Preview Subtitle for 3 Nights 4 Days


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:41,550 --> 00:00:46,800
T R I K O N D O R O V A D A N A

2
00:01:24,130 --> 00:01:28,550
Reci mi šta imaš. - Muškarac,
bele puti, izgleda da je upucan.

3
00:01:29,140 --> 00:01:32,600
Gde? - U svojoj sobi.
- Baš smešno, Harold.

4
00:01:33,060 --> 00:01:37,560
Rana je ispod samog srca.
- Jedna ustrelna rana? - Izgleda.

5
00:01:39,690 --> 00:01:40,820
Turner...?

6
00:01:46,280 --> 00:01:50,370
Dr. Lappe, siguran sam da æe
stiæi svakog trenutka. - Stvarno?

7
00:01:52,620 --> 00:01:55,330
G. Turner opet kasni.

8
00:02:11,850 --> 00:02:15,140
Vratimo se poslu.
- To moemo uraditi za 5 minuta.

9
00:02:15,560 --> 00:02:19,730
Znaš li šta bi Joey rekao?
- Hajde!

10
00:02:20,650 --> 00:02:24,030
Koja vrsta metka?
- Propuštaš suštinu.

11
00:02:24,480 --> 00:02:30,450
Mašina æe nam traiti, da to
drugaèije formulišemo. - Šta da ubacimo?

12
00:03:32,640 --> 00:03:37,060
Turner, Joseph. - 17 minuta kasni.
- Nek bude 12, bio je vetar.

13
00:03:37,470 --> 00:03:41,730
Dr. Lappe, ima li nešto
u pošti za mene?

14
00:03:42,270 --> 00:03:43,400
Dr. Lappe?

15
00:03:43,860 --> 00:03:45,770
Nema odgovora na vaš izveštaj.

16
00:03:46,190 --> 00:03:51,200
Molim te analiziraj knjigu, koja je
na tvom stolu do 4. - Da, gospodine.

17
00:03:52,610 --> 00:03:54,530
Pomerio bi biljku blie svetlu,

18
00:03:54,990 --> 00:03:57,160
lišæe se suši.

19
00:03:59,620 --> 00:04:03,960
Voljno, Sarge, voljno.
Danas æe padati kiša, u 10:20.

20
00:04:08,420 --> 00:04:11,010
Mora da ima još detalja.
- Proèitao sam samo 2 poglavlja.

21
00:04:11,470 --> 00:04:14,510
Nijedna druga indikacija?
- Kad su ga pronašli?

22
00:04:14,970 --> 00:04:19,560
Ne piše. Samo piše, predveèe.
- Nisu rekli koji kalibar.

23
00:04:19,980 --> 00:04:23,100
Izgleda da je 38-ca.
- Zašto "izgleda"?

24
00:04:23,560 --> 00:04:27,730
Ulazna rana ima karakteristike
38-ce, ali metak nikada nije pronağen.

25
00:04:28,190 --> 00:04:32,700
Ipak smo nešto otkrili.
- Vi to rešite.

26
00:04:33,110 --> 00:04:35,820
Moram da proèitam novine sa Dalekog Istoka.
- Da li je metak bio u zidu?

27
00:04:36,240 --> 00:04:39,200
Ne, nema izlazne rane.

28
00:04:39,620 --> 00:04:42,750
Ništa nismo otkrili.
Završi knjigu.

29
00:04:46,250 --> 00:04:48,750
Æao. Evo šta smo otkrili do sada...

30
00:04:49,210 --> 00:04:50,630
Led.

31
00:04:51,090 --> 00:04:53,630
Umesto olova. Led.

32
00:04:54,260 --> 00:04:58,600
Ubica je sipao vodu u kalup
metka kalibra 38 i zamrzao ga.

33
00:04:59,810 --> 00:05:04,640
Puca iz pištolja sa ledenim metkom.
Policija pronalazi samo par kapi vode.

34
00:05:05,060 --> 00:05:08,360
Nema metka.
- To je odlièno!

35
00:05:11,990 --> 00:05:13,400
Šta je ovo?

36
00:05:15,950 --> 00:05:19,240
Prelepa kaligrafija.
- Šta znaèi? - Znaèi "raj".

37
00:05:20,080 --> 00:05:25,540
Ništa drugo? - Moe i da znaèi
"najbolji". Zašto?

38
00:05:27,710 --> 00:05:32,130
Nisam siguran. - Idemo kod Sama
i Mae veèeras, jel tako?

39
00:05:32,550 --> 00:05:35,130
O tome prièaj sa Samom.
- O ovome?

40
00:05:35,590 --> 00:05:39,680
Veæ sam. Rekao je, "to je interesantno,
ali to nije moja oblast."

41
00:05:40,100 --> 00:05:43,560
Što znaèi, da misli da tu nema
nièeg, kao i Dr. Lappe.

42
00:05:45,100 --> 00:05:49,520
Kao i ti.
[...]
Everything OK? Download subtitles