Preview Subtitle for Nanny Mcphee 2005


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:33,400 --> 00:00:37,600
Našu priču moramo početi,
nažalost, praznom stolicom.

2
00:00:38,800 --> 00:00:42,900
Da nije prazna ne bismo
imali priču, ali je prazna

3
00:00:43,400 --> 00:00:46,990
i mi imamo priču i
vrijeme je da je ispričamo.

4
00:01:06,400 --> 00:01:10,600
DADILJA MCPHEE

5
00:01:10,700 --> 00:01:14,200
Ovo je priča o mojoj
obitelji. O moje sedmoro djece

6
00:01:14,300 --> 00:01:21,250
koji su svi jako pametni, ali
jako, jako, jako nestašni.

7
00:01:24,600 --> 00:01:27,300
Ovo je dadilja Whetstone.
Sedamnaesta

8
00:01:27,400 --> 00:01:30,700
dadilja koju sam unajmio
da čuva moju djecu.

9
00:01:31,300 --> 00:01:36,300
Ona je bila najstrožija, najčvršća
i najhrabrija dadilja u cijeloj zemlji.

10
00:01:38,800 --> 00:01:41,400
Kada sam tog jutra otišao na posao

11
00:01:41,435 --> 00:01:46,800
bio sam uvjeren da ne postoji ništa,
apsolutno ništa što mogu napraviti

12
00:01:46,900 --> 00:01:49,200
moja djeca a što bi je uznemirilo.

13
00:01:51,400 --> 00:01:52,700
Pojeli su bebu!

14
00:01:54,200 --> 00:01:55,200
Osim toga.

15
00:02:30,800 --> 00:02:33,200
Djeco, gdje je Aggy?

16
00:02:49,500 --> 00:02:51,700
Pogledaj se,
prekrivena si kupusom.

17
00:02:53,900 --> 00:02:55,600
I sva si prekrivena umakom.

18
00:02:56,600 --> 00:03:00,400
Ono što privlači vašu pažnju je da
je dadilja Whetstone dala otkaz.

19
00:03:01,100 --> 00:03:04,400
Popodne ću otići u agenciju
i unajmit ću novu dadilju i

20
00:03:04,500 --> 00:03:08,700
nećete je otjerati kao što ste
napravili sa dadiljom Whetstone.

21
00:03:12,800 --> 00:03:13,600
Tata?

22
00:03:14,700 --> 00:03:15,900
To bi bilo to.

23
00:03:20,700 --> 00:03:25,500
Tri dana, osam sati i 47
minuta. Nje smo se riješili...

24
00:03:26,800 --> 00:03:28,800
23 sata i 30 minuta brže od prethodne.

25
00:03:29,600 --> 00:03:33,500
Mislim da je prekretnica bila jedenje
bebe. Dobro napravljeno, Eric.

26
00:03:35,400 --> 00:03:39,500
Gdine Brown, dobro ste?
- Savršeno sam dobro.

27
00:03:39,900 --> 00:03:43,600
Evangeline, ne želim te plašiti, ali
da li bi mogla djecu obavijestiti

28
00:03:43,800 --> 00:03:45,700
da je nova dadilja morala
iznenada otići

29
00:03:45,735 --> 00:03:48,500
i da sam ja pošao u
agenciju naći novu.

30
00:04:03,600 --> 00:04:04,600
DADILJE OKRUGA

31
00:04:11,800 --> 00:04:13,500
Gđo Partridge.
- Zatvoreno je.

32
00:04:15,000 --> 00:04:18,700
Možete li... Moli vas...
- Odlazite.

33
00:04:20,200 --> 00:04:22,850
Nisu pojeli bebu, to je bio trik.

34
00:04:22,885 --> 00:04:25,500
- Nema više dadilja, sve ste probali.

35
00:04:36,000 --> 00:04:39,200
Osoba koja vam treba je
dadilja McPhee.

36
00:04:39,900 --> 00:04:43,000
Što kažete?
-Osoba koja vama treba...

37
00:04:43,100 --> 00:04:46,400
je dadilja McPhee.

38
00:04:47,600 --> 00:04:51,200
Odlično, ali treba odmah
početi, već kasnim.

39
00:04:51,600 --> 00:04:55,200
Dadilja McPhee nije
u našim knjigama.

40
00:04:55,300 --> 00:04:58,000
Ona nije u ničijim knjigama.

41
00:05:00,600 --> 00:05:02,900
Dadilja Whetstone je otišla.
- Eto iznenađenja.

42
00:05:03,400 --> 00:05:06,200
Požuri.
-Gdin ide u agenciju.

43
00:05:06,300 --> 00:05:10,400
Rekla sam da će
djeci biti dobro sa nama.

44
00:05:11,100 --> 00:05:12,500

[...]
Everything OK? Download subtitles