Preview Subtitle for Bukowski Born Into This


If preview looks OK then Download subtitles


Ш40ЩШ160ЩдОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ
Ш800ЩШ855Щтрадуцере си адаптареЭгабоне 2003
Ш916ЩШ975Щс-А ИНТАМПЛАТ ЦУ МУЛТ ТИМПЭИН УРМА
Ш976ЩШ1047ЩуНЕОРИ ИНЦА МАИ АУД ЖОЦИЛЕ АЛЕА
Ш1048ЩШ1083ЩдЕ-А ЛУНГУЛ ПАДУРИИ ЛУИ сАЛЛЫ
Ш1084ЩШ1172ЩаЦОЛО АУ ФОСТ бИЛЛЫ, сТЕЖЕЭтОММЫ
Ш1174ЩШ1256ЩсИ ЦОПИЛУЛ АЛА ИНАЛТ ДИНЭЙОСУЛ СТРАЗИИ ...йОЕЫ
Ш1258ЩШ1304ЩдА, ЕРА йОЕЫ вАЛСХ
Ш1306ЩШ1364ЩпРИЕТЕНУЛ МЕУ ЦЕЛ МАИ БУНЭЕРА тИММЫ бУРНС
Ш1366ЩШ1431ЩцАРЕ ЛОЦУИА ЦУ ДОУА БЛОЦУРИЭМАИ ИНЦОЛО ДЕ МИНЕ
Ш1459ЩШ1531ЩаМ РАСЦОЛИТ ПАДУРЕА ИН БАТАЛИИ
Ш1532ЩШ1635ЩсИ АМ ЖИСАТ ЦА ИНТР-О ЗИЭЖОМ ДЕЖЕНИ БАРБАТИ
Ш1823ЩШ1856ЩаИ АУЗИТ ?
Ш1858ЩШ1898ЩцЕ ?
Ш2088ЩШ2148ЩсА МЕРГЕМ, тИММЫЭсА МЕРГЕМ
Ш2301ЩШ2347ЩхАИДЕ, МАИОРУЛЕ
Ш2454ЩШ2508ЩтРЕБУИЕ СА ФИЕ ПЕ УНДЕЖА
Ш2510ЩШ2547ЩфИИ АТЕНТ, рОННИЕ
Ш2548ЩШ2613ЩтРЕБУИА СА СТАМ ИНЭРАПА
Ш2615ЩШ2640Щ
Ш2669ЩШ2707Щ
Ш2753ЩШ2797ЩдУ-ТЕ, ДУ-ТЕ, ДУ-ТЕ
Ш2799ЩШ2842ЩпРИЖИТИ, СУНТ АЦОЛО
Ш2843ЩШ2887Щ
Ш2888ЩШ2942Щ
Ш2943ЩШ2979Щ
Ш2981ЩШ3008Щ
Ш3010ЩШ3051Щ
Ш3052ЩШ3095Щ
Ш3096ЩШ3150ЩеСТИ МОРТ СИ О СТИИ
Ш3151ЩШ3191ЩнУ, НУ СУНТ
Ш3192ЩШ3235ЩрОННИЕ Е МОРТ
Ш3237ЩШ3297ЩнУ, НУ СУНТЭнУ, НУ СУНТ
Ш4103ЩШ4144ЩуИТАТИ-ЖА ЛА МАИОР
Ш4146ЩШ4207Щ
Ш4269ЩШ4317ЩуНДЕ-И ФЕМЕИА АСТА ?
Ш4319ЩШ4367Щ
Ш4404ЩШ4448Щ
Ш4595ЩШ4646Щ
Ш4647ЩШ4675Щ
Ш4677ЩШ4703Щ
Ш4705ЩШ4763Щ
Ш4765ЩШ4822Щ
Ш4823ЩШ4854Щ
Ш4855ЩШ4887Щ
Ш4888ЩШ4944Щ
Ш4946ЩШ5024Щ
Ш5026ЩШ5047ЩдОННА ...
Ш5049ЩШ5087ЩдОННА, ЖИНО ИНЦОАЦЕ
Ш5089ЩШ5136Щ
Ш5159ЩШ5226Щ
Ш5227ЩШ5253Щ
Ш5255ЩШ5285Щ
Ш5287ЩШ5326Щ
Ш5327ЩШ5373Щ
Ш5375ЩШ5440ЩсТЕЖИЕ бОЫЕРЭТОЦМАИ И-А ДАТ ЛУИ мАРЫ бАРНЕТТ УН ИНЕЛ
Ш5442ЩШ5476ЩиТИ ЖИНЕ СА ЦРЕЗИ ?
Ш5478ЩШ5513ЩпЕ АЦОЛО ...
Ш5515ЩШ5537ЩоК
Ш5539ЩШ5575ЩлАСА-МА ИН ПАЦЕЭжИНО ИНЦОАЦЕ, ЖИНО ИНЦОАЦЕ
Ш5577ЩШ5609ЩцЕ-И АСТА ?
Ш5611ЩШ5646Ще О ФУМИГЕНА ?
Ш5647ЩШ5671ЩцЕ Е ЦУ ТИНЕ ?
