Preview Subtitle for 601


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,626 --> 00:00:13,877
Контрола, тук Еър Уан.
На паркинга на фургоните.


2
00:00:13,878 --> 00:00:17,708
Има пожар и силно изтичане на газ.

3
00:00:47,532 --> 00:00:50,708
Уорик, да си пробием път на там.

4
00:00:50,709 --> 00:00:51,731
Добре.

5
00:00:51,749 --> 00:00:54,359
- Грег, идваш с нас.
- Започвам огледа.

6
00:00:58,978 --> 00:00:59,992
Как си, Ник?

7
00:00:59,993 --> 00:01:01,708
Държа се.

8
00:01:03,497 --> 00:01:05,276
Отвътре или отвън искаш?

9
00:01:05,277 --> 00:01:06,494
Отвътре.

10
00:01:06,495 --> 00:01:08,425
Имаме две жертви.

11
00:01:10,181 --> 00:01:12,682
Смятаме, че момичето е Селина Марч.

12
00:01:12,930 --> 00:01:14,566
Фургонът е нейн.

13
00:01:15,084 --> 00:01:16,496
А мъжът?

14
00:01:16,491 --> 00:01:17,749
Още нищо.

15
00:01:18,571 --> 00:01:20,604
Това е парче от покрива -

16
00:01:20,605 --> 00:01:22,803
стъклени влакна и телашит.

17
00:01:23,890 --> 00:01:26,104
Фургоните не са за вечни времена.

18
00:01:26,289 --> 00:01:28,089
Строят ги, за да изгарят.

19
00:01:28,184 --> 00:01:29,625
Всичко е сринато.

20
00:01:29,723 --> 00:01:31,052
Леглото е паднало.

21
00:01:31,053 --> 00:01:32,527
На бас, че е правила дрога.

22
00:01:32,528 --> 00:01:33,920
Виж, Меткалф...

23
00:01:33,921 --> 00:01:36,032
това, че някой
живее във фургон

24
00:01:36,033 --> 00:01:37,908
не значи, че прави дрога.

25
00:01:37,909 --> 00:01:40,486
Вие сте страшни досадници, знаете ли?

26
00:01:40,487 --> 00:01:42,199
Свиквай, приятел.

27
00:02:15,439 --> 00:02:17,330
Малко ми е трудно да разбера това,

28
00:02:17,349 --> 00:02:19,330
защото всички живеете наблизо.

29
00:02:19,331 --> 00:02:21,631
Как така никой не е видял експлозията?

30
00:02:21,632 --> 00:02:22,782
Аз я чух.

31
00:02:22,783 --> 00:02:23,862
Браво.

32
00:02:23,863 --> 00:02:25,390
След...

33
00:02:25,391 --> 00:02:27,463
пет минути излязох и

34
00:02:27,464 --> 00:02:28,943
целият фургон гореше.

35
00:02:28,944 --> 00:02:30,399
Къде живеете?

36
00:02:30,577 --> 00:02:32,051
Ей там.

37
00:02:32,337 --> 00:02:33,312


38
00:02:33,313 --> 00:02:34,958
Да видим дали съм разбрал.

39
00:02:35,510 --> 00:02:37,714
Чули сте взрив от съседите


40
00:02:37,715 --> 00:02:41,000
и чак след пет минути сте подали
глава да видите какво става?

41
00:02:41,001 --> 00:02:42,673
Гледах телевизия.

42
00:02:42,674 --> 00:02:44,835
Сигурна съм, че пиеше.

43
00:02:45,454 --> 00:02:47,863
Не, стойте тук, стойте тук.

44
00:02:48,042 --> 00:02:50,133
Имаше ли мъж във фургона на Селина?

45
00:02:50,134 --> 00:02:51,672
Защо питате?

46
00:02:51,673 --> 00:02:53,276
Селина проститутка ли беше?

47
00:02:53,277 --> 00:02:55,114
Това не знам.

48
00:02:55,211 --> 00:02:57,248
Обаче знам, че...

49
00:02:57,839 --> 00:02:59,934
тази кола не е на Селина. Не е.

50
00:03:10,522 --> 00:03:11,431
Да.

51
00:03:11,432 --> 00:03:15,054
Катрин, има труп близо до Индустриал.

52
00:03:15,276 --> 00:03:17,068
Ще се заемеш ли?

53
00:03:17,370 --> 00:03:21,145
Значи събра екипа само, за да ни
разделиш пак.

54
00:03:21,335 --> 00:03:23,707
Каква извратена игра играеш, Гил?

55
00:03:23,708 --> 00:03:24,987
Не съм извратен.

56
00:03:24,988 --> 00:03:27,
[...]
Everything OK? Download subtitles