:21,247
Dumnezeu mi-a vorbit în vis,

37
00:02:21,284 --> 00:02:25,744
şi Dumnezeu mi-a spus
că acum e vremea noastră,

38
00:02:25,788 --> 00:02:27,915
e vremea să facem sacrificiul,

39
00:02:27,957 --> 00:02:29,788
e vremea să ucidem!

40
00:02:36,632 --> 00:02:40,193
Cartea Bună spune
că un copil îi va conduce.

41
00:02:40,236 --> 00:02:44,332
Aşa că faceţi ce mi-a spus Dumnezeu
în vis, să vă spun

42
00:02:44,374 --> 00:02:50,176
şi nu veţi mai rămâne fără apă
sau nu veţi mai fi flămânzi!

43
00:02:50,213 --> 00:02:52,511
Slava Dumnezeului.
Slava Domnului.

44
00:02:52,548 --> 00:02:55,381
Slava Dumnezeului.
Slava Domnului.

45
00:02:55,418 --> 00:02:57,784
Slava Dumnezeului.

46
00:03:02,891 --> 00:03:05,602
12 ANI MAI TÂRZIU

47
00:03:08,731 --> 00:03:10,562
Sfântă Marie, plină de graţie,

48
00:03:10,600 --> 00:03:14,092
ajută-mă să câştig
această cursă.

49
00:03:14,137 --> 00:03:16,401
În regulă. Boogie.

50
00:03:24,49
[...]
Everything OK? Download subtitles