Preview Subtitle for Castle Keep


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,310 --> 00:00:11,062
Prijatno gledanje eli Vam Tatuina

2
00:00:47,920 --> 00:00:50,229
Jeste li èuli vrisak?

3
00:00:51,560 --> 00:00:54,358
Ko neka divlja ptica, orao moda.

4
00:01:03,720 --> 00:01:05,312
Majore...

5
00:01:05,480 --> 00:01:07,391
...mrzim ovaj dip.

6
00:01:30,960 --> 00:01:33,633
Jednom sam ispekao orla.

7
00:01:34,840 --> 00:01:37,070
Napravio ga od hleba.

8
00:01:37,760 --> 00:01:40,115
Finocchieva pekarnica u Los Andjelesu.

9
00:01:41,800 --> 00:01:44,360
Ona budala iz one peæinske
Federacije je to naruèila.

10
00:02:05,800 --> 00:02:07,313
Došli smo u pogrešan rat.

11
00:02:07,520 --> 00:02:11,229
Ako upregnemo ovu kobilu,
odvuæi æe nas pravo u Maldorais.

12
00:02:11,880 --> 00:02:15,236
Veoma lako. Maldorais
je odmah tamo, iza brda.

13
00:02:15,640 --> 00:02:18,757
Na mapi vidim Sainte-Croix.
Ne vidim Maldorais.

14
00:02:19,080 --> 00:02:21,071
Zato što Maldorais nije selo.

15
00:02:21,240 --> 00:02:22,798
To je dvorac.

16
00:02:24,360 --> 00:02:27,158
Dvorac?
- Utaboriæemo se u dvorcu.

17
00:02:27,760 --> 00:02:29,671
To je moj dvorac.

18
00:02:30,360 --> 00:02:32,476
Utaboriæemo se u vašem dvorcu.

19
00:02:33,520 --> 00:02:34,999
Nemci su uradili isto..

20
00:02:35,920 --> 00:02:37,194
Mi smo Amerikanci.

21
00:02:38,360 --> 00:02:40,715
Ja sam Henri Tixier,
Grof od Maldoraisa.

22
00:02:41,200 --> 00:02:44,078
Kapetan Beckman.
- Lionel Beckman, istorièar umetnosti.

23
00:02:44,240 --> 00:02:45,593
Njega interesuju dvorci.

24
00:02:48,320 --> 00:02:51,232
A ovo je major...

25
00:02:53,040 --> 00:02:56,077
Falconer. Hajdemo.

26
00:03:11,480 --> 00:03:13,869
Imate opakog konja, gosp. Tixier.

27
00:03:14,240 --> 00:03:15,559
Hvala.

28
00:03:17,920 --> 00:03:19,512
Nemci nemaju crnce.

29
00:03:19,720 --> 00:03:24,430
Ova ljubazna gospoda me
spasila ropstva u Santa Domingu.

30
00:03:24,600 --> 00:03:26,318
Svojski su se potrudili.

31
00:03:26,480 --> 00:03:29,233
Mislili da æe da nauèe svahili od mene.

32
00:03:30,600 --> 00:03:34,479
Vojnik Benjamin eli da
bude pisac, pa tako i govori.

33
00:03:34,640 --> 00:03:38,474
Misli da je rat izmišIjen da bi
on mogao da napiše knjigu o njemu.

34
00:03:50,760 --> 00:03:53,149
Da, to je Maldorais.

35
00:03:53,320 --> 00:03:56,357
Hey, koliko je trajao Stogodišnji rat?

36
00:03:56,520 --> 00:03:59,717
Taèno 215 godina.

37
00:03:59,880 --> 00:04:01,996
U velikoj dvorani ima slobodnih soba.

38
00:04:02,160 --> 00:04:04,071
Vojnici mogu da stanuju u kuli.

39
00:04:04,240 --> 00:04:07,516
U kuli?
- U dvorskoj kuli.

40
00:04:07,680 --> 00:04:09,671
U redu, gospodo.

41
00:04:11,680 --> 00:04:13,432
Je li kod svih taèno vreme?

42
00:04:13,600 --> 00:04:18,469
Eto ti, Benjamine, naslov
za knjigu: Dvorska kula.

43
00:04:19,080 --> 00:04:20,991
Nije loše.

44
00:04:43,792 --> 00:04:45,121
DVORSKA KULA

45
00:04:45,664 --> 00:04:47,882
Od Alistair P. Benjamina.

46
00:04:49,040 --> 00:04:50,314
Bila jednom...

47
00:04:50,480 --> 00:04:53,916
...osmorica hodajuæih,
izranjavanih odrpanaca US vojske...

48
00:04:54,080 --> 00:04:56,719
...što uğoše u jedan dvorac u Belgiji.

49
00:04:56,880 --> 00:04:59,417
Ali ovo ne moe biti
prièa iz doba gotike,

50
0
[...]
Everything OK? Download subtitles