Preview Subtitle for Danni


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:26,084 --> 00:01:27,865
Dri ga.

2
00:02:41,862 --> 00:02:43,602
Lova!

3
00:02:47,743 --> 00:02:49,752
Tako je mom*e.

4
00:02:51,737 --> 00:02:54,000
Kad posudi od mene lovu
o*ekujem da je vrati.

5
00:02:54,035 --> 00:02:56,500
Plati i ostaje mu ogrlica.

6
00:02:57,100 --> 00:02:59,200
Skidam mu ogrlicu, ako ne plati.

7
00:02:59,400 --> 00:03:01,200
Pravila su jednostavna.

8
00:03:01,500 --> 00:03:02,500
Uhvati ga za ruku.

9
00:03:02,900 --> 00:03:04,400
Ne mi*i.

10
00:03:05,269 --> 00:03:06,065
Miran.

11
00:03:10,454 --> 00:03:13,479
Fino, vrati«emo se. Hajde Dany.

12
00:03:17,800 --> 00:03:19,300
Kakav san sino«.

13
00:03:20,000 --> 00:03:24,900
Sjedim ispod tih kiobrana
od palminih listova.

14
00:03:25,500 --> 00:03:29,200
Te fine djevojke zlatne koe.

15
00:03:29,600 --> 00:03:33,100
Obu*ene samo u malehnim
suknjicama od li«a.

16
00:03:33,135 --> 00:03:35,400
I u koi u kojoj su roَene.

17
00:03:36,567 --> 00:03:39,033
I io sam od jedne do druge..

18
00:03:39,188 --> 00:03:41,965
Donile su mi pi«e u kokosu.

19
00:03:42,000 --> 00:03:46,198
I dok su mi sluile pi«e mazile
su me po grudima i licu.

20
00:03:46,449 --> 00:03:47,354
Oh Boe..

21
00:03:47,565 --> 00:03:49,890
Hej efe, kladim se da
se George uzbudio.

22
00:03:50,489 --> 00:03:53,398
Za*epi Lefty. Ti si
taj koji se uzbudio, a ne ja.

23
00:03:53,621 --> 00:03:54,826
Pa..

24
00:03:56,208 --> 00:03:57,785
To je bio kraj dobrog djela.

25
00:03:58,179 --> 00:04:01,039
Poslije djevojaka se sve
pretvorilo u sranje.

26
00:04:02,942 --> 00:04:05,523
Vrh planine se pretvorio
u veliki mitraljez.

27
00:04:06,082 --> 00:04:07,614
Po*eo je da puca dok..

28
00:04:08,492 --> 00:04:12,440
.. nije bilo ni*ega osim
krvi, utroba i djelova tjela.

29
00:04:12,475 --> 00:04:13,482
Ljepota..

30
00:04:14,484 --> 00:04:15,732
To je bio pravi komar.

31
00:04:22,061 --> 00:04:24,516
Kladim se da nisi nikad
sanjao u ivotu.

32
00:04:28,902 --> 00:04:30,024
Mora biti miroljubiv.

33
00:04:30,177 --> 00:04:31,035
Evo..

34
00:04:32,274 --> 00:04:33,314
Uzmi malo..

35
00:04:33,563 --> 00:04:34,970
Tako je..

36
00:04:37,484 --> 00:04:38,859
Zato li ja sanjam?

37
00:04:41,063 --> 00:04:42,122
George de*konja..

38
00:04:42,702 --> 00:04:44,494
Vidim da nisu uhapen.

39
00:04:45,886 --> 00:04:46,627
Zdravo Guverneru.

40
00:04:46,821 --> 00:04:49,708
Svi moji pla«aju
do zadnjeg. 27000.

41
00:04:49,743 --> 00:04:51,254
Ostavi sebi za pi«e.

42
00:04:52,741 --> 00:04:53,901

ta ho«ete da uradimo sa njim?

43
00:04:54,859 --> 00:04:57,643
Pa zaij ga, lice mu krvari.
Zaij ga.

44
00:04:58,449 --> 00:04:59,594
Da li je neko
imao nekih problema?

45
00:05:00,771 --> 00:05:01,556
Stavi ovde.

46
00:05:02,247 --> 00:05:03,112
Oh, fino.

47
00:05:08,942 --> 00:05:10,686
Hajde Dany,
*uo si Guvernera.

48
00:05:11,150 --> 00:05:13,016
Ovo je razbija*, tako?

49
00:05:14,377 --> 00:05:15,383
Poslui se.

50
00:05:15,475 --> 00:05:16,217
Ok?

51
00:05:17,096 --> 00:05:19,888
Hajde Dany. Dany, hajde.

52
00:05:20,484 --> 00:05:22,042
Dany, hajde!

53
00:05:29,308 --> 00:05:30,567
Nisam ja

54
00:07:13,151 --> 00:07:16,311
Vidim, vidi. Tako je.

55
00:07:18,492 --> 00:07:2
[...]
Everything OK? Download subtitles