Preview Subtitle for A Dry White Season


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:55,575 --> 00:02:58,135
Baba!

2
00:02:58,378 --> 00:03:00,744
Kako moemo da se borimo za slobodu...

3
00:03:00,813 --> 00:03:04,715
kad nai o*evi sede u dravnim
pivniciama i napijaju se.

4
00:03:04,784 --> 00:03:07,275
Bojkotujte ta mesta!

5
00:03:07,353 --> 00:03:12,346
Pivo koje pijete kupuje
metke da ubijaju vau decu!

6
00:03:41,454 --> 00:03:43,444
Napred, momci!

7
00:03:43,790 --> 00:03:46,155
Pazi na krila!

8
00:03:48,494 --> 00:03:50,689
Napred!

9
00:03:50,763 --> 00:03:53,287
Napred.
- Hajde, Johane!

10
00:03:56,736 --> 00:03:59,330
Da!
- On ima sjajnu budu«nost.

11
00:03:59,405 --> 00:04:02,968
To je bilo briljantno!
- Kakav otac, takav sin.

12
00:04:02,976 --> 00:04:06,001
Za vau porodicu!
- Za naeg direktora!

13
00:04:08,715 --> 00:04:11,343
Dolazi li, Gordone?
- Da, g.. Ben.

14
00:04:11,417 --> 00:04:13,351
Donatan «e da mi omogne.

15
00:04:13,419 --> 00:04:17,685
Kako je Donatan?
Jel' mu algebra jo uvek problem?

16
00:04:18,558 --> 00:04:21,925
Naporno radi, g. Ben.
Va novac ne«e biti ba*en.

17
00:04:21,995 --> 00:04:25,426
Emili i ja, bi«emo vam
ve*no zahvalni. - Dobro.

18
00:04:25,598 --> 00:04:28,589
Vidimo se kasnije, Gordone.
- U redu, g.. Ben.

19
00:04:43,750 --> 00:04:45,815
Ulazite unutra.

20
00:04:46,886 --> 00:04:48,285
Doَi kod deke.

21
00:04:57,664 --> 00:04:59,959
Ista si tvoja mama.

22
00:05:00,300 --> 00:05:05,294
Budi nean, tata.
- Ho«u.

23
00:05:07,407 --> 00:05:10,102
Ne udaraj deku.

24
00:05:13,580 --> 00:05:17,172
Pomirii. - Skoro je gotovo,
Kris upravo zavrava.

25
00:05:17,216 --> 00:05:20,779
Ne, ma daj, mi*i ruke, *ove*e!
Johane, *ove*e, hajde, nosi to!

26
00:05:21,187 --> 00:05:23,814
Slede«i put uzmi viljuku.

27
00:05:29,162 --> 00:05:31,424
Donatan...

28
00:05:34,934 --> 00:05:38,729
ao mi je, Gordone,
mora da su imali neki razlog.

29
00:05:38,871 --> 00:05:40,429
Poznajem svog sina, g Ben.

30
00:05:40,506 --> 00:05:43,407
Ako on kae da nije nita
uradio, ja mu verujem.

31
00:05:43,476 --> 00:05:47,437
Sud nije.
Ko vas je zastupao?

32
00:05:47,547 --> 00:05:50,107
Na advokat, Dulius Ngakula,
u pritvoru je.

33
00:05:50,183 --> 00:05:54,481
Zato sam doao kod vas, g. Ben.
- Ben? - Dolazim za minut, draga.

34
00:05:54,543 --> 00:05:57,576
Donesi malo joda, ho«e li?
- Boe!

35
00:05:57,757 --> 00:05:59,646
Johane.

36
00:06:02,228 --> 00:06:07,763
Donatane, jesi li rekao sudiji
ta se ta*no dogodilo?

37
00:06:07,767 --> 00:06:11,832

ta on zna o sudu? Pre nego to
se i osvestio, sve je bilo gotovo.

38
00:06:11,904 --> 00:06:14,168
Treba nam dobar advokat, g. Ben.

39
00:06:14,240 --> 00:06:17,539
Kasno je za advokata, Gordone.
Nema ta da se uradi sada.

40
00:06:17,610 --> 00:06:21,740
Ne shvatate, g. Ben.
Ne elim da ima policijski dosije.

41
00:06:21,814 --> 00:06:24,544
Staja«e mu tamo celog ivota.

42
00:06:24,617 --> 00:06:32,480
To je sad najmanje vano, Gordone.
Stavi ovo na njegove rane.

43
00:06:32,658 --> 00:06:36,025
Nisam ja zabrinut zbog tih rana.
Znam da «e biti bolje.

44
00:06:36,095 --> 00:06:40,287
Ovde su otvorene rane.
Jedino sam za njih zabrinut.

45
00:06:41,401 --> 00:06:44,528
Nita se ne moe uraditi.

46
00:06:50,042 --> 00:06:57,172
R
[...]
Everything OK? Download subtitles