Preview Subtitle for Marco Polo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,462 --> 00:00:08,383
Venecija, Italija,
nedjelja, 8. sije*anj, 1324. g.

2
00:00:11,512 --> 00:00:13,889
Dobro jutro, sveti o*e.

3
00:00:34,785 --> 00:00:37,454
Je li ispri*ao?
Ne.

4
00:00:37,621 --> 00:00:40,332
Onda molite Boga
da nije prekasno.

5
00:00:44,002 --> 00:00:46,797
Gospodine Polo.
O*e...

6
00:00:47,130 --> 00:00:50,050
Bog iznad svega mrzi laove.

7
00:00:50,384 --> 00:00:55,264
Nemojte da umrete sa teretom tih lai
koji gue vau besmrtnu duu.

8
00:00:55,681 --> 00:00:59,059
Ljudi moraju da prihva«aju
svijet onakvim kakvim ga vide.

9
00:01:00,394 --> 00:01:04,690
چak iako sve«enici ele
da ih dre u neznanju.

10
00:01:05,482 --> 00:01:10,112
Ja sam iao u Kinu,
u dvor velikoga kana.

11
00:01:13,240 --> 00:01:16,118
Sluio sam ga.
Bio sam ponosan to ga sluim.

12
00:01:16,535 --> 00:01:18,370
Borio sam se uz njega.

13
00:01:18,620 --> 00:01:21,123
I vladao sam pod njim.

14
00:01:23,333 --> 00:01:25,460
Uvjerite se sami.

15
00:01:25,711 --> 00:01:27,421
Elvira!

16
00:01:27,713 --> 00:01:29,423
Molim te!

17
00:01:54,114 --> 00:01:56,200
Vidite?

18
00:01:57,618 --> 00:02:00,120
Vidite li ovo komad kamena?

19
00:02:01,079 --> 00:02:03,790
Jednog dana ono
«e razruiti va svijet.

20
00:02:11,298 --> 00:02:13,300
Istina.

21
00:02:14,718 --> 00:02:17,221
To sam vratio ovamo.

22
00:02:17,471 --> 00:02:20,349
Istinu, ne lai.

23
00:02:21,308 --> 00:02:23,727
Ne bajke.

24
00:02:24,436 --> 00:02:26,855
Istinu.

25
00:02:32,569 --> 00:02:35,364
Ali ne cijelu istinu.

26
00:02:35,697 --> 00:02:37,991
Ispri*ao sam vam samo
pola od onoga to sam vidio.

27
00:02:45,082 --> 00:02:48,585
MARKO POLO

28
00:04:15,422 --> 00:04:18,717
Genova, Italija
1298. godina

29
00:04:21,053 --> 00:04:25,557
Posljednjih godina je Evropa bila
razorena glaَu, kugom i ratom.

30
00:04:25,933 --> 00:04:28,852
I u jednom od tih ratova
izmeَu Genove i Venecije,

31
00:04:29,186 --> 00:04:32,564
dva *ovjeka su bila u zatvoru
i za njih je traen otkup.

32
00:04:33,440 --> 00:04:36,527
Jedan od njih je bio
Rusti*elo iz Pize.

33
00:04:37,319 --> 00:04:39,404
Drugi je bio Venecijanac.

34
00:04:41,073 --> 00:04:43,492
Zovem se Marko Polo.

35
00:04:46,537 --> 00:04:49,331
Misli li da «e
uskoro posti«i mir?

36
00:04:51,041 --> 00:04:53,460
Koliko «e nas drati ovdje?

37
00:04:55,128 --> 00:04:57,714

to misli kakve su nam
anse da nas oslobode?

38
00:04:58,257 --> 00:05:01,635
Mislim da «emo ostati ovdje
dok neko ne plati otkupninu za nas.

39
00:05:02,970 --> 00:05:04,972
Koliko «e to trajati?

40
00:05:05,556 --> 00:05:08,433
I kako «emo *ak i tada biti
sigurni da «e nas pustiti?

41
00:05:08,851 --> 00:05:11,562
Moda nikada ne izaَemo odavde,
zar ne shva«a?

42
00:05:12,229 --> 00:05:15,148
Zatvor nije kraj svijeta.

43
00:05:15,566 --> 00:05:17,234
Stvarno?

44
00:05:18,694 --> 00:05:20,779
Ve« sam jednom ranije bio u zatvoru.

45
00:05:21,822 --> 00:05:23,699
Ovdje? U Genovi?

46
00:05:25,284 --> 00:05:27,369
U Kini.

47
00:05:32,958 --> 00:05:34,877
Bio si u Kini?

48
00:05:35,127 --> 00:05:36,837
I u mnogim drugim mjestima.

49
00:05:37,462 --> 00:05:40,174
Nekim mjestima za koje nitko
u Europi nikada nije *uo.

50
00:05:40,50
[...]
Everything OK? Download subtitles