Preview Subtitle for Dead Broke


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ08,287 --> 00Ψ00Ψ09,640
Molim te.

2
00Ψ00Ψ10,047 --> 00Ψ00Ψ11,036
Molim te, nemoj.

3
00Ψ00Ψ12,887 --> 00Ψ00Ψ14,559
Nai u naina da ti se oduim.

4
00Ψ00Ψ15,407 --> 00Ψ00Ψ16,317
Obeavam.

5
00Ψ00Ψ17,847 --> 00Ψ00Ψ18,836
Nije tako bilo.

6
00Ψ00Ψ26,967 --> 00Ψ00Ψ28,002
Boe.

7
00Ψ00Ψ30,647 --> 00Ψ00Ψ32,285
Znam da ti dugujem, ali ja...

8
00Ψ00Ψ55,887 --> 00Ψ01Ψ00,358
P O T P U N O V O R C

9
00Ψ01Ψ25,287 --> 00Ψ01Ψ26,640
CigaretuΠ

10
00Ψ01Ψ27,327 --> 00Ψ01Ψ28,521
Ostavila sam ih.

11
00Ψ01Ψ28,887 --> 00Ψ01Ψ30,957
Odavno, kada sam rodila Emili.

12
00Ψ01Ψ31,207 --> 00Ψ01Ψ32,037
To je moje dete.

13
00Ψ01Ψ33,207 --> 00Ψ01Ψ35,402
Ono koje me eka ve tri sata.

14
00Ψ01Ψ35,647 --> 00Ψ01Ψ37,603
Hoe li ti smetati da ja puimΠ

15
00Ψ01Ψ37,887 --> 00Ψ01Ψ39,366
Istraga je vaa.
Kako god elite.

16
00Ψ01Ψ43,087 --> 00Ψ01Ψ44,805
Mislite li da ete
nai neto tamoΠ

17
00Ψ01Ψ46,007 --> 00Ψ01Ψ47,486
Kia je stigla prva.

18
00Ψ01Ψ50,367 --> 00Ψ01Ψ54,724
Dakle, nisi ula
nita neobino noasΠ

19
00Ψ01Ψ55,847 --> 00Ψ01Ψ57,041
Bila je mirna no.

20
00Ψ01Ψ57,487 --> 00Ψ01Ψ59,842
ak su i moji sluajevi bili
neverovatno ljubazni.

21
00Ψ02Ψ00,007 --> 00Ψ02Ψ01,406
Stvarno, nita neobino.

22
00Ψ02Ψ01,687 --> 00Ψ02Ψ04,565
Osim navodnog ubistva.
- NavodnogΠ

23
00Ψ02Ψ05,407 --> 00Ψ02Ψ07,204
Zar ne znate ni
ta istraujeteΠ

24
00Ψ02Ψ07,407 --> 00Ψ02Ψ08,522
Rei u ti ta znam.

25
00Ψ02Ψ08,687 --> 00Ψ02Ψ11,997
Imaj na umu da smo ovo dobili
od tipa koji spava na doku.

26
00Ψ02Ψ12,447 --> 00Ψ02Ψ14,597
Pristanite je
verovatno bilo pusto.

27
00Ψ02Ψ14,807 --> 00Ψ02Ψ17,799
ula se una svaa,
a onda je pucano u nekog,

28
00Ψ02Ψ18,047 --> 00Ψ02Ψ19,878
tri ili etiri puta.

29
00Ψ02Ψ20,047 --> 00Ψ02Ψ21,958
Zadnja vrata agencije
su se zalupila sa treskom,

30
00Ψ02Ψ22,127 --> 00Ψ02Ψ25,483
a na heroj beskunik je pozvao
policiju da prijavi nesreu.

31
00Ψ02Ψ25,847 --> 00Ψ02Ψ27,963
Gradonaelnikovi prijatelji
su uli pucnjavu i

32
00Ψ02Ψ28,127 --> 00Ψ02Ψ29,606
prituili mu se zbog toga.

33
00Ψ02Ψ29,807 --> 00Ψ02Ψ32,879
Sada je moj posao da naem
sumnjive i da uhapsim nekog.

34
00Ψ02Ψ35,007 --> 00Ψ02Ψ36,725
Hteo bih da prijavim ubistvo.

35
00Ψ02Ψ37,807 --> 00Ψ02Ψ40,196
ZabogaΞ Ubistvo ba
ispred nae kancelarije.

36
00Ψ02Ψ40,367 --> 00Ψ02Ψ43,518
"Prijateljski istrajni".
- MolimΠ

37
00Ψ02Ψ44,527 --> 00Ψ02Ψ46,836
"Prijateljski istrajni".
Tako stoji na vratima.

38
00Ψ02Ψ47,087 --> 00Ψ02Ψ48,281
Oh, da, jeste.

39
00Ψ02Ψ50,287 --> 00Ψ02Ψ51,606
Nijedan dug nije toliko mali

40
00Ψ02Ψ51,807 --> 00Ψ02Ψ54,037
da vas ne bismo
proganjali do vae smrti.

41
00Ψ02Ψ54,727 --> 00Ψ02Ψ56,922
Uterivanje dugova.
ugav posao.

42
00Ψ02Ψ57,127 --> 00Ψ02Ψ58,480
Da ponemo ondaΠ

43
00Ψ03Ψ00,207 --> 00Ψ03Ψ01,925
Ko je jo radio noasΠ

44
00Ψ03Ψ02,167 --> 00Ψ03Ψ03,919
Frenki je dola oko pet.

45
00Ψ03Ψ06,247 --> 00Ψ03Ψ08,681
Sa eerom ili bezΠ

46
00Ψ03Ψ09,527 --> 00Ψ03Ψ11,404
Koga je briga.
To je samo kafa.

47
00Ψ03Ψ11,687 --> 00Ψ03Ψ12,722
Dobro. Izvolite.

48
00Ψ03Ψ12,967 --> 00Ψ03Ψ15,561
uvam svoja plua za vanije
bitke, ne troim ih na kofein.

49
00ΨΨ15,727 --> 00Ψ03Ψ16,876
Jebe kafu.

50
00Ψ03Ψ17,367 --> 00Ψ03Ψ18,925
Dobro reeno.
Prijatno.

51
00Ψ03Ψ20
[...]
Everything OK? Download subtitles