Preview Subtitle for Christoph


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:09,548 --> 00:00:14,542
ХРИСТОФОР КОЛУМБ

2
00:02:07,988 --> 00:02:10,138
Португалското крайбрежие
13 август 1476 г.

3
00:02:30,188 --> 00:02:34,818
През лято господне 1476-то,
воден от желание,

4
00:02:34,988 --> 00:02:40,108
което още не разбирах -
да изследвам западния океан -

5
00:02:40,268 --> 00:02:44,261
бях на търговския кораб "Бечела",
който плаваше от Генуа до Фландрия,

6
00:02:44,388 --> 00:02:47,858
по източната граница
на това огромно непознато море.

7
00:02:48,068 --> 00:02:50,138
Близо до Лагос ни нападнаха
френски военни кораби.

8
00:02:50,308 --> 00:02:52,458
Понеже не успяха да ни пленят
ни подпалиха

9
00:02:52,588 --> 00:02:57,104
и ни оставиха на съдбата ни.
А моята съдба беше странна.

10
00:02:58,988 --> 00:03:03,743
Книгите на Птолемей и Марко Поло,
щяха да определят живота ми.

11
00:03:04,148 --> 00:03:07,424
Марко Поло беше писал
за странни и красиви земи на изток,

12
00:03:07,588 --> 00:03:09,658
а Птолемей - че земята е кръгла
и безкрайна -

13
00:03:09,828 --> 00:03:12,422
идеи, които щяха да ме обсебят.

14
00:03:49,548 --> 00:03:53,746
Всички моряци, много от които
ми бяха близки приятели,

15
00:03:53,908 --> 00:03:58,186
бяха загинали
и цигани претърсваха труповете им.

16
00:04:11,068 --> 00:04:13,377
Пусни го!

17
00:04:19,268 --> 00:04:21,020
Назад!

18
00:04:25,948 --> 00:04:31,818
Не ти мислим злото. Вземаме това,
което не е нужно на мъртвите.

19
00:04:38,908 --> 00:04:40,864
Вярвам ти.

20
00:04:47,948 --> 00:04:51,497
Твърде млад си,
за да командваш толкова мъже.

21
00:04:51,708 --> 00:04:53,903
Излязох в морето, когато бях на 9 г.

22
00:04:54,068 --> 00:04:56,502
Откъде си?
- Роден съм в Генуа.

23
00:04:56,748 --> 00:05:00,377
Генуа?
- Голямо пристанище в Италия.

24
00:05:27,748 --> 00:05:30,023
Иска да види ръката ти.

25
00:05:40,348 --> 00:05:44,944
Имаш необичайна съдба,
не съм виждала подобна.

26
00:05:45,868 --> 00:05:50,544
Ще седиш с кралете
и те ще се съветват с теб.

27
00:05:52,468 --> 00:05:54,106
Продължавай.

28
00:05:54,508 --> 00:05:56,863
Виждам много трудности,

29
00:05:58,588 --> 00:06:02,217
но името ти ще стане известно.

30
00:06:03,468 --> 00:06:06,904
Сигурно добре печелиш
по градските панаири.

31
00:06:17,188 --> 00:06:20,305
Телата са разпръснати
на 15 км по плажа.

32
00:06:21,628 --> 00:06:26,065
Погребете ги по християнски.
И отслужи литургия за тях, отче.

33
00:06:26,228 --> 00:06:28,264
Добре, синко.

34
00:06:32,068 --> 00:06:35,697
Упътих се към Лисабон,
където любимият ми брат Бартоломе,

35
00:06:35,868 --> 00:06:39,224
най-близкият ми приятел
от детските години в Генуа,

36
00:06:39,388 --> 00:06:41,299
работеше при един картограф.

37
00:06:41,428 --> 00:06:43,339
По това време португалската столица

38
00:06:43,508 --> 00:06:46,466
бе един от най-оживените
европейски градове.

39
00:06:49,788 --> 00:06:52,905
Проклетите турци
нахлуват в Светите земи.

40
00:06:53,068 --> 00:06:57,186
Езичници оскверняват Светия Гроб
на нашия Бог Иисус Христос.

41
00:06:57,348 --> 00:06:59,862
Трябва да прогоним исляма
от светите места

42
00:07:00,068 --> 00:07:04,505
и да си върнем Йерусалим.
или вечно ще горим в ада.

43
00:07:06,108 --> 00:07:09,339
Бог да те благослови, отче.
- Бог да те благослови.

44
00:07:12,148 --> 00:07:13,661
Макар че и ту
[...]
Everything OK? Download subtitles