Ш5751ЩШ5789Щ
Ш5812ЩШ5863Щ
Ш6129ЩШ6161ЩцЕ ПЛИЦТИСЕАЛА ...
Ш6163ЩШ6209ЩдА, АСА Е ОМУЛЕ'
Ш6436ЩШ6493ЩуИТЕ ТАТА, СОЛДАТИИ
Ш7648ЩШ7697ЩлА МУЛТИ АНИ рОННИЕ кОЖИЦ
Ш7699ЩШ7721Ще ПЕНТРУ МИНЕ?
Ш7723ЩШ7757ЩдА, ДЕСЦХИДЕ-Л
Ш7759ЩШ7793Ще ФОАРТЕ ДРАГУТ ДИНЭПАРТЕА ТА, дОННА
Ш7795ЩШ7829ЩсПУНЕ-И МУЛТУМЕСЦ, рОННИЕ
Ш7831ЩШ7907ЩмУЛТУМЕСЦ дОННАЭДАР НУ ТРЕБУИА СА ТЕ ДЕРАНЙЕЗИ
Ш7909ЩШ7950ЩтЕ ДУЦИ ИН ПАДУРЕ ДЕСЕАРА ?
Ш7951ЩШ7985ЩжОР АЖЕА ФОЦУРИ ДЕ АРТИФИЦИИЭАЦОЛО
Ш7986ЩШ8034Що СА ФИЕ СИГУР ЕЬПЛОЗИИ
Ш8035ЩШ8057ЩдА, ОК
Ш8058ЩШ8099ЩцЕ ЕСТЕ ?ЭдЕСЦХИДЕ-Л
Ш8101ЩШ8139ЩлАСАТИ-Л ИН ПАЦЕ
Ш8165ЩШ8186ЩмИНУНАТА
Ш8187ЩШ8242Ще О ЦХЕСТИЕ АДЕЖАРАТА, рОННИЕ
Ш8244ЩШ8278ЩсЕ СИМТЕ
Ш8279ЩШ8322ЩеЬАЦТ ЦАЭмИЦКЕЫ мАНТЛЕ, рОННИЕ
Ш8323ЩШ8382ЩнУ ФАЦЕ НИЦИ О ПАРАДА ДЕ 4 иУЛИЕЭЦУ АРТИФИЦИИ
Ш8383ЩШ8417ЩцАТ САПЦА АИА, ЕСТЕ ?
Ш8418ЩШ8518ЩдА, ЕЛ ЕЭМИЦУЛ МЕУ ыАНКЕЕ дООДЛЕ
Ш8520ЩШ8589ЩхЕИ, ПРИНДЕ-О, ПРИНДЕ-О
Ш8590ЩШ8627ЩхАИДЕТИ ...
Ш8629ЩШ8671ЩсА МЕРГЕМ
Ш9356ЩШ9391ЩтИ-А ПЛАЦУТ ?
Ш9393ЩШ9427ЩнУ СТИУ ...
Ш9429ЩШ9463ЩнУ СТИУ ...
Ш9465ЩШ9546ЩхЕИ, ИА УИТЕ ЦАТЕ ФЛОТАРИЭПОТ СА ФАЦ
Ш10242ЩШ10286ЩдА
Ш10287ЩШ10312ЩдА
Ш10314ЩШ10370ЩаЛЕАРГА, рОННИЕ
Ш10436ЩШ10496ЩдУ-ТЕ, рОННИЕ, ДУ-ТЕ
Ш10498ЩШ10556Щд-ТЕ, рОННИЕЭпОТИ СА О ФАЦИ
Ш10558ЩШ10586ЩдУ-ТЕ ...
Ш10712ЩШ10793ЩдА ...
Ш10794ЩШ10882ЩдА, АСТА-И БАИАТУЛ МЕУ
Ш10884ЩШ10929ЩаСТА-И БАИАТУЛ МЕУ
Ш11058ЩШ11102ЩдА
Ш11103ЩШ11198ЩрОННИЕ, АИ РЕУСИТ
Ш11199ЩШ11276ЩдА, Е ИН РЕГУЛА
Ш11278ЩШ11365Щ
Ш11366ЩШ11418ЩхАИДЕТИЭЦА О СА ПИЕРДЕТИ АСТА
Ш11420ЩШ11474ЩмИЦХЕЛЛЕ, бАРБАРА
Ш11475ЩШ11515ЩтРЕБУИЕ СА ЖЕДЕТИ АСТА
Ш11517ЩШ11580Щ
Ш11582ЩШ11616Щ
Ш11618ЩШ11682Щ
Ш11683ЩШ11730Щ
Ш11731ЩШ11810Щ
Ш11811ЩШ11929Щ
Ш11930ЩШ11995ЩнУ О СА МАИ ПРИНДЕТИ НИМИЦЭДАЦА ИНТАРЗИАТИ
Ш11997ЩШ12061Щ
Ш12062ЩШ12138ЩхАИДЕ йИММЫ, ЛУАТИ ЛОЦ
Ш12140Щ
[...]
Everything OK? Download subtitles