Preview Subtitle for 1923


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:13,487 --> 00:01:14,736
Begunci.

2
00:01:20,752 --> 00:01:22,441
Otac.

3
00:01:41,960 --> 00:01:44,300
On može da nas venča.

4
00:03:16,111 --> 00:03:18,826
Biranje odredišta.

5
00:05:06,680 --> 00:05:12,513
Novi sveštenik Filip Pim
dolazi u Nedelju.

6
00:05:20,622 --> 00:05:23,234
Pitam se da li je mlad.

7
00:05:39,066 --> 00:05:41,128
Nedeljno jutro.

8
00:06:00,270 --> 00:06:02,306
Traži se begunac.
Nagrada 1000 Dolara.

9
00:06:33,823 --> 00:06:39,960
Velečasni Pim, verujem. Ja sam šerif Brajan.
Crkveni odbor Vas očekuje.

10
00:07:13,214 --> 00:07:15,793
Stigli ste tačno u vreme službe.

11
00:07:48,391 --> 00:07:49,635
Telegram.

12
00:07:57,397 --> 00:08:00,111
Nemam naočare.
Pročitajte, molim Vas.

13
00:08:02,347 --> 00:08:05,609
"Ne mogu stići u dogovoreno vreme.
Kasniću nedelju dana."
Velečasni Filip Pim

14
00:08:09,889 --> 00:08:12,185
Dakle, šta kaže

15
00:08:15,527 --> 00:08:17,844
Osećam se mnogo bolje,
Lizi.

16
00:09:13,259 --> 00:09:15,720
Služba

17
00:09:18,924 --> 00:09:20,920
Hor.

18
00:10:06,778 --> 00:10:09,326
Psalam 23.

19
00:11:19,012 --> 00:11:20,852
Sakupljanje Priloga.

20
00:12:58,880 --> 00:13:00,511
Propoved... Propoved.

21
00:13:09,033 --> 00:13:11,917
Moja propoved će biti
o Davidu i Golijatu.

22
00:13:15,096 --> 00:13:18,247
Golijat je bio krupan čovek.

23
00:16:02,809 --> 00:16:05,341
Ovo je Gospođa Braun
sa svojom ćerkom.

24
00:16:05,710 --> 00:16:08,126
Stanovaćete kod njih.

25
00:16:16,474 --> 00:16:21,212
Hauard Hanington
zvani "Nitro Nik".

26
00:17:17,631 --> 00:17:19,577
Porodični Album.

27
00:17:53,965 --> 00:17:55,641
Posetioci.

28
00:19:00,187 --> 00:19:03,124
Idi igraj se sa gospodinom.

29
00:19:37,737 --> 00:19:39,883
Idi igraj se sa mamom.

30
00:21:52,627 --> 00:21:54,567
Mogu li Vam pomoći?

31
00:23:56,996 --> 00:23:59,781
Zar nećete popiti čaj
sa nama.

32
00:24:02,062 --> 00:24:04,853
Ne, hvala,
moramo da idemo.

33
00:24:50,800 --> 00:24:55,359
Popite vi čaj, a mi ćemo
naći šešir.

34
00:25:09,583 --> 00:25:11,983
Hoću moj šešir.

35
00:26:19,663 --> 00:26:22,307
Gde si ga našao?

36
00:26:24,342 --> 00:26:26,765
Hteli su da ga pojedu.

37
00:26:38,871 --> 00:26:40,771
Uveče.

38
00:27:19,936 --> 00:27:22,451
Mi smo drugovi sa fakulteta.

39
00:27:32,181 --> 00:27:34,304
Zar Nećete da uđete.

40
00:28:27,550 --> 00:28:30,708
Ispao Vam je novčanik.

41
00:29:23,637 --> 00:29:27,103
Imam novac
da otplatim hipoteku.

42
00:29:38,363 --> 00:29:39,949
Mislim da bih i ja
trebao da pođem.

43
00:29:44,286 --> 00:29:48,843
Bolje da mi platite sutra.
Ne možemo da završavamo
posao Subotom.

44
00:29:56,525 --> 00:29:58,057
Rekao si da odlaziš.

45
00:30:00,732 --> 00:30:02,838
Zakasnio sam na voz.

46
00:30:06,692 --> 00:30:10,586
Onda morate ostati noćas.
Doneću vam sveće.

47
00:32:45,861 --> 00:32:49,357
Ne brinite vratiću Vam novac.

48
00:33:25,736 --> 00:33:28,408
Izgubili smo sve do
zadnjeg centa.

49
00:33:32,821 --> 00:33:35,705
Ali Pastor je otišao,
da nam vrati novac.

50
00:33:37,703 --> 00:33:40,776
On se neće vratiti.
Pogledajte ovo.

51
00:33:57,701 --> 00:33:59,844
Pljačka.

52
00:35:03,487 --> 00:35:05,836
Sledećeg jutra.

53
00:35:45,082 --> 00:35:47,891

[...]
Everything OK? Download subtitles