Preview Subtitle for Divan


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,716 --> 00:00:06,834
"JEDAN DIVAN IZLET"

2
00:00:08,956 --> 00:00:12,744
U glavnim ulogama:
VALAS I GROMIT

3
00:00:14,836 --> 00:00:17,749
"KUDA OTII"

4
00:00:44,838 --> 00:00:47,750
"VOODI ZA PIKNIK"

5
00:00:59,198 --> 00:01:03,350
Kad dou odmori,
ba je teko odluiti se,

6
00:01:04,718 --> 00:01:09,712
Zna to, mome? Hajde
da popijemo po olju aja,

7
00:01:13,199 --> 00:01:16,111
Voda je sigurno provrela.

8
00:01:34,359 --> 00:01:40,151
Nemamo sira, Gromite!
Ni jednog komadia u kui,

9
00:01:57,480 --> 00:02:02,713
Gromite, znam! Sir!
Idemo negdje Gdje ima sira!

10
00:02:07,320 --> 00:02:10,518
"SIRNI ODMORI"

11
00:02:10,801 --> 00:02:13,918
Gdje moe da se nae sir?
Lankair, edar,

12
00:02:14,041 --> 00:02:17,590
Venzlidejl, Flladelflja,
"Tesko" marketl.

13
00:02:22,201 --> 00:02:25,796
Svi znaju da je Mjesec
napravljen od sira,

14
00:04:23,045 --> 00:04:25,843
"ELEKTRONIKA ZA PSE"

15
00:06:49,691 --> 00:06:52,842
ini se da je sve
pod kontrolom,

16
00:07:28,012 --> 00:07:31,084
ezdeset sekundi do paljenja,

17
00:07:39,692 --> 00:07:42,412
Baenska vrata!

18
00:08:08,093 --> 00:08:12,485
Nemamo krekera, Gromite!
Zaboravili smo ih!

19
00:08:24,334 --> 00:08:27,053
Saekaj, Gromite!

20
00:10:37,939 --> 00:10:40,578
Jednu za album,

21
00:10:52,339 --> 00:10:54,978
Odlino uraeno!

22
00:11:28,221 --> 00:11:32,055
Ispravi kut potiska,
Dri ga mirno,

23
00:11:33,981 --> 00:11:37,053
Poputam malo, Mirno,,,

24
00:11:42,901 --> 00:11:45,369
Samo njeno,

25
00:12:14,822 --> 00:12:18,053
Kapljica aja
da poboljamo apetit,

26
00:12:21,343 --> 00:12:23,379
Tanjur,,,

27
00:12:25,903 --> 00:12:28,098
No,

28
00:12:30,863 --> 00:12:33,980
Krekeri,

29
00:12:45,903 --> 00:12:48,543
to ti misli?

30
00:12:50,984 --> 00:12:53,544
Venzlidejl?

31
00:13:00,464 --> 00:13:03,024
Stilton?

32
00:13:09,784 --> 00:13:14,813
Ne znam mome, Nema ukus
ni jednog sira koji sam jeo,

33
00:13:16,265 --> 00:13:19,337
Da pokuamo na drugom mest u,

34
00:13:50,106 --> 00:13:52,939
Hajde, glupa maino!

35
00:14:00,586 --> 00:14:02,497
Kakva pljaka!

36
00:14:02,626 --> 00:14:06,619
Uvijek ti kradu novac
u tim mainama,

37
00:17:20,673 --> 00:17:23,665
Ovo je ve drugaije,

38
00:17:31,154 --> 00:17:33,622
Kamamber?

39
00:17:56,195 --> 00:18:00,393
Kuda e sad?
Zar sam da nosim korpu?

40
00:18:43,516 --> 00:18:46,747
Hitno odbrojavanje,
Deset sekundi,

41
00:18:55,837 --> 00:19:00,672
Dri se vrsto i misli
na lankairsku ajanku!

42
00:19:35,878 --> 00:19:39,427
Fitilj!
Zaboravio si upaliti fitilj!

43
00:21:21,482 --> 00:21:26,158
Podesi koordinate na Zapadnu
Valabi ulicu, broj 62,

44
00:21:43,843 --> 00:21:47,802
Prijevod i adaptacija:
Margareta Opsenica

45
00:21:48,363 --> 00:21:52,322
Obrada i distribucija:
PRAVA I PREVODI

46
00:21:53,322 --> 00:22:03,322
Downloaded From www.SubsMax.com


[...]
Everything OK? Download subtitles