Preview Subtitle for The Hunting Party 2007 Scc 1cd 3435859


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:16,350 --> 00:01:20,457
Kao mali, hvatao sam
zeèeve za sreæu.

2
00:01:20,458 --> 00:01:26,438
Ali u Somaliji, menjao bih ih za dva
Budweisera i jedan bajati broj "Penthouse".

3
00:01:26,972 --> 00:01:30,478
Èuješ ljude da prièaju
o kurvama i ratu...

4
00:01:30,479 --> 00:01:37,192
...Imam jednu tajnu. Ako si izveštaè,
rat ima i svetlu stranu.

5
00:01:37,193 --> 00:01:42,135
Znam da sam sarkastièan,
ali biti u blizini smrti

6
00:01:42,136 --> 00:01:43,839
i ostati iv.

7
00:01:43,840 --> 00:01:45,910
Potpuno je neizvesno...

8
00:01:45,911 --> 00:01:50,019
...i ako ti iko
drugaèije kae, lae.

9
00:01:50,020 --> 00:01:52,160
Jebem ti.
- Znam.

10
00:01:53,359 --> 00:01:58,239
Radio sam sa Simon
Hunt-om 9 godina.

11
00:01:58,404 --> 00:02:02,811
Radili smo za tim koji je
izveštavao iz El Salvador-a.

12
00:02:02,812 --> 00:02:05,979
I iz Bosne.

13
00:02:09,894 --> 00:02:11,395
Idemo dalje, ili?

14
00:02:11,396 --> 00:02:12,986
Da, krenimo.

15
00:02:13,100 --> 00:02:15,605
Samo da popušim
jebenu cigaru.

16
00:02:15,606 --> 00:02:18,986
Niko nije bio lud kao on.

17
00:02:20,048 --> 00:02:25,258
Niko nije bio opasan
i dobar koliko on.

18
00:02:28,432 --> 00:02:31,942
Èak i u najgorim trenucima.

19
00:02:45,367 --> 00:02:48,071
Znaš li zašto
mi je ovo potrebno?

20
00:02:48,072 --> 00:02:50,373
Šta to radiš?

21
00:02:50,911 --> 00:02:53,341
Neæu sad da pušim.

22
00:02:54,052 --> 00:02:56,422
Ovde smo samo iz
jednog razloga.

23
00:02:56,423 --> 00:02:58,527
Da slikamo za proklete novine...

24
00:02:58,528 --> 00:03:01,031
...treba da se vratimo u ovaj
haos, kako bismo nešto snimili.

25
00:03:01,032 --> 00:03:02,468
To je besmisleno.

26
00:03:02,469 --> 00:03:04,739
Ne, ako si u ratu.

27
00:03:04,740 --> 00:03:06,276
Dobro, tvoj je red.

28
00:03:06,277 --> 00:03:08,180
Ne, tvoj je.
- Ti snimi.

29
00:03:08,181 --> 00:03:11,691
Ne znam da koristim kameru.

30
00:03:14,561 --> 00:03:17,666
Simon mi je dao hrabrost za koju
nisam ni znao da je imam.

31
00:03:17,667 --> 00:03:21,073
Naravno,
bio sam pogoğen 4 puta,

32
00:03:21,074 --> 00:03:24,981
a Simon nije dobio ni ogrebotinu.

33
00:03:24,982 --> 00:03:27,620
Ali, zajedno smo
primili više nagrada.

34
00:03:27,621 --> 00:03:32,597
Simon je voleo da kae da su
ratne vesti poput hemoroida.

35
00:03:32,598 --> 00:03:35,468
Svaki šupak ih dobije.

36
00:03:35,904 --> 00:03:37,707
Ali, istina je...

37
00:03:37,708 --> 00:03:41,114
...da je Simon bio najbolji
u poslu. I svi su to znali.

38
00:03:41,115 --> 00:03:46,235
O svemu se brinuo,
imao najbolje prièe.

39
00:03:46,325 --> 00:03:52,638
Ali, stvari su poèele da se
menjaju tokom zime 94. u Bosni.

40
00:03:52,639 --> 00:03:56,179
Sve besmislene brutalnosti,
ratova iz kojih smo izveštavali...

41
00:03:56,180 --> 00:04:00,922
...kristalisali su se u jednoj
savršenoj zimi tragedije.

42
00:04:00,923 --> 00:04:04,963
I jednog dana, Simon
je pukao.

43
00:04:06,401 --> 00:04:10,408
Verujem da se to svima
desi jednom u ivotu.

44
00:04:10,409 --> 00:04:14,577
Gazdi, ljubavniku, svetu.

45
00:04:15,352 --> 00:04:21,092
Ali to što se deilo Simon-u,
zabeleio sam.

46
00:04:28,146 --> 00:04:32,954
Sada idemo do Simon
Hunt-a u Bosni, sa prièom.

[...]
Everything OK? Download subtitles