Preview Subtitle for Madison


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:13,673 --> 00:00:16,267
Gospodin i gospoa Ri鐶rd D柞nson

2
00:00:40,833 --> 00:00:44,382
MOSTOVI OKRUGA MEDISON

3
00:01:01,833 --> 00:01:03,471
Zdravo, sestrice.

4
00:01:14,833 --> 00:01:19,782
Majkl, sad samo
potpi喨 ovo...

5
00:01:20,033 --> 00:01:24,982
Tako dobija sadr杪j
li鈩og sefa.

6
00:01:27,473 --> 00:01:30,590
Sjajno, hvala.
I jo ovo.

7
00:01:30,833 --> 00:01:33,711
To banku re啾va daljnje
odgovornosti za sadr杪j.

8
00:01:33,953 --> 00:01:35,227
Ovo je uzbudljivo, ne?

9
00:01:35,633 --> 00:01:39,785
Mo枦a 詁mo saznati da
vam je majka skrivala milione.

10
00:01:40,073 --> 00:01:43,349
Pa, da po鈩emo.
Va啾 je majka sahranjena...

11
00:01:43,593 --> 00:01:48,348
...u Kedar Hajgsu
dok se stvar ne sredi.

12
00:01:48,873 --> 00:01:50,545
Mislio sam da je sve sreeno.

13
00:01:50,793 --> 00:01:52,465
- Postoji jedan problem.
- Koji?

14
00:01:52,713 --> 00:01:57,025
Va啾 je majka dala
izri鑛ta uptstva za kremiranje.

15
00:01:57,273 --> 00:02:01,061
- Znam, ni ja ne shvatam.
- Kad je to odlu鑛la?

16
00:02:01,313 --> 00:02:03,622
O鑛gledno neposredno pred smrt.

17
00:02:03,873 --> 00:02:07,502
- Ne znam nikoga ko se kremira!
- Mnogi to rade.

18
00:02:07,753 --> 00:02:11,428
Od mojih nije niko!
Tata je 鐶k kupio parcele...

19
00:02:11,673 --> 00:02:13,789
...za sebe i za mamu.

20
00:02:14,033 --> 00:02:17,264
- U testamentu izri鑛to pi啼...
- Briga me 嗾a pi啼!

21
00:02:17,513 --> 00:02:21,665
Mo枦a je mama bila u bunilu.
Mo枦a nije znala 嗾a govori.

22
00:02:22,033 --> 00:02:26,185
Da je to zaista htela,
ne bi pustila da tata kupi parcele.

23
00:02:26,433 --> 00:02:28,185
Bila je vrlo izri鑛ta...

24
00:02:28,553 --> 00:02:32,148
...i 枡lela je da se njen
pepeo raspe s Mosta Rozeman.

25
00:02:32,393 --> 00:02:33,985
- 閣a?!
- ネudno!

26
00:02:34,233 --> 00:02:36,952
Sigurni ste da je to
mama napisala?

27
00:02:37,193 --> 00:02:40,708
Sve je overila i posvedo鑛la
ga Luci Delani.

28
00:02:40,953 --> 00:02:42,944
- Pitajte nju.
- Ko je sad ona?!

29
00:02:43,193 --> 00:02:45,184
Ja je se se訛m...

30
00:02:45,913 --> 00:02:49,906
Briga me je li to zakonito.
Ne詁mo je spaliti i rasuti...

31
00:02:50,153 --> 00:02:53,384
...s nekog mosta
gde je ni posetiti ne mo枡mo...

32
00:02:53,633 --> 00:02:56,101
...jer 詁 biti raspr啼na kao
pepeljara!

33
00:02:56,513 --> 00:03:01,348
- Preko nje 詁 voziti, a psi po njoj...
- Ne詁mo to uraditi!

34
00:03:01,873 --> 00:03:03,909
Je li to uop詁 hr壽anski?

35
00:03:04,153 --> 00:03:07,111
Italijanski obi鐶j, mo枦a.
Bila je Italijanka.

36
00:03:07,353 --> 00:03:09,230
To nije va柤o!

37
00:03:09,873 --> 00:03:11,101
Nastavite.

38
00:03:11,353 --> 00:03:13,503
Na to se mo枡mo vratiti.

39
00:03:13,753 --> 00:03:16,062
Otvorimo sad sef.

40
00:03:44,033 --> 00:03:46,024
Majkl, pogledaj ovo.

41
00:03:48,553 --> 00:03:50,783
Jesi li nekad video ove slike?

42
00:03:57,393 --> 00:04:00,191
U ovoj su koverti od 1965.

43
00:04:00,673 --> 00:04:02,391
Ne nosi grudnjak!

44
00:04:06,913 --> 00:04:09,188
To je Most Holvel.

45
00:04:10,553 --> 00:04:14,262
- Ako koga zanima...
- Za嗾o su tu dva ugovora?

46
00:04:14,953 --> 00:04:18,582
Ovo je za novo zemlji嗾e
kupljeno '59.

47
00:04:20,153 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles