Preview Subtitle for Pacific Palisades


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:44,100 --> 00:01:45,800
Stani!

2
00:01:45,900 --> 00:01:47,700
Policija San Francisca.

3
00:01:47,800 --> 00:01:49,700
U redu je, napred.

4
00:03:35,000 --> 00:03:37,000
Hajde, mali.

5
00:03:38,200 --> 00:03:40,800
Evo ga.

6
00:03:43,000 --> 00:03:44,900
To! U쉕i smo.

7
00:03:52,800 --> 00:03:54,400
Ovo nam je zadnja 쉆nsa.

8
00:03:55,300 --> 00:03:58,100
Trebali smo ovo probati pre 쉋st nedelja
umesto da smo tro쉏li vreme...

9
00:03:58,200 --> 00:04:00,500
sa onim televizijskim molbama.

10
00:04:01,400 --> 00:04:03,400
Pronai ga...

11
00:04:04,800 --> 00:04:07,900
Ako niko ne odgovara, zavr쉏li smo.

12
00:05:19,100 --> 00:05:21,000
Nemoj ni da pomi쉕ja na to.

13
00:05:29,200 --> 00:05:31,700
Imamo jednog! Imamo jednog!

14
00:05:31,700 --> 00:05:34,700
Ne ispu쉞aj nikakve zvuke.

15
00:05:34,800 --> 00:05:36,400
Hvala ti.

16
00:05:42,000 --> 00:05:43,500
ovee.

17
00:05:48,800 --> 00:05:52,500
Zdrobio je nogu cimeru u eliji,
pa su ga stavili u samicu na godinu.

18
00:05:52,600 --> 00:05:54,800
Prava mustra.

19
00:05:54,900 --> 00:05:59,900
Nema zvaninog obrazovanja iznad
devetog razreda, ali IQ mu je preko 150.

20
00:06:00,000 --> 00:06:01,900
Cenim to 쉞o radi za mene.

21
00:06:02,000 --> 00:06:04,800
McCabe je dvaputa pobegao.

22
00:06:04,900 --> 00:06:07,400
Drugi put je uzeo
dva uvara kao taoce.

23
00:06:07,500 --> 00:06:09,900
Zakopao ih je 엍ve,
iskoristio njihove uniforme i kartice.

24
00:06:09,900 --> 00:06:13,600
Da je to uradio pre dve godine,
strpali bi ga u gasnu komoru.

25
00:06:13,700 --> 00:06:15,100
Isuse!

26
00:06:18,900 --> 00:06:21,800
Ovo je gre쉓a, Frank.

27
00:06:22,800 --> 00:06:24,400
Nemam izbora.

28
00:06:35,700 --> 00:06:37,200
McCabe!

29
00:06:38,400 --> 00:06:39,700
McCabe!

30
00:06:46,000 --> 00:06:48,800
Ima posetu.
Obuci se.

31
00:07:31,200 --> 00:07:35,300
Moram da vas upozorim ne samo
na fiziku opasnost...

32
00:07:35,400 --> 00:07:38,200
...zato 쉞o je ve ubio jednog
zatvorenika i unakazio drugog.

33
00:07:38,200 --> 00:07:41,000
McCabe je i bistar.

34
00:07:41,100 --> 00:07:43,700
Voli da se poigrava.

35
00:08:03,300 --> 00:08:05,400
Frank Connor.

36
00:08:05,500 --> 00:08:08,500
Zna za쉞o sam ovde.

37
00:08:08,600 --> 00:08:10,500
Moj sin ima leukemiju.

38
00:08:15,000 --> 00:08:17,700
Umree ako ne dobije
transplantaciju ko쉞ane sr엍.

39
00:08:23,200 --> 00:08:26,000
Ima samo devet godina.

40
00:08:31,400 --> 00:08:33,900
I nekako...

41
00:08:36,200 --> 00:08:39,300
Ja sam identifikovan
kao kompatibilni donator...

42
00:08:39,300 --> 00:08:41,400
...za tvog sina.

43
00:08:41,500 --> 00:08:44,000
Rekli su mi da si se prijavio.

44
00:08:45,300 --> 00:08:47,200
Zavr쉏li smo.

45
00:08:48,400 --> 00:08:49,800
Stra얷!

46
00:08:52,400 --> 00:08:55,100
Lagao si me, Frank.

47
00:08:55,800 --> 00:08:58,200
Identifikovan si od strane kompjutera.

48
00:08:59,300 --> 00:09:03,700
Provalio sam u bazu FBI-a.
Prekr쉏o sam dr얷vne i federalne zakone.

49
00:09:03,800 --> 00:09:06,200
Izbacie me iz slu얺e.

50
00:09:06,200 --> 00:09:07,600
Je l' tako?

51
00:09:07,700 --> 00:09:10,600
Tako je.
Saslu쉆j me.

52
00:09:10,700 --> 00:09:12,600
둻a je problem?

53
00:09:14,900 --> 00:09:16,300
Nema problema.

54
00:09:16,400 --> 00:09:
[...]
Everything OK? Download subtitles