Preview Subtitle for Atlantic City


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:38,365 --> 00:02:39,682
Moemo da kupimo šta god hoæemo.

2
00:02:40,905 --> 00:02:41,991
Bilo šta.

3
00:02:42,741 --> 00:02:43,666
Stereo?

4
00:02:43,920 --> 00:02:45,612
O, da. Najbolji.

5
00:02:46,154 --> 00:02:47,342
Kvadrofonijski.

6
00:02:48,340 --> 00:02:50,620
Slušalice. -Zvuènike? -O, da, zvuènike.

7
00:02:51,555 --> 00:02:53,978
elim sve zvuènike
koje moemo da dobijemo.

8
00:02:54,462 --> 00:02:55,455
U redu.

9
00:02:56,616 --> 00:02:58,448
A kada beba doğe...

10
00:02:58,961 --> 00:03:00,759
elim cveæe,

11
00:03:01,052 --> 00:03:02,958
muzièke kutije i balone i...

12
00:03:03,170 --> 00:03:04,859
leptire. -Sjajno.

13
00:03:05,105 --> 00:03:06,261
Da? -Sjajno.

14
00:03:07,068 --> 00:03:08,729
I elim imovinu.

15
00:03:10,085 --> 00:03:13,049
elim imovinu tako da se
moemo uèiti mudrosti od deteta.

16
00:03:13,849 --> 00:03:15,472
U redu.

17
00:03:26,273 --> 00:03:27,812
Znaš li šta još hoæu?

18
00:03:28,450 --> 00:03:29,527
elim paraglajder.

19
00:03:30,164 --> 00:03:32,702
I elim da dete stvarno
rano poène sa padobranstvom.

20
00:03:34,202 --> 00:03:37,715
I takoğe elim da mu
lice bude tetovirano.

21
00:03:38,579 --> 00:03:39,709
Da.

22
00:04:06,420 --> 00:04:09,129
ATLANTIK SITI

23
00:06:53,400 --> 00:06:54,922
Izvinite, gğo, ne moete
uneti te torbe ovamo.

24
00:06:55,345 --> 00:06:56,984
Traimo Sali. -Izvinite,

25
00:06:57,273 --> 00:06:59,254
to je politika hotela
i ne moete uneti torbe.

26
00:06:59,439 --> 00:07:01,090
Ona radi ovde. -Molim
vas, preğite ovamo.

27
00:07:08,310 --> 00:07:09,210
O, Hriste.

28
00:07:13,555 --> 00:07:14,424
Æao.

29
00:07:14,765 --> 00:07:16,160
Drago mi je što te vidim.

30
00:07:17,448 --> 00:07:19,396
Ne elim vas ovde. Vucite se odavde.

31
00:07:20,387 --> 00:07:21,438
Kada završavaš?

32
00:07:22,429 --> 00:07:23,759
Ne moete ostati kod mene.

33
00:07:26,324 --> 00:07:28,300
Sali, imamo novac.

34
00:07:28,658 --> 00:07:30,377
Sjajno, ako ste u hotelu, prijavite se.

35
00:07:31,497 --> 00:07:32,865
Imaæemo novac.

36
00:07:34,853 --> 00:07:35,886
Sali.

37
00:07:39,066 --> 00:07:40,135
Sal.

38
00:07:44,139 --> 00:07:45,965
Moeš li da me zameniš
na sat vremena? -Naravno.

39
00:07:46,665 --> 00:07:47,709
Ko su oni?

40
00:07:47,966 --> 00:07:49,318
Moj mu i moja sestra.

41
00:08:32,872 --> 00:08:34,456
Vozili smo se preko Jute.

42
00:08:34,841 --> 00:08:37,460
Stvarno bi ti se svideli ti vodopadi.

43
00:08:39,375 --> 00:08:40,819
I onda, Kolorado.

44
00:08:41,117 --> 00:08:44,304
Sreli smo stvarno divne indijance.

45
00:09:04,568 --> 00:09:06,128
Lu, opet kasniš.

46
00:09:06,503 --> 00:09:09,800
Pepi je jako nervozan,
zna da ima sastanak.

47
00:09:10,336 --> 00:09:13,984
Zvonim ovde kao Èarls Loton u
"Zvonaru Bogorodièine crkve."

48
00:09:14,760 --> 00:09:18,040
To eliš od mene? Da postanem
grbavac koji zvoni za tobom?

49
00:09:18,977 --> 00:09:20,141
Hoæeš li peèena jaja?

50
00:09:20,551 --> 00:09:22,379
Nisam nièiji grbavac.

51
00:09:22,608 --> 00:09:26,358
Ti radiš za mene, Lu. Cigaretu
koju staviš u usta, ja plaæam.

52
00:09:27,186 --> 00:09:29,412
Kada zazvonim, ti treba da siğeš.

53
00:09:29,795 --> 00:09:32,044
Nema keèapa. -Zašto
g
[...]
Everything OK? Download subtitles