Preview Subtitle for Wu Ji


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:15,000 --> 00:02:16,638
Vrati mi hranu!

2
00:02:16,880 --> 00:02:19,480
Mali lopove, krade od mrtvih?

3
00:02:19,515 --> 00:02:21,280
Ve te neko vreme posmatram.

4
00:02:21,315 --> 00:02:23,160
Vrati mi to!

5
00:02:23,195 --> 00:02:25,037
Dok su bili ivi,
bili su vojnici moga oca.

6
00:02:25,080 --> 00:02:26,600
Mrtvi, duhovi moga oca.

7
00:02:26,635 --> 00:02:28,960
Ako njih pokrade, pokrao si mene!

8
00:02:28,995 --> 00:02:30,598
Vrati mi to!

9
00:02:31,280 --> 00:02:33,800
Dat u ti ovaj kruh

10
00:02:33,835 --> 00:02:35,313
ako obea biti moj rob.

11
00:02:37,080 --> 00:02:39,040
Spusti me i biu tvoj rob.

12
00:02:39,075 --> 00:02:40,473
Ne verujem ti!

13
00:02:40,840 --> 00:02:42,432
Spusti me pa e videti.

14
00:02:44,200 --> 00:02:45,394
U redu, ako obea.

15
00:02:55,160 --> 00:02:58,160
Klekni i tvoj je. Sada si moj rob!

16
00:02:58,195 --> 00:03:00,469
Kako krasnu kacigu ima!

17
00:03:01,400 --> 00:03:03,520
Mogu li je dodirnuti?

18
00:03:03,555 --> 00:03:06,751
Stvarno? Misli da je lepa?

19
00:03:07,360 --> 00:03:08,873
U redu. Moe ju dodirnuti.

20
00:03:13,160 --> 00:03:13,910
Izvoli!

21
00:03:19,320 --> 00:03:21,470
Verovao sam ti!
Nikad ti neu ovo oprostiti!

22
00:04:19,720 --> 00:04:22,154
Ne plai, Qingcheng!

23
00:04:23,240 --> 00:04:27,472
Zna li ko sam ja?
Ja sam boica Manshen.

24
00:04:28,480 --> 00:04:29,913
Isprui ruku!

25
00:04:33,520 --> 00:04:35,511
Tvoja hrana je jo uvek tamo, zar ne?

26
00:04:40,240 --> 00:04:41,355
Jedi!

27
00:04:41,680 --> 00:04:43,989
Ovo uvam za tvoju majku.

28
00:04:44,200 --> 00:04:45,997
Tvoja majka je preminula.

29
00:04:46,520 --> 00:04:48,715
Njoj to vie nije potrebno.

30
00:04:52,760 --> 00:04:55,194
Ali Qingcheng ne sme da umre,
mora nastaviti da ivi.

31
00:04:55,640 --> 00:04:58,473
eli li zauvek morati krasti
hranu od mrtvih?

32
00:04:59,720 --> 00:05:02,109
A ne eli biti rob nikome.

33
00:05:13,960 --> 00:05:14,915
Dete moje, Oko Venosti

34
00:05:15,360 --> 00:05:18,960
sadri svaku individualnu sudbinu

35
00:05:18,995 --> 00:05:21,760
svaki komadi njihove sudbine.
Njihov svaki osmeh, svaku suzu.

36
00:05:21,795 --> 00:05:24,593
Tvoj takoer.

37
00:05:24,960 --> 00:05:28,240
Moe jesti najfiniju hranu,

38
00:05:28,275 --> 00:05:30,120
imati najljepu odeu,

39
00:05:30,155 --> 00:05:33,400
i svi e te oboavati.

40
00:05:33,435 --> 00:05:36,995
Sva bogatstva e biti tvoja,

41
00:05:37,840 --> 00:05:40,513
u zamenu za malu rtvu.

42
00:05:41,000 --> 00:05:44,280
Svakog oveka kojeg voli e izgubiti.

43
00:05:44,315 --> 00:05:48,319
I srea koju oni donose e pobei.

44
00:05:51,240 --> 00:05:52,639
Jesi li spremna prihvatiti to?

45
00:05:53,640 --> 00:05:54,868
Da, jesam!

46
00:05:55,880 --> 00:05:58,269
Jednom kad se sloi s ovime to e
ti postati sudbina do kraja ivota.

47
00:05:58,720 --> 00:06:01,439
Nikad se nee moi promeniti.

48
00:06:01,920 --> 00:06:04,080
Osim ako vreme ne krene unatrag,

49
00:06:04,115 --> 00:06:08,596
zima se pretvori u proljee
a mrtvi oive.

50
00:06:13,240 --> 00:06:16,755
Zapamti, sva bogatstva sveta
e biti tvoja u zamenu za jedno obeanje.

51
00:06:49,160 --> 00:06:51,390
Zapovedn
[...]
Everything OK? Download subtitles