Preview Subtitle for Agreement


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,306 --> 00:00:25,566
DENTLMENSKI SPORAZUM

2
00:01:39,391 --> 00:01:42,788
Zar nisi umoran?
- Ne. Ovde ima toliko toga.

3
00:01:42,790 --> 00:01:46,065
Hoemo li stalno ovde iveti, tata?
- Da li eli?

4
00:01:46,336 --> 00:01:50,156
Naravno. Svia mi se.
Zato smo iveli u Kaliforniji?

5
00:01:50,191 --> 00:01:53,928
Pa, ja sam tamo roen, tamo sam se oenio.
Samo sam nastavio tamo da ivim.

6
00:01:54,053 --> 00:01:57,182
Je l' mama bila sa tobom
u Njujorku? - Nije.

7
00:01:57,390 --> 00:01:59,935
Jednom sam ovde bio
sam tri dana.

8
00:02:01,479 --> 00:02:06,734
Da li j o uvek misli na nju, Tomi?
- Tako nekako. Ne stalno. Samo ponekad.

9
00:02:06,817 --> 00:02:10,572
Koliko sam imao godina kad je umrla, tata?
- etiri godine.

10
00:02:11,281 --> 00:02:13,867
Dosta je prolo.
- Da.

11
00:02:13,950 --> 00:02:17,288
Hoe li se opet eniti?
- O, moda.

12
00:02:17,372 --> 00:02:21,459
Da li ti to eli?
- Nije mi vano. I ovako mi je dobro.

13
00:02:21,542 --> 00:02:26,090
Ali baka kae da je sve tee i tee
iveti sa tobom pod istim krovom.

14
00:02:26,173 --> 00:02:29,134
Tako kae, zar ne?
Da li se baka ima jo albi?

15
00:02:29,301 --> 00:02:31,720
Kae da si veliki probira.

16
00:02:33,390 --> 00:02:36,393
Gde emo?
- Da se naemo sa bakom kod Saksa.

17
00:02:45,444 --> 00:02:47,530
Hej, tata, pogledaj ovo!

18
00:02:53,203 --> 00:02:56,164
ta on to radi?
- To je Atlas.

19
00:02:56,248 --> 00:02:59,794
On nosi ceo svet na svojim pleima.
- ali se!

20
00:02:59,877 --> 00:03:03,715
To isto baka kae za tebe.
Volela bi da prestane.

21
00:03:03,798 --> 00:03:07,553
Nije valjda? Izgleda da u
morati da upucam baku.

22
00:03:08,804 --> 00:03:12,057
Hej, kasnimo. Baka e nas
ubiti. Idemo.

23
00:03:20,608 --> 00:03:25,990
Ba volim da ekam ljude. Nema nieg
zanimljivijeg nego ekati ljude koji kasne.

24
00:03:26,073 --> 00:03:29,328
Kasnimo, mama, jer nosim
ceo svet na svojim pleima.

25
00:03:29,411 --> 00:03:31,455
Teak je.
Ne moe ii brzo sa njim.

26
00:03:31,538 --> 00:03:34,333
Spusti ga malo i daj mi
pare da ti kupim sinu cipele.

27
00:03:34,416 --> 00:03:36,501
A ti, Tomi, mogao bi da uti malo.

28
00:03:36,585 --> 00:03:39,630
Rekao sam tati da ga je
sve tee podnositi u kui.

29
00:03:39,714 --> 00:03:42,550
Koliko kotaju cipele u Njujorku?
- Daj joj 10 dolara.

30
00:03:42,633 --> 00:03:45,094
Poeli mi sreu, mama,
idem do asopisa

31
00:03:45,178 --> 00:03:48,098
Sreno. Nadam se da je to
ono to eli i da nije daleko.

32
00:03:48,182 --> 00:03:51,185
Mora biti, ili e nas Minifi
izbaciti iz stana.

33
00:03:51,268 --> 00:03:54,981
Da li ti on uvek govori ta da pie?
Zar nikad nita ne smisli sam?

34
00:03:55,065 --> 00:03:59,361
Pa, da, ponekad i ja smislim neto.
Ve kasnim. Lepo se provedite.

35
00:03:59,444 --> 00:04:01,781
Cipele za deake?
- etvrti sprat.

36
00:04:01,864 --> 00:04:04,617
Odeljenje sa igrakama, molim vas?
- Drugi sprat.

37
00:04:12,959 --> 00:04:17,756
'Smitov nedeljnik', molim vas?
- Soba za prijem, 6. sprat. Izvolite tamo.

38
00:04:24,055 --> 00:04:27,810
Gospoice, stvarno imam zakazano.
- ao mi je. Nemam nita zapisano.

39
00:04:27,893 --> 00:04:31,230
Razgovarao sam sa njegovom sekre
[...]
Everything OK? Download subtitles