Preview Subtitle for All About Eve 1950


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:40,408 --> 00:00:57,092
TOTUL DESPRE EVE

2
00:01:06,518 --> 00:01:11,189
Premiul Sarah Siddons
vă este probabil necunoscut.

3
00:01:11,273 --> 00:01:14,192
El a fost scutit de orice fel
de publicitate,

4
00:01:14,276 --> 00:01:17,696
cum e cea care înconjoară distincţii
discutabile precum Premiul Pulitzer

5
00:01:17,779 --> 00:01:22,659
şi premiile acordate anual
de o anumită...Academie de Film.

6
00:01:22,742 --> 00:01:26,705
Domnul distins este
un actor foarte bătrân.

7
00:01:26,788 --> 00:01:30,208
Fiind actor, va continua
să mai vorbească o vreme.

8
00:01:30,292 --> 00:01:33,378
Nu e important
să ascultaţi ce spune,

9
00:01:33,461 --> 00:01:37,757
dar e important să ştiţi
unde vă aflaţi şi de ce.

10
00:01:37,841 --> 00:01:41,428
Suntem în sala de protocol
a Societăţii Sarah Siddons.

11
00:01:41,511 --> 00:01:44,514
Ne aflăm la banchetul anual
organizat cu ocazia decernării

12
00:01:44,639 --> 00:01:47,017
celui mai important premiu
din lumea teatrului:

13
00:01:47,100 --> 00:01:50,729
premiul Sarah Siddons
pentru realizări deosebite.

14
00:01:50,812 --> 00:01:53,690
Zidurile sale mohorâte
şi mulţi dintre cei de faţă

15
00:01:53,773 --> 00:01:57,944
au văzut actriţe celebre,
precum Modjeska, Rehan şi Fiske.

16
00:01:58,028 --> 00:02:01,281
În săli se aude încă
ecoul vocii lui Mansfield.

17
00:02:01,364 --> 00:02:05,202
E puţin probabil ca ferestrele
să mai fi fost deschise de la moartea lui.

18
00:02:05,452 --> 00:02:10,123
După cum vedeţi, premiile minore
au fost acordate deja.

19
00:02:10,207 --> 00:02:13,668
Ele se atribuie
dramaturgilor şi regizorilor,

20
00:02:13,752 --> 00:02:16,463
fiindcă rolul acestora e doar
să construiască turnul,

21
00:02:16,546 --> 00:02:20,467
pentru ca publicul să aplaude
lumina din vârful lui.

22
00:02:20,550 --> 00:02:24,930
Şi nici o lumină n-a strălucit
mai tare ca Eve Harrington.

23
00:02:25,013 --> 00:02:28,391
Dar veţi afla mai multe
despre Eve mai târziu.

24
00:02:28,475 --> 00:02:30,602
De fapt, totul despre Eve.

25
00:02:30,685 --> 00:02:33,563
Cei dintre dv. care nu citiţi
cronici şi nu mergeţi la teatru,

26
00:02:33,688 --> 00:02:36,483
care nu ascultaţi
emisiunile de la radio

27
00:02:36,566 --> 00:02:39,319
şi nu ştiţi nimic
despre lumea în care trăiţi,

28
00:02:39,402 --> 00:02:45,033
trebuie să aflaţi cine sunt.
Numele meu este Addison DeWitt.

29
00:02:45,116 --> 00:02:50,830
Teatrul este habitatul meu natural,
deşi nu trudesc în lumea lui.

30
00:02:50,914 --> 00:02:53,416
Eu sunt critic şi comentator.

31
00:02:53,500 --> 00:02:56,169
Prezenţa mea în lumea
teatrului este esenţială.

32
00:02:56,253 --> 00:02:58,338
Ea e Karen Richards.

33
00:02:58,421 --> 00:03:02,926
E soţia unui dramaturg,
aşa că s-a măritat cu teatrul.

34
00:03:03,009 --> 00:03:06,096
La naşterea ei, nimic nu părea
că e menită unui contact

35
00:03:06,221 --> 00:03:09,432
mai apropiat cu teatrul decât
un loc în rândul de protocol.

36
00:03:09,516 --> 00:03:12,477
Dar, pe când era studentă
la Colegiul Radcliffe,

37
00:03:12,602 --> 00:03:14,563
Lloyd Richards a ţinut
o prelegere despre teatru.

38
00:03:14,646 --> 00:03:18,775
În anul următor, Karen a devenit
dna. Lloyd Richards.

39
00:03:18,858 --> 00:03:22,571
În teatru
[...]
Everything OK? Download subtitles