Preview Subtitle for Blue Steel


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ17,920 --> 00Ψ00Ψ23,677
NeΞ Pusti meΞ - UutiΞ uje li
meΠ - U biu teΞ - U mu kniΞ

2
00Ψ00Ψ32,400 --> 00Ψ00Ψ36,757
U pomoΞ - U mu kniΞ

3
00Ψ00Ψ48,120 --> 00Ψ00Ψ52,318
PolicijaΞ Baci toΞ - Ne mrdaj,
ili u da joj prosviram mo zakΞ

4
00Ψ00Ψ52,480 --> 00Ψ00Ψ57,759
Pomo zite miΞ - Pusti jeΞ
Ne elim nikoga da povredim.

5
00Ψ00Ψ57,920 --> 00Ψ01Ψ01,879
Ne pribliavaj seΞ - Dobro,
samo je pusti. - U mriΞ

6
00Ψ01Ψ09,680 --> 00Ψ01Ψ14,196
SranjeΞ - U redu, gospoo,
sledea rtva.

7
00Ψ01Ψ18,720 --> 00Ψ01Ψ21,518
U bila je mua, ali ena u malo
da u bije i tebe, Tarnerova.

8
00Ψ01Ψ21,680 --> 00Ψ01Ψ23,796
Mora da dri e tvoro
o i o tvorene.

9
00Ψ01Ψ28,800 --> 00Ψ01Ψ37,117
PLAVI ELI K

10
00Ψ01Ψ41,680 --> 00Ψ01Ψ44,638
U loge

11
00Ψ04Ψ08,160 --> 00Ψ04Ψ14,349
Pripremi seΞ Po zorΞ SadΞ

12
00Ψ04Ψ15,560 --> 00Ψ04Ψ19,075
Zaklinjem se...

13
00Ψ04Ψ19,240 --> 00Ψ04Ψ24,519
da u da titim U stav S AD

14
00Ψ04Ψ24,680 --> 00Ψ04Ψ29,435
i dravu Njujork.

15
00Ψ04Ψ29,680 --> 00Ψ04Ψ34,117
Da u odano da
obavljam dunost

16
00Ψ04Ψ34,280 --> 00Ψ04Ψ40,071
policajca u policiji Njujorka

17
00Ψ04Ψ40,240 --> 00Ψ04Ψ44,552
najbolje kako znam.

18
00Ψ04Ψ45,360 --> 00Ψ04Ψ46,759
Pokre tΞ

19
00Ψ04Ψ48,280 --> 00Ψ04Ψ50,555
Samo maloΞ

20
00Ψ04Ψ58,280 --> 00Ψ05Ψ01,238
Mo e li da slika
samo mene i MeganΠ

21
00Ψ05Ψ02,600 --> 00Ψ05Ψ04,989
On e da slika
mene i tvoju mamu.

22
00Ψ05Ψ08,720 --> 00Ψ05Ψ11,792
Ne mogu da verujem
da si policajacΞ

23
00Ψ05Ψ12,040 --> 00Ψ05Ψ16,670
Ru ka prav de. Kako se oseaΠ
- Treba mi cigare ta.

24
00Ψ05Ψ17,480 --> 00Ψ05Ψ21,234
Ponosim se tobom.
Volim te.

25
00Ψ05Ψ24,040 --> 00Ψ05Ψ26,873
I ja tebe.
Hvala to si dola.

26
00Ψ05Ψ28,680 --> 00Ψ05Ψ31,353
Hajde da se slikamo.
Glu mi pandu rku.

27
00Ψ06Ψ08,360 --> 00Ψ06Ψ11,875
Vidi, vidiΞ - N ije loeΠ

28
00Ψ06Ψ28,400 --> 00Ψ06Ψ36,432
ZDRA VO. MAMA JE.
ES TI TAMO. DO LAZ I MO SU TRA.

29
00Ψ07Ψ00,240 --> 00Ψ07Ψ02,993
U zmi jo. - Ne mogu vie.

30
00Ψ07Ψ10,240 --> 00Ψ07Ψ12,549
Drago mi je to si ov de.

31
00Ψ07Ψ14,160 --> 00Ψ07Ψ16,799
I meni. - ZarΠ

32
00Ψ07Ψ16,960 --> 00Ψ07Ψ22,353
Verovatno su podzemne bile
u trajku. N isam itala novine.

33
00Ψ07Ψ23,120 --> 00Ψ07Ψ27,511
Autobusi su imali probuene
gu me, a nije bilo taksija.

34
00Ψ07Ψ27,800 --> 00Ψ07Ψ31,759
Hteli smo da doemo jue.
- Uuti, irliΞ

35
00Ψ07Ψ31,960 --> 00Ψ07Ψ35,635
Reci, tataΞ - Nemam nita
da ti kaem. - Frenk, nemojΞ

36
00Ψ07Ψ35,800 --> 00Ψ07Ψ42,558
elim da ujemΞ - taΠ - Ne
po injiteΞ Hou mir za ru kom.

37
00Ψ07Ψ43,160 --> 00Ψ07Ψ45,515
Moja ker je pandu rkaΞ

38
00Ψ08Ψ15,120 --> 00Ψ08Ψ21,559
DakleΠ Zato si postala
pandu rkaΠ Zbog uzbuenjaΠ

39
00Ψ08Ψ21,800 --> 00Ψ08Ψ24,360
elja iz de tinjstva.
- I moja.

40
00Ψ08Ψ24,600 --> 00Ψ08Ψ29,071
Gledao sam ih i mislio
da s njima nema ale.

41
00Ψ08Ψ29,720 --> 00Ψ08Ψ34,999
Iz de tinjstvaΠ - Volim da pucam
na ljude. - Zafrkava seΠΞ

42
00Ψ08Ψ41,160 --> 00Ψ08Ψ43,310
Ba si pravaΞ

43
00Ψ08Ψ46,920 --> 00Ψ08Ψ49,559
Skreni ov de. Pia mi se.

44
00Ψ09Ψ05,920 --> 00Ψ09Ψ07,751
Dve kafe, moliu.

45
00Ψ09Ψ58,800 --> 00Ψ10Ψ03,999
Svi na podΞ Daj mi l

46
00Ψ10Ψ04,400 --> 00Ψ10Ψ06,994
ta ekaΠ
Da ostarimΠ Po u riΞ

47
00Ψ10Ψ07,160 --> 00Ψ10Ψ08,991
To je dolar i 75 c
[...]
Everything OK? Download subtitles