Preview Subtitle for The Best Years


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:21,827 --> 00:01:24,489
»зволите.
»мате ли лет за Ѕони сити?

2
00:01:24,563 --> 00:01:27,555
“ри дневна лета, али
нема слободних места.

3
00:01:27,633 --> 00:01:30,158
∆елите ли резервациЉу?
- ƒа.

4
00:01:30,235 --> 00:01:34,001
¬аше име?
- ƒерил.... ‘ред.

5
00:01:34,072 --> 00:01:38,441
 олико Юу да чекам?
- ¬ероватно лет у 19.

6
00:01:38,510 --> 00:01:42,537
ƒо 19. Ќе могу толико да чекам.
”право стижем преко кеана.

7
00:01:42,614 --> 00:01:45,344
∆елим што пре куЮи.
- ∆ао ми Ље постоЉи листа чекаЬа.

8
00:01:45,417 --> 00:01:48,318
ћоЉа секретарица Ље резервисала
карту за мене.

9
00:01:48,387 --> 00:01:52,380
£а сам ПорЯ √ибонс.
- ƒа господине, ево ваше карте.

10
00:01:52,457 --> 00:01:56,826
ћожемо ли измерити пртЪлаг?
- ƒа, —тави га овде.

11
00:02:01,800 --> 00:02:05,759
ћожете пробати код ј“÷, капетане.
- ј“÷, √де су они?

12
00:02:05,837 --> 00:02:09,637
ѕроРите поред терминала
па онда преко писте.

13
00:02:09,708 --> 00:02:14,509
ѕртЪаг Ље тежак 16 килограма.
- ” реду.  олико?

14
00:02:39,304 --> 00:02:42,102
јЉмо Ъуди.
Ћет 93.

15
00:02:42,174 --> 00:02:46,611
Ћет 93 за ƒенвер, —ан ‘ранцисцо
и —иЉетл.

16
00:02:46,678 --> 00:02:50,170
“аЉ лет Ље отказан до даЪЬег.

17
00:02:52,484 --> 00:02:54,884
 ажи?
- »маш ли нешто за ƒетроит?

18
00:02:54,953 --> 00:02:59,981
ј за  ливленд?
-  ливленд? ¬ажи.

19
00:03:00,058 --> 00:03:03,289
ѕопуни ово.
- »дем за  ливленд.

20
00:03:03,361 --> 00:03:07,388
“о Ље леп град.
- ƒа. јли у ƒетроиту живим.

21
00:03:07,466 --> 00:03:10,435
Ќаредниче, каква Ље шанса
да се превезем до Ѕон ситиЉа?

22
00:03:10,502 --> 00:03:13,266
»маш нареРеЬе?

23
00:03:13,338 --> 00:03:14,896
Ќаравно.

24
00:03:14,973 --> 00:03:20,309
«а сада немам ништа. ѕопуни ово.
«ваЮу те ако се поЉави нешто.

25
00:03:20,378 --> 00:03:22,505
¬ажи. ћораЮу да чекам.

26
00:03:26,618 --> 00:03:30,816
“реба ми неко да ово
сместим у авион.

27
00:03:30,889 --> 00:03:33,551
јЉде, креЮи.
 реЮи.

28
00:03:35,594 --> 00:03:39,587
 ладим се да Ље тешко тону.
Ўта Ље морнару? ”моран си ?

29
00:03:39,664 --> 00:03:41,825
ƒонеси то овамо.

30
00:03:53,812 --> 00:03:55,746
ƒери!

31
00:03:55,814 --> 00:03:57,907
 апетан ‘ред ƒери!

32
00:03:57,983 --> 00:03:59,883
—тижем.

33
00:03:59,951 --> 00:04:03,114
’омер ѕариш.

34
00:04:05,824 --> 00:04:09,316
»ма Љедан Ѕ-17 коЉи лети
за Ѕон сити..

35
00:04:09,394 --> 00:04:13,262
“о Ље дуг пут. —таЉаЮе на неколико
места, али стижете до сутра поподне.

36
00:04:13,331 --> 00:04:15,697
ќдговара вам??
ѕасуЉе.

37
00:04:15,767 --> 00:04:17,428
ѕотпиши овде.

38
00:04:17,502 --> 00:04:20,699
—амо да стигнем куЮи.

39
00:04:20,772 --> 00:04:23,900
јЉде морнар.
ѕоптпиши се...

40
00:04:25,844 --> 00:04:29,610
£а Юу да те потпишем.
ћислиш да не умем да напишем своЉе име?

41
00:04:29,681 --> 00:04:31,876
Ќе... —амо сам
мислио....

42
00:04:31,950 --> 00:04:34,612
«нам наредниче.

43
00:04:42,494 --> 00:04:45,759
ѕожурите.
—амо што ниЉе кренуо.

44
00:04:45,831 --> 00:04:48,322
’вала.
јЉде морнар.

45
00:04:49,868 --> 00:04:53,065
√де су ти ствари.

46
00:04:55,640 --> 00:04:58,200
∆ивиш у Ѕон ситиЉу?
ƒа капетане.

47
00:04:58,276 --> 00:05:00,642
«аборави на чин.

48
00:05:00,712 --> 00:05:04,011

[...]
Everything OK? Download subtitles