Preview Subtitle for A Woman S Face


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:00,892 --> 00:01:04,223
Let 906 iz Majamija
prema Vašingtonu.

2
00:01:04,284 --> 00:01:07,108
Nestao je sa radara u 8:20.
Srušio se odmah nakon poletanja.

3
00:01:07,260 --> 00:01:10,674
Koliko je bilo putnika? - Odbor sa
bezbednost kaže dva pilota i šest putnika.

4
00:01:10,780 --> 00:01:13,948
- Ukupno osam duša.
- Znači, nestalo je osam duša.

5
00:01:14,172 --> 00:01:16,399
Savetovali su nam da sačekamo
vatrogasce i spasioce...

6
00:01:16,430 --> 00:01:18,096
Reci im da smo udaljeni oko 6
kilometara kada smo dobili poziv.

7
00:01:18,209 --> 00:01:20,538
Prvi ko se javi pruža hitnu
pomoć, bez ikakvih pitanja.

8
00:01:20,636 --> 00:01:22,802
- Prihvatamo ovo.
- Zovi policiju Majamija.

9
00:01:22,803 --> 00:01:25,484
Reci im da postave komandni
štab u oblasti Levi 67,

10
00:01:25,485 --> 00:01:27,468
pokretnu bolnicu, opremu
za opasne materije...

11
00:01:27,484 --> 00:01:29,849
Potom pozovi noćnu smenu.
Treba nam čitavo ljudstvo.

12
00:01:29,916 --> 00:01:33,956
Erik Delko ovde, samo
trenutak. Šta? Šta je to?

13
00:01:34,237 --> 00:01:35,363
Tamo.

14
00:01:36,701 --> 00:01:40,023
- Tamo imamo preživelog!
- Držite se, gospodine. Stižem!

15
00:01:41,565 --> 00:01:45,584
Da, ovde Horejšio Kejn. Ovo je prioritet
istražitelja. Treba mi vazdušna podrška.

16
00:01:45,661 --> 00:01:47,595
Nalazim se 10 kilometara
od Tamijani Trejla.

17
00:01:49,309 --> 00:01:50,468
Držite se!

18
00:01:53,437 --> 00:01:54,597
Ne diše!

19
00:01:57,374 --> 00:01:59,569
Diši, diši...

20
00:02:04,382 --> 00:02:05,212
Hajde diši!

21
00:02:06,206 --> 00:02:07,173
Eriče...

22
00:02:09,374 --> 00:02:10,238
Eriče!

23
00:02:12,158 --> 00:02:13,284
Mrtav je.

24
00:02:17,214 --> 00:02:19,980
- Izgubio sam ga.
- Dešava se.

25
00:02:20,158 --> 00:02:22,950
- Mogao je sve da nam ispriča.
- Ne treba nam.

26
00:02:25,119 --> 00:02:27,781
Imamo čitavu priču ovde.

27
00:02:33,618 --> 00:02:38,782
ISTRAŽITELJI IZ MAJAMIJA
1x01 Zlatni padobran

28
00:03:17,281 --> 00:03:20,064
Avion je registrovan
na Skota Erika Samera.

29
00:03:20,065 --> 00:03:23,292
Obogatio se osiguravajući polovinu
Obale Zaliva. - Imaš li plan leta?

30
00:03:23,360 --> 00:03:25,089
Otišlo je pravo u Državni odbor
za Bezbednost u saobraćaju.

31
00:03:25,153 --> 00:03:27,639
Njihov tim doleće. Stižu
za manje od sat vremena.

32
00:03:27,681 --> 00:03:28,807
Šta je sa vatrogascima
i spasiocima?

33
00:03:29,312 --> 00:03:33,844
Otišli su da traže preživele.
Delko je sa njima.

34
00:03:35,809 --> 00:03:39,711
- Situacija je loša, baš kao što izgleda?
- Ustvari, još je gore nego što izgleda.

35
00:04:51,179 --> 00:04:54,449
Odbor za bezbednost stiže.
Verovatno će želeti informacije.

36
00:04:54,507 --> 00:04:57,476
Logistiku leta, vreme,
izveštaje svedoka.

37
00:04:57,612 --> 00:04:59,170
Dobrodošla nazad, Megan.

38
00:04:59,308 --> 00:05:01,003
Nisam znao da ćeš
biti tu ove nedelje.

39
00:05:01,069 --> 00:05:03,568
- Ima li preživelih?
- Niko novi.

40
00:05:03,980 --> 00:05:06,650
Ako ikoga pronađemo, to će
biti u prvih nekoliko časova.

41
00:05:06,733 --> 00:05:09,332
- Šta se dešava sa bezbednošću?
- Sredili smo to.

42
00:05:11,636 --> 00:05:13,797
Na ovom mestu su opasne
materije drugog stepena.

43
0
[...]
Everything OK? Download subtitles