Preview Subtitle for Mr Nice Guy Srt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,170 --> 00:00:06,201
- ¬ трамва¤ съм. - Ќаправиш ли номер
ще убием гаджето ти.

2
00:00:06,443 --> 00:00:09,496
Ќе, не, не. Ѕез номера.
Ќе ¤ наран¤вайте.

3
00:00:17,197 --> 00:00:18,497
јло?

4
00:00:19,997 --> 00:00:21,197
ћ≈ЋЅЏ–Ќ— » »«Ћќ∆Ѕ≈Ќ ÷≈Ќ“Џ–

5
00:00:23,080 --> 00:00:25,926
—лез от трамва¤ сега.
- јми плажът свети  илда?

6
00:00:26,367 --> 00:00:27,644
ѕрави каквото казвам.
—лизай.

7
00:00:27,944 --> 00:00:31,113
ќтр¤д 2, »зложбени¤ център.

8
00:00:40,377 --> 00:00:41,845
“е си игра¤т с нас.

9
00:00:43,681 --> 00:00:46,393
¬сички отр¤ди,
съсредоточете се върху ƒжаки.

10
00:01:02,863 --> 00:01:05,992
«апомни...
дръж се прилично.

11
00:01:21,128 --> 00:01:23,355
 ажи здравей на гаджето си.

12
00:01:26,456 --> 00:01:31,756
ƒжаки! ƒжаки!
“ук съм!

13
00:01:32,657 --> 00:01:35,557
ƒжаки!
- ћики.

14
00:01:39,526 --> 00:01:41,854
ѕо-спокойно.

15
00:01:42,254 --> 00:01:44,482
«аложникът забел¤зан.
—еверната страна.

16
00:01:44,882 --> 00:01:47,143
¬сички агенти
да се приближат до ƒжаки.

17
00:01:47,584 --> 00:01:49,212
Ќе толкова близо.

18
00:01:57,432 --> 00:01:59,202
ќтдръпнете се.
ћного сте близо.

19
00:02:08,637 --> 00:02:11,065
 уки.
- ƒа го еба!

20
00:02:12,701 --> 00:02:13,961
ƒжаки!

21
00:02:17,415 --> 00:02:18,675
—при!

22
00:02:56,120 --> 00:02:58,506
ƒавайте!
- ƒжаки, помогни ми!

23
00:02:59,307 --> 00:03:01,707
ƒжаки, помогни ми!

24
00:03:29,479 --> 00:03:30,697
ѕо д¤волите!

25
00:03:35,078 --> 00:03:38,383
 ъде са?
- —върши! ѕрестанете да ме следвате!

26
00:03:50,187 --> 00:03:53,243
ƒжаки, ƒжаки, виж, съжал¤вам.
- “и обеща, че т¤ ще е в безопасност!

27
00:03:53,485 --> 00:03:55,079
ѕо д¤волите, не мислех,
че са толкова умни.

28
00:03:55,220 --> 00:03:58,556
- Ќе! ¬ие сте глупаци! -  акво?
- ƒжаки! - “е вид¤ха агентите.

29
00:03:59,097 --> 00:04:03,673
¬иж! ¬иж! ¬иж! “ова, глупако!

30
00:04:03,814 --> 00:04:06,452
“ези жилетки са по устав. Ќ¤ма
да рискувам сигурността на хората си.

31
00:04:06,794 --> 00:04:11,457
“¤хната сигурност? јми ћики?
 азах ти, но ти никога не ме слушаш!

32
00:04:11,599 --> 00:04:13,310
ѕроклет да си!
 ак да си върна ћики?

33
00:04:13,652 --> 00:04:16,197
“е следваха моите заповеди.
- “воите глупави заповеди!

34
00:04:16,538 --> 00:04:18,775
-  акво? - ƒжаки, успокой се!
ќбещавам, че ще върнем ћики.

35
00:04:18,916 --> 00:04:21,853
јз ще ¤ върна.
¬ие просто стойте настрани.

36
00:04:22,195 --> 00:04:24,691
јко се бъркаш в полицейските работи,
ще те арестувам.

37
00:04:24,932 --> 00:04:26,401
јрестувай ме! ƒавай!

38
00:04:27,469 --> 00:04:29,146
ƒавай!

39
00:04:34,347 --> 00:04:36,447
- ƒжаки! - ƒжаки!
- ƒжаки!

40
00:04:41,587 --> 00:04:46,309
ƒжаки, не се тревожи.
- ўе се обад¤т.  асетата им тр¤бва.

41
00:04:46,551 --> 00:04:48,103
јми ако не се обад¤т?

42
00:05:40,318 --> 00:05:42,287
 акво гледаш, дебел?

43
00:05:46,835 --> 00:05:49,137
Ќ¤кой да се нуждае от помощ?
- ƒа, ти!

44
00:05:55,878 --> 00:05:57,206
 акво стана?
- ћного съм любопитен.

45
00:05:57,548 --> 00:05:59,441
ƒобре ли си?
- Ќе.

46
00:06:06,785 --> 00:06:09,688
ƒонесъл съм ви касетата!

47
00:06:15,604 --> 00:06:21,894
јко ни баламуркаш,
ти и гаджето ти ще имате проблеми!

48
00:06:23,096 --> 00:06
[...]
Everything OK? Download subtitles