Preview Subtitle for Bukowski Born Into This


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:51,684 --> 00:00:55,684
-П ъ р в о р о д е н-

2
00:03:27,485 --> 00:03:29,282
Добре ли си?

3
00:03:29,687 --> 00:03:33,783
Да. Господи, незнам какво
ми е.


4
00:03:33,858 --> 00:03:39,091
Може и да ме е свалил грипа
или нещо такова.

5
00:03:43,301 --> 00:03:47,567
Не ми казвай, че си бременна.

6
00:03:47,639 --> 00:03:50,437
Не съм.

7
00:05:01,112 --> 00:05:05,014
Няма експресни услуги
между улиците 34-та и 14-та.


8
00:05:05,083 --> 00:05:07,574
Извиняваме се за неудобството.

9
00:06:43,147 --> 00:06:45,172
Паркър!

10
00:06:45,249 --> 00:06:46,876
Паркър, не!

11
00:07:12,944 --> 00:07:14,878
Здрасти, скъпа.

12
00:07:14,946 --> 00:07:18,074
Хей, какво правиш още тук?

13
00:07:18,149 --> 00:07:20,344
Чаках теб.

14
00:07:20,418 --> 00:07:21,510
Аха.

15
00:07:21,586 --> 00:07:26,353
Знаеш, мисля че твоя
мъж ще става съдружник.

16
00:07:26,424 --> 00:07:30,724
Какво получава жена му от
това съдружничество?

17
00:07:36,000 --> 00:07:39,094
Господи, красива си

18
00:07:39,170 --> 00:07:41,764
По красива от обикновенно?

19
00:07:45,143 --> 00:07:48,271
Може би.
Може би.

20
00:07:48,346 --> 00:07:50,541
Бременна съм.

21
00:07:52,617 --> 00:07:54,847
Сериозно ли?

22
00:07:54,919 --> 00:07:56,386
Сериозно.

23
00:07:56,454 --> 00:07:57,443
Сигурна ли си?

24
00:07:57,522 --> 00:08:02,858
Сигурна съм. Направих си четири теста
за бременност, който показват че съм.

25
00:08:02,927 --> 00:08:04,895
Господи.
Обичам те!

26
00:08:28,286 --> 00:08:31,483
Наистина мисля, че е време да
обсъдим преместването ни от града.

27
00:08:31,556 --> 00:08:34,787
Нали се сещаш?
Както винаги сме искали.

28
00:08:36,761 --> 00:08:38,956
Искаш да кажеш както
ти винаги си искал.

29
00:08:39,897 --> 00:08:44,664
Почакай, ти каза: "Никога няма
да отгледам деца в този град. "

30
00:08:44,735 --> 00:08:49,470
Знам. Знам. Но, сега се чувствам
различно, след като вече ще имам.

31
00:08:51,542 --> 00:08:54,875
Във всеки случай, трябва да
погледнем няколко места.

32
00:08:54,946 --> 00:08:59,044
Нали? Познавам един наистина
добър агент по недвижими имоти.

33
00:09:02,820 --> 00:09:04,378
Ще си помислиш ли?

34
00:09:04,455 --> 00:09:06,514
Може би.
Ще си помисля.

35
00:09:06,591 --> 00:09:07,580
Добре.

36
00:09:18,069 --> 00:09:20,629
Веднага се махни от там!
Махай се! Трагвай! Напусни!

37
00:09:33,618 --> 00:09:36,348
Запазих този имот за последен,

38
00:09:36,420 --> 00:09:39,355
защото мисля, че е наистина
специален


39
00:09:39,423 --> 00:09:41,755
Сега, както може да видим
много е усамотен.


40
00:09:41,826 --> 00:09:45,956
но също толкова заменим, както
останалите други, които разгледахме.


41
00:09:49,000 --> 00:09:51,195
Найстина е голяма.

42
00:09:51,269 --> 00:09:53,032
Обширна е.

43
00:09:53,104 --> 00:09:55,766
Но нека това да не вие
претекст, докато не я видите.


44
00:10:04,749 --> 00:10:06,478
Прекрасна е.

45
00:10:20,998 --> 00:10:23,831
Тази къща е замислена
за деца.


46
00:10:26,070 --> 00:10:28,300
Имате ли планове за деца?

47
00:10:28,372 --> 00:10:30,897
Всъщност, в момента
съм бременна.

48
00:10:30,975 --> 00:10:33,205
[...]
Everything OK? Download subtitles