Preview Subtitle for The Haunted Mansion 2003


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:18,588 --> 00:00:22,668
VசுTEJTE, BLமHOVசு SMRTELNசுCI.

2
00:00:28,890 --> 00:00:32,555
uvநூdங்

3
00:00:38,066 --> 00:00:42,775
STRAஸ்IDELNசூ DளுM

4
00:02:37,143 --> 00:02:40,144
Navக்ky tvநூ Elizabeth...

5
00:03:57,182 --> 00:03:58,462
Je ழ்௱asnன், ௱e?

6
00:03:58,600 --> 00:04:03,060
Nக்kdy prostக் vejdete do domu,
rozhlளூdnete se a je to jasnளூ.

7
00:04:03,188 --> 00:04:04,812
ழுeknete si: ''To je on.''

8
00:04:04,939 --> 00:04:08,807
Myslங்m, ௱e je perfektnங்.
Pல்esnக் to, co jsme hledali.

9
00:04:10,111 --> 00:04:12,068
Ale nenங் tu dost zநூsuvek.

10
00:04:12,238 --> 00:04:14,611
Ale pane Colemane, ten dவ்m,
kterன் jsem vநூm ukazoval

11
00:04:14,741 --> 00:04:17,528
na Sycamorskளூ ulici,
byl naprosto pல்ecpanej zநூsuvkama.

12
00:04:17,660 --> 00:04:19,534
Ano. Byla jich tam spousta.

13
00:04:19,662 --> 00:04:22,699
Ale ty schody byly moc vysokளூ.
Ve stநூல்ங் je to nebezpeழூnளூ.

14
00:04:22,832 --> 00:04:26,035
Kritizujeஞு ka௱dன் dவ்m,
kterன் si prohlங்௱ங்me.

15
00:04:26,169 --> 00:04:27,912
Prostக் vங்m, co se mi lங்bங்.

16
00:04:28,046 --> 00:04:30,288
Lங்bil by se ti rozvod?
Mநூm tக் plnன் zuby.

17
00:04:30,423 --> 00:04:32,748
Ale no tak, no tak!
To snad nenங் nutnளூ.

18
00:04:32,884 --> 00:04:35,340
Nக்co vநூm ல்eknu,
ten dவ்m vநூm najdu.

19
00:04:35,470 --> 00:04:39,337
Jsem odhodlanன் najங்t vநூm ten dவ்m,
a௰ to trvநூ, jak dlouho chce.

20
00:04:39,474 --> 00:04:44,813
S Eversovou a Eversem
vநூm ஞுtக்stங் le௱ங் pod nosem.

21
00:04:45,522 --> 00:04:47,847
Omlouvநூm se. Jenom to vyல்ங்dங்m.

22
00:04:48,274 --> 00:04:49,306
Moc se omlouvநூm.

23
00:04:49,442 --> 00:04:51,435
Eversovநூ, Evers, agent Jim Evers.

24
00:04:51,569 --> 00:04:55,353
Ahoj. Jak to jde?
Lங்bங் se jim ten dவ்m?

25
00:04:55,490 --> 00:04:57,447
Ano, tento dவ்m je stநூle k mநூnங்.

26
00:04:57,617 --> 00:04:59,989
Jநூ vக்dக்la,
௱e jsou to jen ழூumilovளூ.

27
00:05:00,120 --> 00:05:01,863
Dalஞுங் zநூjemce, omluvte mக்.

28
00:05:01,996 --> 00:05:04,119
Jedu domவ், chci se
pல்ichystat na tu veழூeல்i.

29
00:05:04,249 --> 00:05:05,957
U௱ se na to moc tக்ஞுங்m.

30
00:05:06,292 --> 00:05:09,210
-Tu hypotளூku u௱ mநூte?
-Jo, rezervace je na sedmou.

31
00:05:09,337 --> 00:05:10,618
A௰ jsi tam vழூas.

32
00:05:10,755 --> 00:05:15,666
V sedm, to se mi hodங். Sejdeme se
v sedm a probereme vaஞுi nabங்dku.

33
00:05:15,802 --> 00:05:17,130
Tak jo, zlato. Budu se tக்ஞுit.

34
00:05:17,262 --> 00:05:20,465
Vidங்ஞு, co dக்lநூஞு?
Ten dவ்m se nநூm lங்bங்.

35
00:05:21,808 --> 00:05:23,183
Bereme ho.

36
00:05:23,643 --> 00:05:28,305
Panங் Colemanovநூ, v tom pல்ங்padக்
tedy existuje jen jedinநூ mo௱nost.

37
00:05:29,107 --> 00:05:30,815
Pojஞ்me to sepsat.

38
00:05:33,820 --> 00:05:35,943
Ahoj, Lorraine a Gary.

39
00:05:36,281 --> 00:05:39,531
Tady je ta nabங்dka.
Potvrzenநூ a doruழூenநூ.

40
00:05:39,659 --> 00:05:43,324
Dக்kujem mockrநூt.
Jsme vநூm tak vdக்ழூnங்.

41
00:05:43,455 --> 00:05:46,206
To je dobrன் dவ்vod k oslavக்.
Zveme vநூs na panநூka.

42
00:05:46,332 --> 00:05:48,621
Vநூ௱nக் nemவ்௱u. Musங்m domவ்.
றekநூ na mக் ௱ena.

43
00:05:48,752 --> 00:05:50,993
Tolik to pro nநூs znamenநூ.
Musங்me to oslavit.

44
00:05:51,171 --> 00:05:52,879
Rநூd bych, ale vநூ௱nக் nemவ்௱u, jநூ...

45
00:05:53,006 --> 00:05:55,413
Trvநூme na tom, prosங்m.

46
00:05:55,967 --> 00:05:57,960
Dobrநூ, ale jenom jednoho. Vங்c ne.

47
00:05:58,094 --> 00:06:00,05
[...]
Everything OK? Download subtitles