Preview Subtitle for Caught In The Crossfire


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:41,500 --> 00:00:44,600
UHVAÆEN U UNAKRSNOJ VATRI

2
00:02:26,230 --> 00:02:28,231
5 LincoIn 9 kreæe se u pravcu istoka 6-e ulice

3
00:02:28,398 --> 00:02:31,442
u poteri za belim OIdsmobiIom.

4
00:02:31,610 --> 00:02:34,821
OK, 5 LincoIn. Charles Edward 12 je oèekivano za 3 minute

5
00:02:34,988 --> 00:02:36,823
Budi iza osumnjièenog i dri odstojanje

6
00:02:36,990 --> 00:02:38,533
Razumem, Charles Edward 12 je na tri minuta.

7
00:02:38,700 --> 00:02:40,535
- èuj,èuj ti si èuo šta je on rekao.
- Ja ništa ne prihvatam.

8
00:02:40,702 --> 00:02:42,495
- To je pucanje iz odmazde.
- Tada pusti da se dogodi.

9
00:02:42,663 --> 00:02:45,748
Pusti ih neka se poubijaju. Bang bang bang,
uæiæemo potom i poèistiti.

10
00:02:45,916 --> 00:02:48,459
- Kraj prièe.
- To je taèno šta oèekuju da uradite.

11
00:02:48,627 --> 00:02:50,837
Nemoga da verujem da
slušaš ta njegova sranja. On je cinkaroš.

12
00:02:51,004 --> 00:02:53,714
- Kakvu to razliku pravi?
- On je plaæeni doušnik.

13
00:02:53,882 --> 00:02:56,217
- On æe kazati bilo šta da pokrije svoje dupe.
- Jebi se èoveèe.

14
00:02:56,385 --> 00:02:59,595
Njegov cinkaroš je bio ubijen noæas.
Kako to mi znamo on nije to namestio?

15
00:02:59,763 --> 00:03:01,722
- To je sranje, èoveèe.
- Video si to sranje.

16
00:03:01,890 --> 00:03:03,808
Taj klinac MichaeI Pips
ima pokrice.

17
00:03:03,976 --> 00:03:05,643
On je otkrio da Jacobs
radi tajno,

18
00:03:05,811 --> 00:03:08,187
pokupio je jedan 9mm i uzeo je stvari u svoje ruke

19
00:03:08,355 --> 00:03:10,106
- Nisu upravu! Nisu upravu!
-Nije obnovio sranje, èoveèe.

20
00:03:10,274 --> 00:03:11,649
Još je neko bio u parku.

21
00:03:11,817 --> 00:03:14,819
Neko je to planirao sa druge strane-jedan od vaših momaka, èoveèe.

22
00:03:14,987 --> 00:03:16,112
Ti bi to posvedoèio?

23
00:03:16,280 --> 00:03:17,989
Kako bih ja znao da je vas momak bio tajno ubacen?

24
00:03:18,156 --> 00:03:20,366
Kada je saznao, on se poplašio.
Nije bio zato da ubije policajaca,covece.

25
00:03:20,534 --> 00:03:23,160
Nekoliko minuta kasnije,neko je ušao i ukokao Jacobsa.

26
00:03:23,328 --> 00:03:26,163
- Sada se trudi da se prebaci na suparnièku bandu..
- Ko je bio strelac?

27
00:03:26,331 --> 00:03:28,583
Ja neæu reæi ništa više dok ne govorim sa dravnim tuiocem

28
00:03:28,750 --> 00:03:30,084
On nezna ništa, sranje.

29
00:03:30,252 --> 00:03:32,837
Gleda,j naš posao je da zaustavimo pogoršanje situacije...

30
00:03:33,005 --> 00:03:35,172
Ubio je policajca!Postao je nacrtana meta.

31
00:03:35,340 --> 00:03:38,009
Od strane svakog policajca na terenu.

32
00:03:38,176 --> 00:03:40,052
Charles Edward 12, budite na oprezu:

33
00:03:40,220 --> 00:03:42,847
Sumnjivo vozilo je priterano u cošak,
no tamo je uoèeno kretanje u okviru parametra.

34
00:03:44,850 --> 00:03:47,018
Paljba! Pucanje!

35
00:03:49,354 --> 00:03:51,230
Policajci trebaju podršku!
Na poèetku 38-e ulice...

36
00:03:51,398 --> 00:03:54,358
Zakloni se!

37
00:03:58,280 --> 00:04:00,323
Dole, dole-- lezite!

38
00:04:10,334 --> 00:04:12,710
Dri svoju glavu dole!
Dolazi.

39
00:04:13,712 --> 00:04:15,546
Dolazi!
Brzo sa tvojim nogama!

40
00:04:19,051 --> 00:04:20,676
Dolazi, èoveèe.
Dolazi.

41
00:04:22,179 --> 00:04:2
[...]
Everything OK? Download subtitles