Preview Subtitle for Hauntedboat


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:09,112 --> 00:00:13,280
Hajde. Nema anse.
Nema jebene anse.

2
00:00:14,898 --> 00:00:15,826
Zato si to uradio?

3
00:00:19,971 --> 00:00:20,848
Kevin!

4
00:00:25,559 --> 00:00:27,375
Sranje!

ta to radi?

5
00:00:27,799 --> 00:00:29,459
Daj mi ruku.

6
00:00:29,849 --> 00:00:31,304
Doَi ovamo, doَi ovamo.

7
00:01:09,610 --> 00:01:12,989
"UKLETI *amac: TEROR NA MORU"

8
00:01:44,028 --> 00:01:45,132
Osmijeh.

9
00:01:50,713 --> 00:01:53,371
Drutvo, dobio sam
*amac za roَendan.

10
00:01:53,777 --> 00:01:54,901
Ozbiljno?
Da.

11
00:01:55,420 --> 00:01:57,267
Ti si moj najbolji prijatelj.

12
00:01:57,607 --> 00:02:00,479
Idemo na Catalinu ovog vikenda.
Da.

13
00:02:00,514 --> 00:02:02,475
Hajde, vrijeme za urku.

14
00:02:05,664 --> 00:02:07,704
Volim te, duo.

15
00:02:10,031 --> 00:02:11,724
Tako je glupa.

16
00:02:13,414 --> 00:02:14,734
Pa, elimo vam da
se lijepo provedete,

17
00:02:14,735 --> 00:02:16,054
mi ne«emo mo«i sa vama.

18
00:02:16,599 --> 00:02:18,671
Hajde, bi«e nam super.

19
00:02:18,672 --> 00:02:20,743
Hajde, Summer,
ti oboava *amce.

20
00:02:21,051 --> 00:02:23,754
Imam mnogo obaveza.
Nema nikakvih obaveza.

21
00:02:24,257 --> 00:02:27,361
To je samo vikend.

22
00:02:28,114 --> 00:02:29,878
Roَendan mi je, sje«a se?

23
00:02:30,529 --> 00:02:34,468
Ok, samo jednu no«.
Cijeli vikend.

24
00:02:37,800 --> 00:02:39,821
U redu.
To!

25
00:02:52,462 --> 00:02:54,487
Boe, Summer, cijeli dan «e
provesti na tom telefonu?

26
00:02:54,978 --> 00:02:55,742
Da. چuje me?

27
00:02:59,145 --> 00:03:01,227
Kevin, budemo li pogrijeili
pristanite, ja odlazim.

28
00:03:01,599 --> 00:03:02,764
Mislim da je ovaj.

29
00:03:02,765 --> 00:03:03,930
Mislim da sam
previe popio no«as.

30
00:03:06,922 --> 00:03:08,602
Summer je sigurna da je
ovo ta adresa.

31
00:03:08,922 --> 00:03:10,902
Misli da ona neto zna?
Kako god.

32
00:03:16,729 --> 00:03:18,184
Vidim ga.
Jesi li siguran?

33
00:03:18,864 --> 00:03:23,876
Zna li iko od nas uopte
da upravlja *amcom?

34
00:03:24,650 --> 00:03:27,898
David zna.
Zna sve o *amcima.

35
00:03:28,424 --> 00:03:31,984
Skoro sve.
Vidim ga.

36
00:03:32,550 --> 00:03:34,016
Ovaj? Nevjerovatan je.

37
00:03:34,417 --> 00:03:35,933
Super.

38
00:03:36,522 --> 00:03:38,645
Kevin, kako to da me nikad
prije nisi pozvao da izaَemo?

39
00:03:39,574 --> 00:03:40,893
Zato to zna kakva si.

40
00:03:43,750 --> 00:03:48,275
Evo nas.

ta? To je to?

41
00:03:49,204 --> 00:03:50,659
Zeza me, ovo je sranje.

42
00:03:51,331 --> 00:03:55,672
Ovo je olupina.
To je sranje.

43
00:03:56,259 --> 00:03:57,450
Drutvo, ma dajte,
roَendan mi je.

44
00:03:57,451 --> 00:03:58,642
Kevin, cijeli vikend?

45
00:03:59,622 --> 00:04:02,837
Da.
Tako je, tako mali.

46
00:04:03,818 --> 00:04:05,031
Sranje! Kako «emo svi boraviti

47
00:04:05,032 --> 00:04:06,244
toliko u tako malom prostoru?

48
00:04:06,706 --> 00:04:08,492
Ne znam, nisam
spremna sad za ovo.

49
00:04:08,893 --> 00:04:10,667
Drutvo.
Idem da otvorim *amac.

50
00:04:11,646 --> 00:04:15,173
Kakva je to prokleta
galama ovdje?

51
00:04:15,622 --> 00:04:17,350
Djeco, sklonite
se od tog *amca.

52
00:04:17,351 --> 00:04
[...]
Everything OK? Download subtitles