Preview Subtitle for Chico And The Man


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

0
00:00:10,767 --> 00:00:18,037
PREDSEDNIKOV COVEK 2
- NULTl NlVO -

1
00:00:21,087 --> 00:00:23,885
ZAPADNA AFRlKA

2
00:00:34,087 --> 00:00:37,159
Dik, to je poslednji projektil.

3
00:00:50,127 --> 00:00:53,119
Pribliavaju ti se
tri pobunjenika.

4
00:00:56,047 --> 00:00:58,356
Mora to pre odatIe.
-Znam, Kvej.

5
00:00:58,927 --> 00:01:01,122
lma jo dva minuta.
-Znam.

6
00:01:13,207 --> 00:01:16,358
Mora se udaljiti od projektila
pre nego to eksplodiraju.

7
00:01:17,007 --> 00:01:19,043
Ma ta kae, Kvej?

8
00:02:34,527 --> 00:02:36,563
Dik, sustiu te.

9
00:02:36,647 --> 00:02:40,435
Shvatam to i sam, Kvej.
Pusti mi neku muziku.

10
00:02:51,607 --> 00:02:56,362
Tri dipa jure za tobom.
-Ba voIim parade.

11
00:03:26,407 --> 00:03:29,444
Zna da je ispred tebe
litica? -Znam, Kvej.

12
00:03:29,607 --> 00:03:32,360
Onda, uradi neto.

13
00:04:54,007 --> 00:04:56,885
Uniten jo jedan vojni
magacin! -Bravo, Dik.

14
00:04:56,967 --> 00:05:00,721
Cuo si kako mi je Kvej
zvocala? -Cuo sam.

15
00:05:00,767 --> 00:05:03,520
Reci svojoj kcerki
da me malo ostavi na miru

16
00:05:03,647 --> 00:05:05,956
dok pokuavam da izvucem
ivu gIavu. -Reci joj sam.

17
00:05:06,567 --> 00:05:09,559
Neka, necu. Ne mogu vie
da se ''navlacim'' sa Kvej.

18
00:05:09,687 --> 00:05:12,076
Dosta mi je da gubim.
-Pametan potez.

19
00:05:18,847 --> 00:05:21,680
VA
INGTON

20
00:05:25,687 --> 00:05:27,723
Osmeh, momci.

21
00:05:27,967 --> 00:05:31,007
A sad, izvinite, moram
da se vratim na posao.

22
00:05:31,007 --> 00:05:34,795
Hvala, gospodine predsednice.
-Samo nastavite tako.

23
00:05:35,807 --> 00:05:38,924
Hvala, gospodine predsednice.
-Do videnja.

24
00:05:48,047 --> 00:05:50,959
Da, Kvej?
-NaIi smo i neutralisali

25
00:05:51,007 --> 00:05:53,919
Sadamov raketni magacin
u Zapadnoj Africi.

26
00:05:53,967 --> 00:05:56,879
Odlicne vesti. Hvala.
-Da, gospodine.

27
00:06:02,007 --> 00:06:05,124
TEKSA
KI UNIVERZlTET

28
00:06:06,967 --> 00:06:09,879
MisIim da predsednik nece
popustiti pred zahtevima

29
00:06:09,927 --> 00:06:12,760
tog teroriste Raida.
-
ta je s tim Arapima?

30
00:06:12,807 --> 00:06:16,004
Taj Raid preti predsedniku,
ubija Amerikance!

31
00:06:16,087 --> 00:06:19,238
Treba ga gadati atomskom. l
sve zemlje koje ga podravaju!

32
00:06:19,807 --> 00:06:22,799
Doua, ovo preputam tebi.

33
00:06:24,287 --> 00:06:27,996
Sedi, Robe. Pokuacu da
odgovorim na tvoje pitanje.

34
00:06:35,127 --> 00:06:39,247
Rob misli da treba da bacimo
atomsku bombu na sve zemlje

35
00:06:39,247 --> 00:06:43,007
koje podravaju terorizam.
Ali treba da zapamtimo jedno:

36
00:06:43,007 --> 00:06:46,204
ne smemo da osudimo sve Arape
zbog postupaka pojedinaca.

37
00:06:46,247 --> 00:06:49,047
Kao to ne smemo
da osudimo sve Amerikance

38
00:06:49,047 --> 00:06:51,800
zbog postupaka ljudi
kao to su Tim Mekvej.

39
00:06:51,927 --> 00:06:54,967
Zapamtite: danas muslimana
ima vie od milijardu,

40
00:06:54,967 --> 00:06:58,039
ive u preko cetrdeset zemalja
sveta, na pet kontinenata.

41
00:06:58,087 --> 00:07:01,079
Samo mali broj njih su
radikalni fundamentalisti.

42
00:07:01,167 --> 00:07:03,965
Preciznije, nekih 0,1 posto.

43
00:07:04,047 --> 00:07:08,040
Al
[...]
Everything OK? Download subtitles