Preview Subtitle for 4 Pm


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,240 --> 00:00:09,080
Översättning av Mr. Swede,
Zzznark@Foppaland och Atrus

2
00:00:12,045 --> 00:00:13,725
Detta har hänt...

3
00:00:18,605 --> 00:00:20,925
-Lägg ner vapnet!
-Backa, annars dödar jag henne!

4
00:00:21,005 --> 00:00:23,685
Backa undan!
Jag dödar henne!

5
00:00:23,805 --> 00:00:25,605
Jag kommer att döda henne!

6
00:00:31,325 --> 00:00:33,885
Jag kände igen en av
männen som var där inne.

7
00:00:34,005 --> 00:00:34,645
Vem?

8
00:00:34,725 --> 00:00:37,405
Jag kan inte riktigt placera honom,
men jag har sett honom förut.

9
00:00:37,925 --> 00:00:39,965
Jag tror att du håller
inne med något.

10
00:00:40,565 --> 00:00:45,085
Jag vill inte berätta saker om mitt
privatliv som inte de behöver veta.

11
00:00:45,165 --> 00:00:48,005
Som du tror att de
inte behöver veta.

12
00:00:48,245 --> 00:00:49,085
Vad gör du här?

13
00:00:49,165 --> 00:00:52,245
Din mor sa till Marwan att
du tog hand om flickan?

14
00:00:52,805 --> 00:00:53,845
Ja.

15
00:00:54,005 --> 00:00:55,805
Då behöver du hjälp med
att göra dig av med kroppen.

16
00:00:55,885 --> 00:00:57,845
Han kommer att ta
livet av våran son.

17
00:00:58,205 --> 00:00:59,405
Ja.

18
00:01:03,165 --> 00:01:04,925
Marwan vet att jag
tog hand om flickan.

19
00:01:05,005 --> 00:01:07,765
Det är inte Marwan
som vill se dig död.

20
00:01:07,885 --> 00:01:09,285
Vem är det då?

21
00:01:09,525 --> 00:01:11,125
Din far.

22
00:01:12,525 --> 00:01:14,885
Tack för att du hjälpte oss.

23
00:01:15,125 --> 00:01:17,605
-Mår Maya bra?
-Hon är i undersökningsrummet.

24
00:01:17,645 --> 00:01:19,245
Jag ska precis undersöka henne.

25
00:01:19,325 --> 00:01:21,485
Hon lider av schizofreni.

26
00:01:21,965 --> 00:01:23,645
Jag vill att vi ska
vara tillsammans igen.

27
00:01:23,765 --> 00:01:25,725
Jag är ledsen, Paul...

28
00:01:26,165 --> 00:01:27,845
Men jag är tillsammans
med någon nu.

29
00:01:28,805 --> 00:01:31,685
-Paul, det här är Jack Bauer.
-Trevligt att träffas.

30
00:01:32,965 --> 00:01:34,925
Vad transporterade eran kurir?

31
00:01:35,005 --> 00:01:39,525
-Det är en "Dobson"-spärr.
-Vad är spärren till för?

32
00:01:39,605 --> 00:01:41,445
Det är en kombination av
hård- och mjukvara-

33
00:01:41,485 --> 00:01:44,045
-som fjärrstyrt kan ta över
ett kärnkraftverk.

34
00:01:44,125 --> 00:01:47,285
De som har detta program
i sin ägo, kan de göra det motsatta?

35
00:01:47,405 --> 00:01:49,525
Skapa en katastrof i en
anläggning, en härdsmälta?

36
00:01:49,805 --> 00:01:50,925
Teoretiskt sett, ja.

37
00:01:51,005 --> 00:01:54,125
Hur många anläggningar i
landet skulle då vara utsatta?

38
00:01:54,805 --> 00:01:55,845
Allihopa.

39
00:01:57,205 --> 00:01:58,125
Ja?

40
00:01:58,205 --> 00:01:59,205
Det är jag.

41
00:01:59,325 --> 00:02:01,085
De känner till spärren.

42
00:02:03,605 --> 00:02:07,845
Följande utspelar sig mellan
13.00 och 14.00

43
00:02:19,205 --> 00:02:21,045
Fick du tag på övervakningsbilderna
från "Hyatt Security"?

44
00:02:21,125 --> 00:02:24,885
Nej, middagen var inspelat av ett
privat förtag, "Felsted Security".

45
00:02:24,925 --> 00:02:27,685
Jag pratade precis med dem,
de har inspelningen på band,-

46
00:02:27,765 --> 00:02:29,605
-men tyvärr så a
[...]
Everything OK? Download subtitles